Rasfoire documente

Info ANUL EUROPEAN AL MOBILITĂŢII LUCRĂTORILOR

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Info DREPTUL SOCIAL EUROPEAN. ELEMENTE DE ACTUALITATE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Info ROMÂNIA. Raportul de monitorizare privind gradul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2006

Info ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI. SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A CATEDREI DE DREPT - IUNIE 2006- drd. Ştefan NAUBAUER

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Info COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE. Bruxelles, 26.09.2006 - COM (2006) 549 final. COMUNICAREA COMISIEI. Raport de monitorizare a stadiului pregătirii României şi Bulgariei pentru aderarea la UE*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2006

Info Dreptul Social European - elemente de actualitate

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Info Raportul de monitorizare al Comisiei Europene, 2006

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Info Costel Gîlcă, Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene – Drept social, vol. I, Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, 350 p.

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Info Dreptul social european. elemente de actualitate

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2006