Rasfoire documente

Doctrina Azilul în România

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Doctrina Senzaţia de deja vu ...

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2009

Doctrina Intervenţia altor creditori în cadrul procedurii de executare silită

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2009

Doctrina Întrebare preliminară adresată CJCE de către o instanţă română. Cetăţenia Uniunii Europene. Dreptul la liberă circulaţie şi şedere al cetăţenilor Uniunii şi al membrilor familiilor lor pe teritoriul Statelor membre

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Doctrina Dreptul potestativ de retractare a consimţământului în materia contractelor de consum

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Doctrina Izvoarele dreptului fiscal internaţional (I)

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2009

Doctrina Efectele suspendării executării silite prin poprire

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2009

Doctrina Aspecte noi privind recursul în procesul civil în lumina Proiectului Codului de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2009

Doctrina Privire asupra naturii juridice a regulii înscrise în art. 1909 alin. (1) din Codul civil

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Doctrina Regimul taxei pe valoarea adăugată, aplicabil în 2009

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2009

Doctrina Consideraţii privitoare la necesitatea încuviinţării de către instanţă a începerii executării silite Şi unele note critice la Decizia Curţii Constituţionale nr. 458 din 31 martie 2009

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2009

Doctrina Consideraţii cu privire la nulitatea recursului în materie procesual civilă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2009

Doctrina Articolul 53 alin. (1) din Constituţia României versus obiectivele de valoare constituţională franceze: prin diferenţe, dincolo de diferenţă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Doctrina Preţurile de transfer - obiectiv de interes strategic în politica companiilor multinaţionale

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2009

Doctrina Executarea silită a creanţelor fiscale

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2009

Doctrina Reglementarea desfăşurării activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2008 - între noutate şi controversă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2009

Doctrina Dreptul părinţilor fireşti de a consimţi la adopţia copilului lor

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Doctrina Participarea salariaţilor la profitul companiilor private: controverse şi riscuri

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2009

Doctrina Consideraţii privitoare la titlurile executorii Şi procedura de executare în materia contenciosului contravenţional

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2009

Doctrina Reglementări naţionale şi comunitare privitoare la soluţionarea cererilor de valoare redusă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2009

Doctrina Aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri internaţionale din perspectiva dreptului comunitar european (I)

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2009

Doctrina Căi de atac împotriva hotărârii instanţei de recurs în procesul civil. Îndreptarea erorii materiale. Lămurirea Şi completarea hotărârii. Contestaţia la titlu

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2009

Doctrina Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (I)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2009

Doctrina Regimul juridic al întreprinderilor familiale. Comentarii privind unele obligaţii contabile şi fiscale (I)

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2009

Doctrina libera circulaţie a persoanelor în ue. consideraţii privind cetăţenii extra comunitari

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2009

Doctrina Chestiuni elementare despre interogatoriu

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2009

Doctrina Contract unic de transport, în interpretarea art. 793 alin (2) lit. b) din Regulamentul vamal Comunitar nr. 2454/1993

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2009

Doctrina Asupra câtorva probleme juridice incidente în Decizia nr. 3556/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială. Depunerea acţiunii în anularea hotărârii arbitrale. Distincţia între capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice. Inadmisibilitatea cumulului daunelor-interese moratorii cu cele compensatorii

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2009

Doctrina Argumente comunitare în materia impozitelor directe

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 1 din 2009

Doctrina Citare prin afişare la sediul părţii. Domiciliu ales. Procedură viciată. Dreptul la un proces echitabil. Citarea Şi comunicarea actelor de procedură

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2009

Doctrina Propunere de lege ferenda privind reglementarea dreptului la imagine asupra bunurilor

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2009

Doctrina Contestaţie la executare. Rolul activ al judecătorului conform art. 129 alin. 5 C. pr. civ. Şi art. 129 alin. 6 C. pr. civ. Imposibilitatea introducerii în cauză, din oficiu, a altor persoane

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2009

Doctrina Executare silită pornită în baza unui contract de arendă. Conţinutul contractului. Obligaţiile arendaŞului

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2009

Doctrina Somaţia europeană de plată - o nouă provocare pentru jurişti

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Doctrina Noi norme ale Uniunii Europene

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Doctrina Recent Case-Law of the Court of Justice of the European Communities on the jurisdiction in insurance matters

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Doctrina Shareholders agreements

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Doctrina Unele observaţii referitoare la demisie

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Doctrina Scurte consideraţiuni asupra modului de stabilire a competenţelor Uniunii Europene în regimul Tratatului de la Lisabona

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Doctrina Retragerea acţionarului din societatea pe acţiuni de tip închis reglementată de Legea nr. 31/1990

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Doctrina Contractul de servicii de investiţii financiare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Doctrina Noi aspecte privind raportul de muncă al soldaţilor şi gradaţilor voluntari

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Doctrina Protecţia drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Doctrina Consideraţii privind cele două forme ale răspunderii civile: răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală, în lumina dreptului francez şi a dreptului român. Există veritabile deosebiri între răspunderea civilă delictuală şi cea contractuală? Analiza convenţiilor de modificare a răspunderii civile, a punerii în întârziere şi a probei culpei - partea întâi -

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Doctrina Consultanţii de investiţii. Prezentare generală

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Doctrina Aspecte privind aplicarea art. 38 din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Doctrina Uniunea Europeană - un rol activ în eforturile de combatere a efectelor crizei financiare mondiale

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Doctrina Sinteză a practicii judiciare în materia achiziţiilor publice (V) - studiu de caz -

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Doctrina Definirea pieţei relevante în cazul comportamentelor abuzive care pot fi sancţionate potrivit prevederilor art. 82 din Tratatul CE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Doctrina Consideraţii privind soluţionarea conflictelor de muncă ce au ca obiect discriminarea salariatului în raporturile de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Doctrina Centrul intereselor principale ale debitorului, o noţiune autonomă în Jurisprudenţa Curţii de la Luxemburg

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Doctrina Discuţii privind posibilitatea şi modalităţile de transmitere a aporturilor în drepturi de proprietate intelectuală / industrială la capitalul unei societăţi comerciale

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Doctrina Observaţii privind exercitarea activităţii de mediere de către avocat*

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Doctrina Concordanţa cu articolul 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a procedurii de soluţionare pe cale administrativ-jurisdicţională a contestaţiilor privind achiziţiile publice

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Doctrina Societăţile închise cu mii de acţionari minoritari, o situaţie fără ieşire

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Doctrina Telemunca

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Doctrina Schema-cadru a hotărârilor Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Discuţie pe marginea hotărârii CJCE în cauza Jipa

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Doctrina HOLDING-ul

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Doctrina Infracţiunea referitoare la declararea ilegală a grevei

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Doctrina Analiza unei propuneri de renunţare la contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Doctrina Aspecte discutate şi discutabile privind perioada de probă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Doctrina Calitatea de angajator a subiectelor de drept autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Doctrina Politica Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Doctrina Politica în materia concurenţei

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Doctrina Fabrica de zvonuri ...

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2009

Doctrina Consideraţii referitoare la coparticiparea procesuală şi la conexarea cauzelor în conflictele individuale de muncă*)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2009

Doctrina Libertatea de circulaţie a mărfurilor, libertatea de exprimare şi răspunderea statului pentru încălcarea dreptului comunitar

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2009

Doctrina Impozitarea sucursalelor persoanelor juridice străine - tratament discriminatoriu?. Studiu de caz

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2009

Doctrina Consideraţii generale şi unele observaţii cu privire la Proiectul Codului de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2009

Doctrina Perspective ale bazei unice consolidate a impozitului pe profit CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2009

Doctrina Despre amintirile de familie şi morminte

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2009

Doctrina Asigurările sociale din perspectiva legislaţiei europene

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2009

Doctrina Forme juridice de organizare a societăţilor comerciale prevăzute de legislaţia română şi de cea comunitară

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2009

Doctrina Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (II)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2009

Doctrina Raţionamentul profesional utilizat la deprecierea activelor în conformitate cu cerinţele IAS 36 ''Deprecierea activelor''

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2009

Doctrina Mecanismele executării private în cazul luării paşnice în posesie a bunului afectat unei garanţii reale mobiliare

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2009

Doctrina Impozitarea veniturilor din România obţinute de nerezidenţi

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2009

Doctrina Instituţii procesuale reglementate de Proiectul Codului de procedură civilă care asigură accesul liber la justiţie

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2009

Doctrina Taxa pe valoarea adăugată versus teoria contractelor

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2009

Doctrina Preeminenţa dreptului. Evoluţiile din doctrina şi jurisprudenţa drepturilor omului

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2009

Doctrina Raportul OCDE privind atribuirea profiturilor către sedii permanente - comentarii şi perspective -

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2009

Doctrina Argumente comunitare în materie de impozite directe

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 2 din 2009

Doctrina Contribuţii la studiul unor reglementări legale referitoare la dreptul de suită

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2009

Doctrina Executarea silită a instituţiilor publice

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2009

Doctrina Câteva scurte consideraţii asupra deprecierii conceptului de revendicare. Consecinţe „politice' asupra executării silite

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2009

Doctrina Căile de atac în materia titlurilor de credit. opoziţia la executarea biletelor la ordin

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2009

Doctrina Pe marginea unei decizii de neconstituţionalitate

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2009

Doctrina Titlul executoriu în cazul creanţelor fiscale Şi prescripţia dreptului de a cere executarea precum Şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2009

Doctrina Timbrarea cererii având ca obiect întoarcerea executării silite

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2009

Doctrina Consideraţii privitoare la procedura de executare a hotărârilor judecătoresti prin care au fost soluţionate litigii în materia fondului funciar

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2009

Doctrina Titlul executoriu european după cinci ani de experienţă în Grecia*)

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2009

Doctrina Actul introductiv de instanţă, în centrul securităţii juridice*)

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2009

Doctrina Buna-credinţă - fundament al forţei majore şi al impreviziunii în dreptul comerţului internaţional

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2009

Doctrina Consiliul Superior al Magistraturii din România după un secol de la înfiinţare

publicat in Pandectele Romane 3 din 2009

Doctrina Norme noi în dreptul comunitar al muncii şi impactul lor asupra legislaţiei autohtone*

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2009

Doctrina Creditori la un bugetul de tip schweitzer ...

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 3 din 2009

Doctrina Probleme incidente în procedura contestaţiei formulate împotriva actelor administrativ-fiscale, cu referire Şi la procedura contestaţiei împotriva sumelor încasate cu titlu de „taxă de primă înmatriculare' Şi „taxă de poluare'

publicat in Revista Romana de Executare Silita 3 din 2009

Doctrina Consideraţii critice asupra diversităţii nejustificate a reglementărilor legale privind competenţa materială a instanţelor judecătoreşti în domeniul soluţionării conflictelor de muncă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2009

Doctrina Întrebare preliminară adresată CJCE de către o instanţă naţională. Organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor care se bucură de un monopol de fapt. Potenţial abuz de poziţie dominantă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Doctrina Un nou set de Reguli emise de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Polonia

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2009