Rasfoire documente

Jurisprudenta Facilităţi fiscale. Convenţii de eşalonare a obligaţiilor de plată. Pierderea facilităţilor fiscale. Legea nr. 266/2006. Repunerea în beneficiul convenţiilor de eşalonare. Condiţii. Obligaţiile organelor fiscale

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Jurisprudenta Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Paritate de voturi. Votul decisiv al preşedintelui care conduce lucrările şedinţei comune. Mandat reprezentativ. Teza votului decisiv al unui parlamentar. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Schimbarea domiciliului procesual. Repunerea în termenul de recurs. Motivarea recursului. Condiţii. Sancţiune

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Acţiune în constatare. Admisibilitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Jurisprudenta Aparatul de lucru al Guvernului. Asigurarea continuităţii unor structuri. Ordonanţă de urgenţă. Emitere. Considerarea constatării neconstituţionalităţii unei ordonanţe anterioare ca fiind o ''situaţie extraordinară''. Păstrarea aceleiaşi soluţii legislative în noua ordonanţă. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Lămurirea hotărârii. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Deschiderea procedurii insolvenţei. Contract de credit. Anularea operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii. Cerere reconvenţională

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Jurisprudenta Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Statut. Atribuţii. Jurisdicţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 5 C. pr. civ. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Proces penal. Sechestru. Consecinţe asupra procedurii insolvenţei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Jurisprudenta Casarea cu trimitere. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Regimul juridic al adopţiei. Acţiunea în declararea nulităţii adopţiei. Titularul acţiunii. Principiul interesului superior al copilului. Acces liber la justiţie. Opinie separată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Strămutare. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Jurisprudenta Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. Posibilitatea acordării şi cuantificării drepturilor băneşti reprezentând suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Act adiţional la contractul individual de muncă. Clauză de fidelitate. Nerespectare. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Societate comercială. Dizolvare. Cerere de radiere a societăţii. Admisibilitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Jurisprudenta Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Interpretarea dispoziţiilor art. 146. Conversiunea condamnării

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Clauză de confidenţialitate. Limite. Efecte

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Somaţie de plată. Excepţie de necompetenţă materială. Admisibilitate. Clauză compromisorie

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Jurisprudenta Soluţiile de netrimitere în judecată dispuse prin rechizitoriu. Posibilitatea atacării cu plângere direct la instanţă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Modificarea felului şi locului muncii. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Libertatea de stabilire. Libera circulaţie a capitalurilor. Impozitare directă. Legislaţie în materie de impozit pe venit. Stabilirea venitului impozabil al societăţilor. Societăţi care se află într-o situaţie de interdependenţă. Avantaj neobişnuit sau gratuit acordat de o societate rezidentă unei societăţi stabilite în alt stat membru. Adăugarea cuantumului avantajului în discuţie la profitul propriu al societăţii rezidente care l-a acordat. Repartizare echilibrată a competenţei de impozitare între statele membre. Combaterea evaziunii fiscale. Prevenirea practicilor abuzive. Proporţionalitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Jurisprudenta Imobil confiscat în baza unei hotărâri penale de condamnare pentru infracţiuni economice. Sfera de reglementare a legii de reparaţie. Principiul disponibilităţii. Interesul pentru declararea recursului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Legalitatea grevei. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta 1. Ajutoare de stat. Compatibilitate cu dreptul comunitar. Contestare de către particulari. Inadmisibilitate, cu excepţia situaţiei de concretizare a unor dispoziţii ale art. 92 pentru măsurile prevăzute la art. 93 alin. (2) şi art. 94 din tratat. 2. Ajutoare de stat. Art. 92 din Tratatul CEE. Interpretare. Aplicare. Instanţă naţională. Competenţe. Limite. Sesizarea Curţii (Tratatul CEE, art. 92, art. 93). 3. Ajutoare de stat. Întreprinderi şi produse în sensul art. 92 din Tratatul CEE. Noţiuni 4. Ajutoare de stat. Interdicţie. Domeniu de aplicare Tratatul CEE, art. 92. 5. Ajutoare de stat. Noţiune. Măsuri de autoritate publică. Finanţare. Contribuţii impuse de către această autoritate întreprinderilor interesate (Tratatul CEE, art. 92). 6. State membre. Obligaţii. Încălcare. Neîndeplinire de către alte state membre. Justificare. Absenţă. 7. Taxe vamale. Taxă cu efect echivalent. Impozit intern. Distincţie. Criterii (Tratatul CEE, art. 9, art. 95). 8. Taxă vamală. Taxă cu efect echivalent. Impozitare ulterioară trecerii frontierei. 9. Impozite interne. Produse importate. Produs naţional. Discriminare. Noţiune

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Jurisprudenta Imobil preluat abuziv de stat. Natura măsurilor reparatorii care pot fi acordate potrivit legii pentru imobilul în litigiu. Calitatea reclamantului de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii. Principiul non reformatio inpeius

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Acordarea tichetelor de călătorie. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Drept comercial. Volumul I*

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Jurisprudenta Imobil. Acţiune în revendicare. Regula unanimităţii. Excepţia inadmisibilităţii. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Creşterea salariilor personalului didactic din învăţământ. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Imobil teren. Uzucapiune. Decizie pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Secţii Unite. Competenţă materială

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Marcă. Efectele înregistrării semnului distinctiv. Recuzare. Excepţia lipsei valorii obiectului. Expertiză. Modalitatea de calcul a prejudiciului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Salarii compensatorii. Obligativitatea aplicării contractului colectiv de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Infracţiunea de distrugere. Tentativă la infracţiunea de omor calificat. Ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Port fără drept de arme albe în public. Instigare la infracţiunea de fals intelectual în formă continuată. Uz de fals. Administrarea probelor. Valoarea probantă, în raport cu faza în care mijloacele de probă au fost administrate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Infracţiunea prevăzută în art. 272 din Codul vamal. Regimul armelor şi muniţiilor. Contrabandă calificată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Abatere disciplinară prevăzută de regulamentul intern. Sancţiune

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Ofiţer de poliţie judiciară. Luare de mită. Instigare la fals în declaraţii. Fals intelectual. Liberare provizorie sub control judiciar. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Nulitatea deciziei de concediere. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Omor calificat. Împrejurările concrete în care fapta a fost săvârşită. Persoana inculpatului. Individualizarea pedepsei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Nulitatea deciziei de concediere. Motiv de ordine publică. Cerinţe pentru constatarea nulităţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Contestarea deciziei de sancţionare. Termen. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Trafic de influenţă. Elementele constitutive ale infracţiunii. Trafic de droguri. Denunţ. Cauză de reducere a pedepsei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Răspunderea patrimonială a salariaţilor. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta ''Contract amiabil''. Tranzacţie judiciară de soluţionare amiabilă a litigiului. Hotărâre pronunţată de Tribunalul Districtului Sud New York. Răspunderea civilă delictuală. Principiul îmbogăţirii fără justă cauză. Acţiune în regres formulată de comitent împotriva succesorului prepusului său

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Profesia de consilier juridic. Limitele exercitării prin raportare la profesia de comerciant şi la faptele de comerţ

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Vârsta standard de pensionare. Perioada tranzitorie. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Societate comercială cu răspundere limitată. Act adiţional la statutul societăţii. Asociat minor. Mandat general. Cesionare de părţi sociale aparţinând asociatului minor. Depăşirea limitelor mandatului. Sancţiune

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Revizuirea drepturilor de pensie. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Societate comercială pe acţiuni. Procedură de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor societăţii. Obligarea acţionarilor la vânzarea acţiunilor deţinute. Dreptul de squeeze-out. Excepţie de neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Reducerea vârstei de pensionare. Deţinător al titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Unităţi de fond deţinute la Fondul Naţional de Investiţii. Contract de fidejusiune. Efectele hotărârii instanţei de recurs în caz de casare. Calitate procesuală pasivă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Recalcularea pensiei. Stagiu complet de cotizare. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Casa de Asigurări de Sănătate Timiş. Concurs pentru ocuparea funcţiei de director executiv. Condiţii de participare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 19 ianuarie 2010 ''Principiul nediscriminării pe motive de vârstă - Directiva 2000/78/CE - Legislaţie naţională referitoare la concediere care nu ia în considerare perioada în care salariatul a fost încadrat în muncă înainte de împlinirea vârstei de 25 de ani pentru calcularea termenului de preaviz - Justificare a măsurii - Reglementare naţională contrară directivei - Rolul instanţei naţionale''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Concurs pentru promovare în funcţie a judecătorilor şi procurorilor. Exercitarea dreptului la competiţie. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 14 ianuarie 2010 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Directiva 2003/41/CE - Activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale - Netranspunerea parţială în termenul prevăzut - Lipsa instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale stabilite pe teritoriul naţional - Competenţa statelor membre de a organiza sistemul lor naţional de pensii pentru limită de vârstă''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Decizie de impunere. Impozit pe profit. Deductibilitate. Majorări de întârziere

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 12 ianuarie 2010 ''Directiva 2000/78/CE - Articolul 4 alineatul (1) - Interzicerea discriminărilor pe motive de vârstă - Dispoziţie naţională care stabileşte la 30 de ani vârsta maximă de recrutare a funcţionarilor în cadrul serviciului de pompieri - Obiectiv urmărit - Noţiunea «cerinţă profesională esenţială şi determinantă»''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita. Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante. Condiţie privind cunoaşterea limbii maghiare. Discriminare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 12 ianuarie 2010 ''Directiva 2000/78/CE - Articolul 2 alineatul (5) şi articolul 6 alineatul (1) - Interzicerea discriminărilor pe motive de vârstă - Dispoziţie naţională care stabileşte la 68 de ani vârsta maximă pentru exercitarea profesiei de dentist aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate - Obiectiv urmărit - Noţiunea «măsură necesară pentru protecţia sănătăţii» - Coerenţă - Caracterul apt şi corespunzător al măsurii''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Imobil preluat abuziv de stat. Despăgubiri. Obligarea pârâtului să transmită dosarul evaluatorului sau societăţii de evaluare desemnată pentru întocmirea raportului de evaluare. Excepţie de nelegalitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a opta) 17 decembrie 2009 ''Directiva 2005/36/CE - Recunoaşterea diplomelor - Noţiunea «profesie reglementată» - Selectare a unui număr predefinit de persoane pe baza unei evaluări comparative, care conferă un titlu având o validitate limitată în timp - Aptitudine ştiinţifică naţională - Cadru didactic universitar''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Jurisprudenta Imobil. Consilier local. Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu consiliul local. Jurnalist. Articol de presă. Libertate de exprimare. Răspundere civilă delictuală. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Insolvenţă. Cerere de intervenţie în interes propriu. Încheiere pronunţată de judecătorul sindic. Natură juridică. Excepţie de necompetenţă funcţională. Excepţia inadmisibilităţii recursului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Măsura arestării preventive. Înlocuire cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. Caracterul rezonabil al duratei măsurii arestării preventive

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Tâlhărie în formă agravată. Stare de recidivă post-condamnatorie. Circumstanţă atenuantă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Aplicabilitate ratione temporis. Revoluţia din decembrie 1989. Reprimarea manifestaţiilor anticomuniste de la Timişoara. Calitatea de «victimă». Dreptul la viaţă. Anchetă efectivă. Obligaţie procedurală. Recurs în anulare. Durata procedurii. Violare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Jurisprudenta Ancheta desfăşurată de autorităţi pentru identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de represiunea manifestaţiilor anticomuniste de la Timişoara din decembrie 1989. Durata excesivă a acesteia. Aplicabilitatea art. 2 chiar şi pentru reclamanţii răniţi. Menţinerea calităţii de victimă a reclamanţilor chiar şi după acordarea de despăgubiri în dreptul intern. Obligaţia autorităţilor de a acţiona prompt, având în vedere şi importanţa cauzei pentru societatea românească. Violarea articolului 2 din Convenţie sub aspectul laturii procedurale.1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Luarea măsurii arestării preventive fără indicarea concretă a temeiurilor de fapt. Încălcarea art. 5 §1 lit. C din Convenţie. Prelungirea şi ulterior menţinerea arestării preventive cu motivări formale, globale, fără indicarea concretă a temeiurilor pentru fiecare reclamant în parte. Încălcarea art. 5 § 3 din Convenţie.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Acte de executare emise pentru o sumă mai mare decât cea din titlul executoriu. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Jurisprudenta Contract de credit cu clauză abuzivă. Cerere de încuviinţare a executării silite. Aplicarea prioritară a dreptului comunitar inclusiv în procedura necontencioasă a încuviinţării executării silite

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Jurisprudenta Intenţia debitorului de a realiza executarea obligaţiei de bunăvoie. Exonerarea de platA cheltuielilor de executare

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Jurisprudenta Validare poprire. Fundamentul obligaţiei terţului poprit

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Jurisprudenta Bunuri rămase pe teritoriul statului bulgar, urmare a aplicării Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940. Compensaţie acordată în baza Legii nr. 9/1998. Contract de colonizare. Natură juridică. Efecte

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Cerere de redobândire a cetăţeniei române. Refuzul înregistrării cererii la Secţia Consulară a Ambasadei României la Chişinău. Termen rezonabil. Refuz nejustificat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Acţiune în anulare formulată de un terţ. Data de la care curge termenul pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Hotărâre a instanţei de contencios administrativ. Procedură specială de executare. Condiţii. Obligaţii stabilite prin dispozitiv

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Taxa de poluare. Modificările aduse O.U.G. nr. 50/2008 şi consecinţele acestora. Aplicarea în timp a formelor succesive ale ordonanţei de urgenţă în funcţie de naşterea raportului de drept fiscal. Caracter discriminatoriu prin scopul declarat de protejare a industriei naţionale. Încălcarea dispoziţiilor art. 90 din Tratatul Comunităţii Europene

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Accesiune. Dreptul de opţiune al proprietarului. Momentul până la care poate fi exercitat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Drept procesual civil. Căi extraordinare de atac. Încheiere de suspendare provizorie a executării silite. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Excepţia lipsei interesului în acţiunea în nulitate absolută. Delimitare de excepţia lipsei calităţii procesuale active. Prematuritate. Noţiunea de cauză a actului juridic

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Îndreptare de eroare materială dispusă din oficiu. Decizie pronunţată în recurs. Admisibilitate în cazul în care dispozitivul hotărârii pronunţate de instanţa de recurs se referă doar la unul din recursurile promovate în cauză, în timp ce practicaua şi considerentele deciziei privesc ambele recursuri cu care a fost sesizată instanţa de control judiciar. Incidenţa dispoziţiilor art. 281 C. pr. civ.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Modificarea titlului de proprietate. Competenţa judecătoriei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Natura juridică a acţiunii în declararea falsului pe cale principală. Distincţie faţă de acţiunea în nulitate. Prescripţie

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea unor moştenitori ai proprietarului deposedat în baza Legii nr. 18/1991 şi a Legii nr. 169/1997. Inadmisibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate asupra aceloraşi terenuri, în favoarea altor moştenitori, în baza Legii nr. 247/2005

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Repunerea în termen în baza art. 33 din Legea nr. 1/2000. Domeniu de aplicare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Terenuri preluate prin comasare şi atribuite altor persoane. Exceptare de la reconstituirea dreptului de proprietate. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Cesiune de părţi sociale după deschiderea procedurii de insolvenţă. Nulitate absolută

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Deschiderea procedurii generale a insolvenţei. Achitarea creanţei în baza căreia s-a solicitat deschiderea procedurii anterior soluţionării recursului debitoarei. Declararea altor creanţe în urma notificărilor comunicate de către administratorul judiciar. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Drept comercial. Procedura insolvenţei. Cerere întemeiată pe art. 48 din Legea nr. 85/2006. Competenţă. Răspunderea băncii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Eroare viciu de consimţământ

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Liberarea provizorie. Condiţiile liberării. Restituirea cauţiunii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei întemeiate pe bilete la ordin şi invocarea de către debitoare, pe calea contestaţiei, a unor apărări privitoare la lipsa mandatului semnatarului biletelor la ordin, la dresarea protestului de neplată, la nulitatea actului juridic de avalizare şi la nelegalitatea biletelor la ordin

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2010

Jurisprudenta Camerele de comerţ din România. Concesionarea unui serviciu public. Administrarea bunurilor şi serviciilor publice. Atribuirea, direct prin lege, de bunuri şi servicii în administrare privată. Neconstituţionalitate. Opinie separată

publicat in Pandectele Romane 2 din 2010

Jurisprudenta Legea educaţiei naţionale. Angajarea răspunderii Guvernului. Natură juridică. Condiţii. Utilizarea acestei modalităţi de legiferare în condiţiile în care structura politică a Parlamentului permite procedura parlamentară obişnuită. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 2 din 2010

Jurisprudenta Funcţie publică. Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. Ordonanţă de urgenţă. Statutul juridic al ''directorului coordonator''. Natura juridică a ''contractului de management''. Reiterarea soluţiilor legislative cuprinse într-o ordonanţă de urgenţă a cărei neconstituţionalitate fusese constatată de Curtea Constituţională. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 2 din 2010

Jurisprudenta Accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii. Restrângerea exerciţiului unor drepturi. Accesul la informaţiile de interes public. Competenţa Curţii Constituţionale

publicat in Pandectele Romane 2 din 2010