Rasfoire documente

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 61 din 14 ianuarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali*)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 6 din 12 ianuarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36, art. 37 şi art. 38 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 89 din 26 ianuarie 2010^1) asupra obiecţiei de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 109 din 9 februarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 32 din 14 ianuarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 35 din 14 ianuarie 2010^2) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României şi ale O.U.G. nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Competenţa funcţională a tribunalului comercial. Contestaţie la executare în materie comercială. Competenţa soluţionării recursului

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 92 din 4 februarie 2010^2) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. (2) C. pr. pen.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 94 din 4 februarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 109 alin. (2) şi (3) şi art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 40 din 14 ianuarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 28 din 12 ianuarie 20101) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Suspendarea de drept a executării silite fiscale. Efecte

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 75 din 21 ianuarie 2010^3) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 103 lit. f) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 98 din 4 februarie 2010^3) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) şi (4) C. pen.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 76 din 21 ianuarie 2010^3) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 104 din 4 februarie 2010^2) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 C. pen.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 2 din 12 ianuarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 23 din 12 ianuarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 142 din 25 februarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 20 din 12 ianuarie 2010^2) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38, art. 40 şi art. 42 alin. (1) C. fam.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 77 din 21 ianuarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 şi art. 94 C. fam.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 78 din 26 ianuarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 29 din 12 ianuarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 C. pr. civ.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 48 din 14 ianuarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 C. pr. civ.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 52 din 14 ianuarie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282, art. 282^1 şi art. 284 C. pr. civ.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Încuviinţarea parţială a executării silite a unui proces-verbal de contravenţie

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Contestaţie împotriva dispoziţiei emise de primar în temeiul Legii nr. 10/2001. Cadrul procesual. Problema calităţii procesuale a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice. Acţiunea în despăgubiri îndreptată împotriva statului.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Rectificare de carte funciară. Cerere de modificare a temeiului juridic care a stat la baza înscrierii dreptului de proprietate în favoarea Bisericii Ortodoxe Române

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Determinarea şi calificarea căii de atac ordinare în procesul penal. Limitele sesizării instanţei de recurs

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Excepţia de nelegalitate a unui act administrativ invocată în cadrul unui proces penal. Modalitate de soluţionare. Chestiune prealabilă în procesul penal. Condiţii. Excepţia de neconstituţionalitate. Condiţii de admisibilitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 8/1996. Oferirea în scop comercial de mărfuri-pirat. Reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator. Reproducerea şi comunicarea publică a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe. Elemente constitutive. Modalitatea de executare a pedepsei. Angajarea răspunderii părţii responsabile civilmente

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Preluarea urmăririi penale. Actele de procedură penală pe care aceasta le implică

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Acţiune în pretenţii împotriva societăţii bancare. Eliberarea unui card bancar şi permisiunea de a se efectua operaţiuni de către unul din asociaţi în lipsa unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor în acest sens.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Societate aflată în insolvenţă. Bilete la ordin girate în favoarea băncii anterior deschiderii procedurii insolvenţei. Regimul sumelor încasatate după deschiderea procedurii. Restuirea acestora în contul unic deschis de administratorul judiciar

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta comentata Accesul la fonduri comunitare de coerenţă şi structurale. Reducerea contribuţiei. Condiţii. Drepturi câştigate. Termen rezonabil

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 176 din 2 martie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 218 alin. (1) C. pen., precum şi a dispoziţiilor art. 148 alin. (1) lit. f) C. pr. pen.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 188 din 2 martie 2010^2) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 190 din 2 martie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 191 din 4 martie 2010^2) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 510 alin. (2) C. pr. civ.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 197 din 4 martie 2010^2) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 245 din 16 martie 2010^2) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 326 din 23 martie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010^1) referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 şi ale art. I pct. 28 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010^1) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. I „Dispoziţii generale' (art. 1-9), ale art. 11 lit. e), f) şi g), ale art. 12 alin. (2), ale art. 13, ale art. 14 lit. c), d), e) şi f), ale art. 17, ale art. 38 alin. (2) lit. f), g) şi h), ale art. 42 alin. (2), (3) şi (4), ale cap. VI – „Verificarea averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor' (art. 45-50) şi ale art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010^4) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5), art. 30 şi ale art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010^2)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010, Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 1018 din 19 iulie 2010^1) asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Act de vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Simulaţie prin interpunere de persoane sau convenţie de prete-nom. Sancţiune

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Drept de locaţiune al soţului. Încetare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Drept de superficie. Mod de dobândire. Necesitatea dovedirii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Excepţii procesuale. Invocare concomitentă. Ordine de soluţionare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Plângerea de fond funciar. Principiul rolului activ al judecătorului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Revendicare întemeiată pe dreptul comun. Imobil ce intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001. Admisibilitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Adunarea generală extraordinară a acţionarilor (AGEA). Majorarea capitalului social. Autorizarea consiliului de administraţie. Cvorum şi majoritatea de vot

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Îmbogăţirea fără justă cauză. Condiţii. Cauza legitimă. Caracterul subsidiar al acţiunii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Concediere individuală nelegală. Concediere colectivă intervenită în intervalul derulării litigiului judiciar. Imposibilitatea aplicării dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii. Soluţie jurisprudenţială

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Contestaţie împotriva procesului-verbal de contravenţie întocmit de către Casa Judeţeană de Pensii în baza art. 148 lit. a) din Legea nr. 19/2000

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizie de sancţionare disciplinară: nulitate absolută

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Încetarea contractului de management al inspectorului şcolar. Reorganizarea activităţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Pensie de invaliditate gr. II şi gr. III. Decizie de debit

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Recalculare cuantum pensie prin luarea în considerare a activităţii desfăşurate în grupă de muncă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Transformarea obligaţiei de diligenţă în obligaţie de rezultat, incertă sub aspectul viabilităţii. Nelegalitate. Încălcarea dispoziţiilor privind sarcina probei în litigiile de muncă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Cerere pentru anularea incidentelor de plată. Compensaţie intervenită între părţi anterior scadenţei biletelor la ordin. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Jurisprudenta comentata Principalele raporturi execuţionale existente în dreptul românesc. Privire comparativă cu dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Executare Silita 3 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 992 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (2) C. pr. pen.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 993 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 995 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (4), art. 70 alin. (2), art. 90 alin. (2), art. 171 alin. (1), art. 214 alin. (5) şi art. 224 alin. (1) şi (3) C. pr. pen.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 997 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 21, art. 24 şi art. 30 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 998 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 1004 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (2) şi art. 38 alin. (1) C. fam., precum şi a celor ale art. 616 C. pr. civ.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 1006 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 1010 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 1014 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255-256^2, art. 281 şi art. 283-287^18 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 1018 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Hotărâre prin care s-a soluţionat o plângere de fond funciar. Necesitatea încuviinţării executării silite pentru a se recurge la procedura prevăzută de art. 5803 C. pr. civ.

publicat in Revista Romana de Executare Silita 4 din 2010

Jurisprudenta comentata Încuviinţarea executării silite. Rolul executorului judecătoresc ulterior obţinerii încuviinţării din partea instanţei de executare

publicat in Revista Romana de Executare Silita 4 din 2010

Jurisprudenta comentata Revizuire. Încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar. Condiţii de exercitare. Clasarea procedurii de infringement declanşată de către Comisia Europeană cu privire la taxa de poluare reglementată de O.U.G. nr. 50/2008. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Statutul Poliţistului. Recrutarea ofiţerilor de poliţie. Reguli şi excepţii. Principiul nediscriminării

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Suspendarea de drept a executării unui act administrativ

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Litispendenţă internaţională

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Modificare acte constitutive asociaţie. Contestarea încheierii de admitere a modificării de către un membru fondator. Invocarea nelegalităţii hotărârii adunării generale de aprobare a modificărilor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Opoziţia la executare. Contestaţie la executare. Tardivitate. Neaplicarea unei decizii pronunţate în cadrul unui recurs în interesul legii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Reducere pensie de întreţinere minor. Minor domiciliat într-un alt stat al Uniunii Europene. Legea aplicabilă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile. Lipsa de interes. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Contract de asociere în participaţiune. Contract de ipotecă pentru garantarea aportului în muncă. Lipsa cauzei în contractul de ipotecă. Sancţiune aplicabilă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Contract de leasing. Debitor în insolvenţă. Neplata ratelor. Reziliere. Concurs între art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 şi art. 15 din O.G. nr. 51/1997

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Societate comercială pe acţiuni. Majorarea capitalului social. Exercitarea dreptului de preferinţă. Interdicţia de a dobândi noi acţiuni de către acţionarul care depăşeşte 33% din drepturile de vot

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Acordarea beneficiului art. II din O.U.G. nr. 100/2008. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Concediere disciplinară. Răspunderea salariatului pentru nerespectarea atribuţiilor înscrise în fişa postului. Reindividualizarea sancţiunii de către instanţa de judecată

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Administrator asociaţie de proprietari – concediere individuală

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Viceprimar. Cumulul pensiei de invaliditate cu indemnizaţia specială acordată aleşilor locali

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Apel. Limitele efectului devolutiv. Posibilitatea părţii civile de a devolua latura penală

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Arestare preventivă. Neaudierea inculpatului de către procuror înainte de formularea propunerii. Nulitate absolută

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Tentativă la omor calificat. Aplicarea unei pedepse cu suspendarea executării sub supraveghere. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Card bancar. Imposibilitatea efectuării operaţiunilor. Prejudiciu de imagine. Daune morale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Conturi bancare. Furnizarea de informaţii. Obligaţia de confidenţialitate. Conţinut

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3-4 din 2010

Jurisprudenta comentata Taxe judiciare de timbru în materie succesorală. Accesul liber la justiţie. Constituţionalitate (Şi convenţionalitate)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 5 din 2010

Jurisprudenta comentata Neacordarea de despăgubiri pentru bunuri imposibil de restituit în natură. Incertitudinea cu privire la data eventualelor despăgubiri viitoare. Încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Primul Protocol adiţional. Persistenţa problemelor structurale ale mecanismului intern de restituire a proprietăţilor şi de acordare a despăgubirilor. Necesitatea adoptării unei hotărâri-pilot. Tipurile de măsuri generale ce trebuie adoptate de către stat. Amânarea soluţionării cauzelor similare aflate pe rolul Curţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5-6 din 2010