Rasfoire documente

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Legislatie Acte normative române recent adoptate, care transpun sau asigură aplicarea unor reglementări comunitare - Trimestrul I 2006 (M. Of. nr. 1 - 294) -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate - Trimestrul II 2006 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2006

Legislatie Acte normative române recent adoptate, care transpun sau asigură aplicarea unor reglementări comunitare - Trimestrul II 2006 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2006

Legislatie CONVENŢIA NR. 187/2006 PRIVIND CADRUL DE PROMOVARE A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ*

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Legislatie DOCUMENTE RECENTE ALE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII drd. Cristina MIHEŞ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Legislatie ANALIZĂ DE DREPT COMPARAT REFERITOR LA TRANSPUNEREA DIRECTIVEI 96/71 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND DETAŞAREA LUCRĂTORILOR ÎN CADRUL FURNIZĂRII DE SERVICII

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate - Trimestrul III 2006 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2006

Legislatie Acte normative române recent adoptate, care transpun sau asigură aplicarea unor reglementări comunitare - Trimestrul III 2006 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2006

Legislatie Ordonanţa de urgenţă nr. 55/20061 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate – 1.10 - 30.11.2006 –

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2006

Legislatie REGULAMENTUL (CE) NR. 1628/2006 AL COMISIEI din 24 octombrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor naţionale pentru investiţiile cu finalitate regională (Text care prezintă interes pentru SEE)*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2006

Legislatie DIRECTIVA 98/59/CE PRIVIND APROPIEREA LEGISLAŢIILOR STATELOR MEMBRE REFERITOARE LA CONCEDIERI COLECTIVE14

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2006

Legislatie Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor muncitorilor în caz de transfer de întreprinderi, stabilimente sau părţi de întreprinderi sau stabilimente15

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2006

Legislatie DIRECTIVA CONSILIULUI DIN 20 OCTOMBRIE 198023 PRIVIND APROPIEREA LEGISLAŢIILOR STATELOR MEMBRE REFERITOARE LA PROTECŢIA MUNCITORILOR SALARIAŢI ÎN CAZ DE INSOLVABILITATE A ANGAJATORULUI (80/987/CEE)24

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2006

Legislatie Legea nr. 8/2006 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică1

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2006