Rasfoire documente

Legislatie Briefing - modificări legislative în materie fiscală

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2009

Legislatie SPAŢIUL EUROPEAN. REGULAMENTUL (CE) NR. 20/2009 din 13 ianuarie 2009 de adoptare a specificaţiilor modulului ad-hoc din 2010 privind armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Legislatie SPAŢIUL EUROPEAN. DECIZIA 2009/17/CE din 19 decembrie 2008 de instituire a Comitetului de experţi privind detaşarea lucrătorilor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Legislatie SPAŢIUL EUROPEAN. CARTE VERDE - Privind forţa de muncă europeană în domeniul sănătăţii. Promovarea unei forţe de muncă viabile în domeniul sănătăţii în Europa

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Legislatie SPAŢIUL EUROPEAN. II. INFORMĂRI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL. 1. Avizul Comitetului Economic şi Social European privind extinderea măsurilor împotriva discriminării în domenii altele decât ocuparea forţei de muncă - argumente în favoarea unei directive unice şi cuprinzătoare împotriva discriminării

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2009

Legislatie SPAŢIUL EUROPEAN. II. INFORMĂRI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL. 2. Avizul Comitetului Economic şi Social European privind luarea în considerare a nevoilor persoanelor vârstnice

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2009

Legislatie SPAŢIUL EUROPEAN. II. INFORMĂRI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL. 3. Egalitatea de şanse pentru femeile şi bărbaţii din generaţia de peste 50 de ani: viaţă activă şi îmbătrânire demnă = Proiect de concluzii ale Consiliului

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2009

Legislatie Modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008

publicat in Pandectele Romane 5 din 2009

Legislatie Avizul Comitetului Economic şi Social European privind ''Comunicarea Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European privind competitivitatea industriei metalelor - O contribuţie la strategia UE pentru creştere economică şi locuri de muncă''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2009

Legislatie Avizul Comitetului Economic şi Social European privind ''Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind industriile forestiere inovatoare şi durabile din UE - o contribuţie la strategia UE de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2009

Legislatie Avizul Comitetului Economic şi Social European privind ''Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2009

Legislatie DIRECTIVA 2009/104/CE din 16 septembrie 2009 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 7 din 2009

Legislatie REGULAMENTUL (CE) NR. 988/2009 din 16 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi de stabilire a conţinutului anexelor acestuia

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 7 din 2009

Legislatie REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 7 din 2009

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - Flexicuritatea în perioade de criză. Proiect de concluzii ale Consiliului

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 8 din 2009

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - Raport al Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 8 din 2009