Rasfoire documente

Doctrina Procedurile de salvgardare a întreprinderilor aflate în dificultate (I)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Doctrina Reglementarea clauzei de preciput în Noul Cod civil român1

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Doctrina Discuţii în legătură cu restituirea de către poliţişti a cheltuielilor efectuate cu pregătirea lor de către Academia de Poliţie, dacă nu şi-au respectat, din motive lor imputabile, angajamentele asumate potrivit Hotărârilor Guvernului nr. 137/1991 sau nr. 294/2007

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Doctrina De la promisiuni...la fapte

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Noi reguli privind taxa pe valoarea adăugată datorată de persoanele fizice în cazul efectuării de tranzacţii imobiliare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Doctrina Răspunderea civilă preventivă - studiu de caz -

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Doctrina Consideraţii privind cercetarea abaterii disciplinare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Doctrina Expatriaţii, taxa pe valoarea adăugată şi preţurile de transfer - este momentul pentru o nouă abordare

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Recursul în proiectul noului Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Doctrina Comentariu privind Partea specială a Noului Cod penal (II)1

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Doctrina Suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării dreptului la muncă - o măsură neconstituţională

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Doctrina TVA colectată de organele de control - dubla impozitare?

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Compatibilitatea calităţii de comerciant a persoanei fizice autorizate cu dispoziţiile noului Cod civil

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Doctrina Judecarea acţiunii în anularea1 hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor şi a cererii de suspendare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Doctrina Aspecte cu privire la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unei părţi a acestora

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Doctrina Modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Conceptul de ÎNTREPRINDERE ÎN DIFICULTATE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2010

Doctrina Excepţia de neexecutare a contractului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2010

Doctrina Consideraţii privind Codul Deontologic al Magistraţilor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Doctrina Imobilizările corporale - prevederi suplimentare introduse de Ordinul nr. 3055/2009 în paralel cu tratamente şi interpretări prevăzute de Standarde*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Modificările reglementărilor contabile şi de inventariere anuală a elementelor patrimoniale aduse de Ordinul M.F.P. nr. 3055/20091

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Aplicarea măsurilor anti-abuz în contextul implementării bazei unice consolidate a impozitului pe profit*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Securitatea lanţului de aprovizionare în comerţul internaţional1

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Procedura arbitrală şi practica naţională curentă (art. 25 par. 5 din Convenţia Model OCDE)

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Asigurarea supremaţiei efective a legislaţiei europene dincolo de procedurile preliminare (III)*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Fiscalitatea în Cipru şi Malta*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Argumente comunitare în materia impozitelor directe*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Scutirea de TVA a operaţiunilor de asigurare/reasigurare. Servicii conexe acestora şi distorsiuni concurenţiale*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina International Tax Updates*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina BRIEFING*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Tax & Legal Alert*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2010

Doctrina Vânzarea la licitaţie publică a bunurilor imobile sechestrate în cadrul procesului penal

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Doctrina Studiu asupra diferitelor categorii de titluri executorii

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Doctrina Independenţa judecătorului şi principiul legalităţii în procesul civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2010

Doctrina Procedura de executare a hotărârilor judecătoreŞti pronunţate de către instanţele de contencios administrativ în materia aprobării tacite

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Doctrina Consideraţii referitoare la unele dispoziţii în legătură cu salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cumulul pensiei cu salariul, cumulul de funcţii şi la negocierea colectivă înscrise în legile nr. 330/2009 şi nr. 329/2009, precum şi în ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2010

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2010

Doctrina Reflectarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia executării silite

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Doctrina Proceduri prefigurate pentru asigurarea interpretării Şi aplicării unitare a legii de către instanţele judecătoreşti

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2010

Doctrina Impedimente de ordin practic ce revin în actualitate prin reintroducerea obligativităţii încuviinţării executării silite

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Doctrina Garantarea imparţialităţii judecătorilor în concepţia Proiectului Codului de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2010

Doctrina Destinul teritorialităţii procedurilor de executare în Europa

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Doctrina Avocatul poporului şi controlul de constituţionalitate

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2010

Doctrina Transparenţa patrimonială

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2010

Doctrina Tabloul general al răspunderii civile în textele noului cod civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2010

Doctrina Observaţii cu privire la condiţiile de invocare a excepţiei de necompetenţă în proiectul noului Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2010

Doctrina Editorial

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Doctrina Suntem în criză

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Transferul proprietăţii şi al riscurilor în cazul contractului de vânzare-cumpărare

publicat in Pandectele Romane 2 din 2010

Doctrina Deductibilitatea pierderilor din diferenţele de curs valutar - Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2010?

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Doctrina Stadiul implementării noilor reguli privind taxa pe valoarea adăugată la nivel european

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Mijloace juridice alternative acţiunii în răspundere patrimonială a membrilor organelor de conducere şi persoanelor prevăzute de art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in Pandectele Romane 2 din 2010

Doctrina Modificări ale prevederilor OCDE privind preţurile de transfer şi alocarea profitului către sediile permanente

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Regimul juridic-fiscal (TVA) al vânzărilor de bunuri imobile din patrimoniul persoanelor fizice (Partea I*)

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Doctrina Câteva reflecţii în perspectiva unei teorii generale a nulităţii hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor

publicat in Pandectele Romane 2 din 2010

Doctrina Noutăţi în procedura fiscală la început de an 2010 (Partea I*)

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Doctrina Câteva idei despre clasificarea tarifară

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Corelarea actelor normative preexistente cu noul Cod de procedură civilă în materia executării silite

publicat in Pandectele Romane 2 din 2010

Doctrina Regimul fiscal al pierderilor comerciale

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Doctrina Raportare financiară

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Evoluţii jurisprudenţiale privitoare la aplicabilitatea articolului 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului la ''materia funcţiei publice''

publicat in Pandectele Romane 2 din 2010

Doctrina Oportunităţi pe timp de criză

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Aspecte practice în elaborarea şi implementarea unei politici privind preţurile de transfer. Dosarul preţurilor de transfer

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Doctrina Progresivitatea executării pedepsei cu închisoare

publicat in Pandectele Romane 2 din 2010

Doctrina Extrase din jurisprudenţa recentă în materie fiscală a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Partea I*)

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Doctrina Operaţiuni impozabile. Prestări de servicii efectuate cu plată. Garanţii percepute de la chiriaşi*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Fiscalitatea în Spania şi Portugalia*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Reevaluarea mijloacelor fixe - aspecte fiscale începând cu anii 2007 şi 2010

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Doctrina Evitarea dublei impuneri prin aplicarea regulii PerItem Limitation*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Impozitarea succesiunilor şi donaţiilor în România şi Germania - o analiză de drept comparat

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Doctrina Reglementări contabile internaţionale - IFRS simplificat pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri)

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Doctrina O privire sintetică asupra conceptului de Flat Tax

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Motive justificate pentru acceptarea declaraţiei vamale de export la un alt birou vamal decât cel responsabil

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Argumente comunitare în materia impozitelor directe*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina BRIEFING*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina International Tax Updates*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Tax & Legal Alert*

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2010

Doctrina Aspecte procedurale privind soluţionarea contestaţiei în anulare de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2010

Doctrina Culpa – „eterna doamnă' a răspunderii civile delictuale

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2010

Doctrina Extinderea competenţei externe exclusive a UE în domeniul încheierii tratatelor care conţin norme de drept internaţional privat şi în materia cooperării judiciare internaţionale în materie civilă, comercială şi dreptul familiei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Doctrina Impactul măsurilor provizorii asupra protejării drepturilor subiective civile

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2010

Doctrina Timpul şi norma de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2010

Doctrina Consideraţii cu privire la regimul juridic al lui mutuus dissensus

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2010

Doctrina Aspecte privind legea aplicabilă clauzei de rezervă a dreptului de proprietate inclusă într-un contract internaţional

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2010

Doctrina Publicitatea cesiunii de creanţă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2010

Doctrina Fiducia, rezultat al interferenţei celor două mari sisteme de drept: dreptul civil continental şi dreptul anglo-saxon. Conceptul, clasificarea, evoluţia şi condiţiile de validitate ale fiduciei

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2010

Doctrina Reflecţii privind moneda în dreptul privat

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2010

Doctrina Eroare asupra substanţei. Nulitatea clauzei de nerăspundere şi menţinerea convenţiei. Condiţiile erorii substanţiale. Despăgubiri. Termenul de prescripţie pentru acţiunea în anulare

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2010

Doctrina Practică judiciară în materia anulării informaţiilor privind incidentele de plăţi

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2010

Doctrina Despre aplicarea dreptului european (nu doar) în instanţele noilor state membre: ''Nu faci după cum spun''?

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Doctrina From Plaumann, through UPA and Jego-Quere, to the Lisbon Treaty: The Locus Standi of Private Applicants under Article 230(4) EC through a political lens

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Doctrina Notarii şi libertăţile fundamentale - Cât de departe se întind graniţele pieţei interne?

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Doctrina Trimiterile preliminare în situaţii pur interne

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Doctrina Cartea albă privind acţiunile în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE antitrust

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Doctrina Principii generale privind coordonarea sistemelor de securitate socială în lumina Regulamentului 883/2004

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Doctrina Priorităţile României la UE în 2010. DOSAR - SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DREPT COMUNITAR*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Doctrina Ghidul Tratatului de la Lisabona. DOSAR - SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DREPT COMUNITAR*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Doctrina Tratatul de la Lisabona. Reperele lui definitorii. DOSAR - SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DREPT COMUNITAR*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Doctrina Consideraţii privind aplicarea prevederilor comunitare privind abuzul de poziţie dominantă conform Regulamentului (CE) nr. 1/2003

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2010

Doctrina Proceduri alternative de soluţionare a disputelor privind numele de domeniu de internet

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2010

Doctrina Ministerul Finanţelor Publice dezamorsează bomba ''persoane fizice vs. persoane impozabile''

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 3 din 2010