Rasfoire documente

Doctrina Procedura insolvenţei ca proces civil

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Doctrina Capacitatea juridică a societăţii comerciale

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Doctrina Noua procedură a insolvenţei – actualitate, tradiţie şi perspective

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Doctrina Ordinea publică de drept internaţional privat în practica arbitrală

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2007

Doctrina Efectul direct al dreptului comunitar. Implicaţii asupra taxei speciale pentru autoturisme

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Doctrina 70 de ani de proiecte de Cod civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2007

Doctrina Răspunderea membrilor organelor de conducere

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Doctrina Responsabilitatea serviciului public al justiţiei şi a judecătorului

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2007

Doctrina Observaţii cu privire la flexiunile argumentului de lege lata în procesul civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2007

Doctrina Protecţia juridică a intereselor private. Încercare de tipologie

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2007

Doctrina Reglementarea juridică a principiului confidenţialităţii în privinţa depunerilor de sume de bani la instituţiile de credit

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2007

Doctrina Analiză comparativă între Legea pieţei de capital şi Legea societăţilor comerciale din perspectiva principiului specialia generalibus derogant cu referire la unele particularităţi ale regimului juridic aplicabil unor societăţi pe acţiuni participante la piaţa de capital

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2007

Doctrina Procedura succesorală notarială

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2007

Doctrina Itinerarii şi evoluţii în dreptul internaţional privat. Spre un drept internaţional privat european

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2007

Doctrina Informarea şi consultarea salariaţilor - coordonate ale legislaţiei comunitare a muncii şi transpunerea acesteia în dreptul intern

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Doctrina Momentul istoric 1 ianuarie 2007: implicaţii, oportunităţi şi responsabilităţi

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Doctrina Comentarii referitoare la contractul individual de muncă pe durată determinată

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Doctrina România -membră a Uniunii Europene: aspecte şi implicaţii juridice

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Doctrina Mecanismul şi valenţele funcţiilor clauzei penale în cadrul dispoziţiilor Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Doctrina Concedierea colectivă1

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Doctrina Reflecţii privind prezentul şi viitorul Uniunii Europene

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Doctrina Aspecte ale exigenţelor procesului de armonizare privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, o prioritate a legiuitorului român

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Doctrina Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Doctrina Un nou grad de jurisdicţie în Uniunea Europeană: Tribunalul Funcţiei Publice

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Doctrina Transferul proprietăţii şi al riscurilor în contractul de vânzare

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Doctrina Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 - 2010 şi regulamentul intern

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Doctrina Impactul regulilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului în ordinea juridică comunitară

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Doctrina Ajutoarele de stat - limitări ale liberei concurenţe în piaţa internă comunitară

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Doctrina Consideraţii generale privind complexitatea şi utilitatea actuală a transferului

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Doctrina Repere evolutive privind art. 480 C. civ.

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Doctrina Noi precizări referitoare la sancţiunea lipsei din decizia de sancţionare disciplinară a menţiunii prevăzute de art. 268 alin. (2) lit. f) din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Doctrina Aspecte privind efectele substanţiale ale hotărârii judecătoreşti

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Doctrina Competenţa jurisdicţională în materie de delicte săvârşite pe Internet

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Doctrina Efectele acceptării executării obligaţiei. Agrearea conformităţii în cadrul vânzării

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Doctrina Unele aspecte particulare ale garanţiilor reale mobiliare constituite asupra conturilor curente deschise la instituţii bancare

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Doctrina Uzurparea şi utilizarea abuzivă a numelui

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Doctrina Instituirea contractuală – un nautilus juridic ?

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2007

Doctrina Existe-t-il un modele familial européen?

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Doctrina Examen critic asupra unor soluţii pronunţate de instanţa constituţională în materia recursului civil

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Doctrina O ipoteză particulară de activare a clauzei de dezicere - STUDIU DE CAZ -

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Doctrina Admisibilitatea extinderii prezumţiei de fraudă în procedura insolvenţei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Doctrina Probleme juridice privind abuzurile săvârşite asupra minorilor în Internet - Partea a IV-a -

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Doctrina Procedura insolvenţei ca proces civil – Partea a II-a –

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2007

Doctrina Regimul juridic al directorilor, în contextul delegării atribuţiilor de conducere la societăţile pe acţiuni

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2007

Doctrina Acţiunile revocatorii falimentare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2007

Doctrina Organizarea administraţiei societăţii comerciale pe acţiuni. Sistemul unitar

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2007

Doctrina Retour aux sources

publicat in Pandectele Romane 2 din 2007

Doctrina Despre condiţiile în care poate fi pronunţată o hotărâre judecătorească sau arbitrală care să ţină loc de contract, în contextul reglementărilor Titlului X al Legii nr. 247/2005 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997, cu modifi cările şi completările ulterioare

publicat in Pandectele Romane 2 din 2007

Doctrina Răspunderea administratorului pentru folosirea bunurilor şi creditului societăţii

publicat in Pandectele Romane 2 din 2007

Doctrina Consideraţii privind clauza convenţională de inalienabilitate

publicat in Pandectele Romane 2 din 2007

Doctrina Starea actuală a arbitrajului comercial în România

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2007

Doctrina Arbitraj comercial - justiţie privată -

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2007

Doctrina Sistemul drepturilor reale în Germania*)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2007

Doctrina COMMERCIAL ARBITRATION AND PUBLIC ORDER IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN SLOVENIA*

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2007

Doctrina Procedura sechestrului judiciar

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2007

Doctrina COMMERCIAL ARBITRATION AND PUBLIC ORDER IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN SLOVENIA*

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2007

Doctrina Din nou despre recurs în interiorul recursului

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2007

Doctrina Consideraţii introductive cu privire la dreptul la un proces echitabil şi arbitrajul comercial internaţional*

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2007

Doctrina Natura juridică a drepturilor de proprietate intelectuală

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2007

Doctrina Raporturile juridice în arbitrajul comercial

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2007

Doctrina Unele consideraţii asupra situaţiei juridice actuale a daunelor cominatorii

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2007

Doctrina Metode moderne alternative de soluţionare a litigiilor comerciale*

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2007

Doctrina Observaţii privind limbajul dreptului

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2007

Doctrina Legitimarea vocaţiei statului şi a autorităţilor publice de a încheia o convenţie arbitrală

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2007

Doctrina Despre evitarea procedurilor de insolvenţă şi tratamentul extrajudiciar al crizelor financiare

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2007

Doctrina Consideraţii privind alegerea forului în comerţul internaţional

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2007

Doctrina Instituţii de drept maritim. Particularităţi în dreptul român

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2007

Doctrina Acţiune în anulare. Calitate procesuală pasivă. Interes. Transmisiunea calităţii procesuale pasive. Citare. Apel nemotivat. Limitele devolutive ale apelului.

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2007

Doctrina Know-how-ul – cheia tezaurului francizei – Partea I –

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2007

Doctrina Precizări privind informarea şi consultarea părţilor raporturilor de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2007

Doctrina Declaraţia de la Berlin – o sinteză a intereselor fundamentale ale Uniunii Europene în epoca actuală

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2007

Doctrina Creanţele garantate în cadrul procedurii insolvenţei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2007

Doctrina Reglementarea comitetului european de întreprindere în România

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2007

Doctrina Politica europeană de securitate şi apărare din perspectiva teoriei fuziunii*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2007

Doctrina Cărţile funciare germane*)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2007

Doctrina Gruparea europeană de interes economic

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2007

Doctrina Comentarii referitoare la dreptul angajatorului de a înceta contractul individual de muncă în perioada de probă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2007

Doctrina Piaţa europeană a serviciilor financiare sub incidenţa unor noi reglementări

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2007

Doctrina Garanţia pentru evicţiune în contractul de vânzare

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2007

Doctrina Omisiunea evidenţierii contabile a operaţiunilor sau veniturilor. Influenţa acesteia asupra patrimoniului societăţii comerciale

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2007

Doctrina Natura juridică a contractului încheiat de soldaţii şi gradaţii voluntari

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2007

Doctrina Libera concurenţă şi ajutorul de stat în piaţa internă comunitară. Ajutoarele de stat interzise

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2007

Doctrina Consideraţii cu privire la aplicarea normelor de procedură civilă speciale în raport cu normele de procedură civilă generale

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2007

Doctrina Vânzarea cu pact de răscumpărare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2007

Doctrina Obligaţiile generale ale angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2007

Doctrina Taxa specială plătită la prima înmatriculare a autoturismelor în România şi incompatibilitatea acesteia cu dreptul comunitar

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2007

Doctrina Regimul juridic al termenelor în materia garanţiei de conformitate

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2007

Doctrina Unele consideraţii referitoare la aplicarea art. 42 alin. (1) din Legea nr. 168/1999

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2007

Doctrina Unele consideraţii asupra criteriilor de competenţă stabilite de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2007

Doctrina Neconstituţionalitatea obligaţiei de vânzare a locuinţelor construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, instituite de Legea nr. 85/1992

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2007

Doctrina Reglementări recente referitoare la modificarea contractului individual de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2007

Doctrina Consideraţii privind determinarea legii aplicabile succesiunilor internaţionale – Internationales Erbrecht – (partea întâi)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2007

Doctrina O nouă modalitate de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de drepturi

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2007

Doctrina Transportul aerian internaţional de mărfuri.

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2007

Doctrina Consideraţii privind principiul ''la muncă egală sau de valoare egală, plată egală''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2007

Doctrina Propunere de lege ferenda privind reglementarea inconvenientelor anormale de vecinătate

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2007

Doctrina Modalităţi de constatare a pagubei cauzate de salariat angajatorului său

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2007

Doctrina Înţelesul sintagmei „rezolvarea procesului fără a intra în cercetarea fondului', potrivit art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Consideraţii de drept comparat cu privire la trimiterea cauzei spre rejudecare de către instanţa de apel

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2007

Doctrina Legea aplicabilă acţiunilor de carte funciară. Ultraactivează sau nu Decretul-Lege nr. 115/1938?

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2007

Doctrina Implicaţii practice ale recentelor modificări ale Codului de procedură civilă

publicat in Pandectele Romane 3 din 2007