Rasfoire documente

Info Declaraţie de intenţii: O altfel de revistă..

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2007

Info In honorem Octavian Căpăţână

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2007

Info Testament olograf – Datare incompletă – Stabilire – Elemente intrinseci – Completare cu elemente extrinseci – Art. 859 C. civ.

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Info Contractele de dezvoltare economică dintre state şi întreprinderi de naţionalitate străină

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2007

Info Arbitrajul comercial şi ordinea publică în dreptul internaţional privat

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2007

Info Lista camerelor de comerţ şi industrie care organizează şi administrează arbitrajul comercial prin organisme proprii de arbitraj - Curţi de Arbitraj sau Comisii de Arbitraj

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2007

Info Caracteristici ale timpului juridic^1)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2007

Info NOUTĂŢI EDITORIALE Dumitru Ţâncu, Drept comunitar general, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007, 240 pagini

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2007

Info Noţiunile de timp şi spaţiu în Drept *)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 6 din 2007

Info Participări la manifestări europene -50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma -

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2007

Info Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu, Conflictele de muncă şi soluţionarea lor, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2006, 289 pagini

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2007

Info NOUTĂŢI EDTORIALE. Lector univ. dr. Constanţa Mătuşescu, Construcţia europeană. Evoluţia ideii de unitate europeană, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2007, 380 pagini

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2007

Info Congrese, conferinţe, ateliere^1

publicat in Revista Romana de Arbitraj 3 din 2007

Info Tribunalul arbitral în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

publicat in Revista Romana de Arbitraj 4 din 2007

Info Prof. univ. dr. Mircea Ştefan MINEA, asistent univ. drd. Cosmin Flavius COSTAŞ, Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Editura Rosetti, Bucureşti, 2006, 552 de pagini

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 8 din 2007

Info Conferinţa 'The fight against discrimination, the equal treatment directives of 2000' organizată la Trier, în perioada 5-6 noiembrie 2007

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2007