Rasfoire documente

Studiu de caz 57 de exemple ilustrative oferite de experţii Comisiei Europene privind noile reguli de stabilire a locului taxării în materie de TVA1

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Studiu de caz Operaţiile aferente închiderii exerciţiului financiar

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Studiu de caz Extrase din jurisprudenţa recentă în materie fiscală a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (II*)

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 2 din 2010

Studiu de caz The European Space of Free movement of persons, goods, capitals and services - even a space of free movement of authentic instruments?1)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 5 din 2010

Studiu de caz IAS40 - Investiţii imobiliare

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 6 din 2010

Studiu de caz Q&A - Deductibilitatea provizioanelor asupra clienţilor

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 3 din 2010

Studiu de caz Deprecierea imobilizărilor corporale - IAS 36, reglementare şi exemple

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 7 din 2010

Studiu de caz Q&A - Impozitul pe profit; TVA

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 4 din 2010

Studiu de caz Contabilitatea stocurilor: între reglementările contabile conforme cu Directivele europene şi IAS 2 - ''Stocuri''

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 10 din 2010

Studiu de caz Litera şi spiritul normei IFRS 8 - ''Segmente operaţionale''. Studiu aplicativ

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 5 din 2010

Studiu de caz Q&A - Impozit pe profit, impozit pe venit, contribuţii sociale; impozit pe veniturile nerezidenţilor; TVA

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 5 din 2010

Studiu de caz Q&A - Impozit pe profit; procedură fiscală

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 6 din 2010