Rasfoire documente

Doctrina ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND OBIECTUL GARANŢIEI REALE MOBILIARE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Doctrina SOCIETATEA EUROPEANĂ (SOCIETAS EUROPAEA) - O NOUĂ FORMĂ DE SOCIETATE COMERCIALĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Doctrina SISTEMUL DE FRANCIZĂ, PERSPECTIVE FAVORABILE PE PIAŢA INTERNĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Doctrina NATURA JURIDICĂ - CIVILĂ SAU COMERCIALĂ - A ACŢIUNII ÎN REGRES, PROMOVATĂ DE ASIGURĂTORUL SOCIETATE DE ASIGURĂRI ÎMPOTRIVA PERSOANELOR VINOVATE DE PRODUCEREA ACCIDENTULUI

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Doctrina COMISIILE ROGATORII INTERNAŢIONALE EFECTUATE ÎN SISTEMUL LEGII NR. 189/2003

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Doctrina ACŢIUNEA OBLICĂ

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Doctrina REFLECŢII PRIVIND INCAPACITĂŢILE DE DREPT CIVIL

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Doctrina PARADIGMELE ACCESULUI LA JUSTIŢIE. CÂT DE LIBER E ACCESUL LIBER LA JUSTIŢIE?

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Doctrina UNELE CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI IMPLICAŢII PRACTICE ALE LEGII NR. 554/2004

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Doctrina CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND EXPROPRIEREA PENTRU CAUZĂ DE UTILITATE PUBLICĂ ÎN DREPTUL COMPARAT ŞI ÎN JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Doctrina NOUA EXTINDERE A UNIUNII EUROPENE SPRE EST: ALTERNATIVĂ REALĂ SAU EXERCIŢIU DE IMAGINE? Prof. univ. dr. Victor Duculescu

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Doctrina REGLEMENTĂRI RECENTE REFERITOARE LA CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI LA GREVĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina CATEGORIILE DE COMPETENŢE ALE UNIUNII EUROPENE PREVĂZUTE ÎN TRATATUL PRIVIND CONSTITUŢIA EUROPEANĂ dr. Ovidiu Ţinca

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Doctrina COMPETENŢA SOLUŢIONĂRII LITIGIILOR DE MUNCĂ ÎN CAZUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI Prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina TRATATUL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ - UN ACORD INTERNAŢIONAL CU TRĂSĂTURI SPECIFICE Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Doctrina LEGISLAŢIE COMUNITARĂ, NAŢIONALĂ ŞI JURISPRUDENŢĂ PRIVIND PROTECŢIA SALARIAŢILOR ÎN CAZUL TRANSFERULUI ÎNTREPRINDERII, AL UNITĂŢII SAU AL UNOR PĂRŢI ALE ACESTORA Prof. univ. dr. Nicolae VOICULESCU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina IDEAL ŞI REALITATE DEMOCRATICĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Asist. univ. drd. Alina Dinu Universitatea Creştină ''Dimitrie Cantemir''

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Doctrina DREPTURILE SALARIAŢILOR ÎN CAZUL TRANSFERULUI ÎNTREPRINDERII, AL UNITĂŢII SAU AL UNOR PĂRŢI ALE ACESTORA Lect. univ. dr. Aurelian Gabriel ULUITU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina REGLEMENTAREA ALEGERILOR PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN Dr. Alexandru Fărcaş

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Doctrina DESPRE CERCETAREA DISCIPLINARĂ PREALABILĂ Dr. Ovidiu ŢINCA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina PROBLEMA LEGĂTURII DINTRE DREPTUL NAŢIONAL ŞI DREPTUL COMUNITAR ÎN PRACTICA CURŢII CONSTITUŢIONALE FEDERALE DIN R.F. GERMANIA PRIVIND DREPTURILE FUNDAMENTALE Drd. Ioana Eleonora Rusu Wissenschaftliche Mitarbeiterin - colaborator ştiinţific în cadrul Institutului de Drept Public - Catedra de Drept Comunitar şi Drept Public - Universitatea din Marburg, Republica Federală Germania

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Doctrina IMPLICAŢIILE CĂSĂTORIEI ÎNCHEIATE DE FEMEIA ÎN VÂRSTĂ DE 15 ANI ASUPRA ÎNCHEIERII ŞI EXECUTĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Asist. univ. dr. Laura MAIEREAN

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina APLICAREA DREPTULUI COMUNITAR DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI DIN UNELE STATE DEVENITE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN ANUL 2004 Laurenţiu Brînzoiu Judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri în materia dreptului comunitar

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Doctrina TIMPUL DE MUNCĂ Marius ISAC, Jurist-Bucureşti

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina CONSIDERAŢII PRIVIND UNELE ACŢIUNI JUDICIARE ÎN DREPTUL COMUNITAR Dragoş-Marian Bârlog Consilier de integrare europeană, Secretariatul General al Guvernului

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Doctrina TIMPUL PARŢIAL DE MUNCĂ ŞI ASIGURAREA RISCURILOR SOCIALE Ana CIORICIU, Ionel PETREA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina DISCRIMINAREA PE MOTIV DE VÂRSTĂ ÎN DOMENIUL ÎNCADRĂRII ÎN MUNCĂ ŞI AL OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ Maria Erika Rusu Judecător, Tribunalul Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Doctrina MODIFICĂRILE ADUSE LEGII NR. 130/1999 PRIVIND UNELE MĂSURI DE PROTECŢIE A PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ PRIN LEGEA NR. 403/2005 Asist. univ. drd. Brânduşa VARTOLOMEI, Asist. univ. drd. Ana VIDAT

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina PROTECŢIA SALARIAŢILOR ÎN CAZUL INSOLVENŢEI ANGAJATORULUI. NORME COMUNITARE ŞI TENDINŢE ROMÂNEŞTI Dan-Alexandru Dobrescu Avocat, Baroul Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Doctrina OBSERVAŢII REFERITOARE LA COMPETENŢA MATERIALĂ A JUDECĂTORIEI ÎN SOLUŢIONAREA PLÂNGERILOR FORMULATE DE SALARIAŢI ÎMPOTRIVA PROCESELOR-VERBALE ALE COMISIILOR PENTRU STABILIREA VECHIMII ÎN MUNCĂ, CONFORM PREVEDERILOR ART. 17 ALIN. (2) DIN DECRETUL NR. 92/1976 Neculai GHEORGHIU, Judecător, Curtea de Apel Suceava

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina DREPTURILE SALARIALE ALE ASISTENŢILOR JUDICIARI Ioan ROŞU, Asistent judiciar - Tribunalul Cluj

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND STAGIUL CONSILIERULUI JURIDIC. SCURTĂ ANALIZĂ A DISPOZIŢIILOR LEGII 514/2003 ŞI ALE LEGII 51/1995 Marius ALEXE, Consilier juridic Cartel Alfa

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina COMPLEMENTARITATEA DREPTULUI MUNCII CU DREPTUL DE AUTOR ŞI ALTE DREPTURI CONEXE Irina PETRESCU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SECURITATE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA drd. Costel GÎLCĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina INFORMAŢII REFERITOARE LA CODUL MUNCII DIN BULGARIA drd. Brânduşa VARTOLOMEI

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Doctrina REPERE ALE FISCALITĂŢII LOCALE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2006

Doctrina ÎNCETAREA CONTRACTELOR-CADRU DE DISTRIBUŢIE. ÎMPLINIREA TERMENULUI ŞI DENUNŢAREA UNILATERALĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2006

Doctrina SOCIETATEA EUROPEANĂ (SOCIETAS EUROPAEA) - O NOUĂ FORMĂ DE SOCIETATE COMERCIALĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2006

Doctrina CLIENTELA ŞI VADUL COMERCIAL - ELEMENTE ALE FONDULUI DE COMERŢ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2006

Doctrina GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2006

Doctrina EFECTELE JURIDICE ALE CECULUI «ÎN ALB»

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2006

Doctrina DREPTUL LA ONOARE ŞI DREPTUL LA DEMNITATE

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Doctrina RĂSPUNDEREA CIVILĂ A MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE REGLEMENTATĂ DE LEGEA NR. 85/2006

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Doctrina PROBLEME JURIDICE PRIVIND ABUZURILE SĂVÂRŞITE ASUPRA MINORILOR ÎN INTERNET

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Doctrina REGIMUL MATRIMONIAL AL SEPARAŢIEI DE BUNURI ÎN DREPTUL ROMÂN

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Doctrina ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL SPORTIVULUI PROFESIONIST

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Doctrina TEORII APLICABILE PENTRU DETERMINAREA MOMENTULUI ÎNCHEIERII CONTRACTULUI

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Doctrina IMPOZITAREA VENITURILOR DIN ECONOMII SUB FORMA PLĂŢILOR DE DOBÂNDĂ ÎN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2006

Doctrina UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN CĂUTAREA VIITORULUI Dr. Ion Jinga

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2006

Doctrina ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN BAZA ART. 86 DIN LEGEA NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI prof. univ. dr. Ion Traian ŞTEFĂNESCU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Doctrina PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ. ELEMENTE DE INTERFERENŢĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2006

Doctrina CONSIDERAŢII PE MARGINEA OPORTUNITĂŢII MODIFICĂRII TRATATULUI CE INSTITUIE O CONSTITUŢIE PENTRU EUROPA Conf. univ. dr. Corina Dumitrescu Universitatea Creştină ''Dimitrie Cantemir''

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2006

Doctrina ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI INTERNE A MUNCII DIN ROMÂNIA CU DREPTUL SOCIAL COMUNITAR prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Doctrina REGIMUL JURIDIC AL CONTRACTELOR ÎNCHEIATE LA DISTANŢĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2006

Doctrina UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE: RĂSPUNSURI INSTITUŢIONALE drd. Ioana Eleonora Rusu Asistent ştiinţific (wissenschaftliche Mitarbeiterin) la catedra de drept internaţional public şi comunitar a Facultăţii de Drept a Universităţii Philipps din Marburg, Germania

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2006

Doctrina FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE ŞI PROTECŢIA SALARIAŢILOR ÎN CAZUL INSOLVABILITĂŢII ANGAJATORULUI - LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ ŞI COMUNITARĂ Prof. univ. dr. Nicolae VOICULESCU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Doctrina ANULAREA HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2006

Doctrina PRINCIPIUL SEDIULUI EFECTIV ÎN REGLEMENTAREA FUNCŢIONĂRII SOCIETĂŢII EUROPENE - SOCIETAS EUROPAEA Dr. Dan Velicu Avocat, doctor în dreptul comerţului internaţional al Universităţii din Modena, Italia

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2006

Doctrina REGLEMENTĂRILE SPECIALE REFERITOARE LA DEMISIE CUPRINSE ÎN LEGEA NR. 123/2006 PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI DIN SERVICIILE DE PROBAŢIUNE Lect. univ. drd. Brînduşa VARTOLOMEI

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Doctrina ÎNCEPUTUL TERMENUL DE ATACARE ÎN JUSTIŢIE A HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2006

Doctrina APLICAREA REGULILOR COMUNITARE DE CONCURENŢĂ ÎN DOMENIUL AUDIOVIZUALULUI Lector dr. Ovidiu Maican Catedra de Drept - Academia de Studii Economice, Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2006

Doctrina PROCEDURA EVALUĂRII PROFESIONALE PREALABILE drd. Cristina MIHEŞ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Doctrina OPERAŢIUNI JURIDICE PRIVIND FONDUL DE COMERŢ. DREPT COMPARAT

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2006

Doctrina ABUZUL DE DREPT ŞI MODIFICĂRILE ADUSE CODULUI MUNCII PRIN O.U.G. NR. 65/2005, APROBATĂ CU MODIFICĂRI PRIN LEGEA NR. 371/2005 drd. Veronica PRIBAC

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Doctrina PROCEDURA ACŢIUNII PENTRU CONSTATAREA NEÎNDEPLINIRII DE CĂTRE STATELE MEMBRE A OBLIGAŢIILOR CE DECURG DIN TRATATUL C.E. ŞI DREPTUL COMUNITAR AL MEDIULUI Monica-Elena Oţel Consilier de integrare, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2006

Doctrina CORELAŢIA DINTRE NORMELE CODULUI MUNCII REFERITOARE LA CONCEDIEREA COLECTIVĂ ŞI CELE CUPRINSE ÎN ALTE ACTE NORMATIVE lector univ. dr. Aurelian Gabriel ULUITU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Doctrina CONSIDERAŢII PRIVIND TRANSFERUL PERSONALULUI Ana CIORICIU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Doctrina ANALIZA INFRACŢIUNII DE DECLARAREA GREVEI DE CĂTRE ORGANIZATORI CU ÎNCĂLCAREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART. 50 ALIN. 1 SAU DE ART. 63-66 DIN LEGEA NR. 168/1999 dr. Ciprian Raul ROMIŢAN

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Doctrina INFRACŢIUNEA REGLEMENTATĂ DE ART. 6 DIN LEGEA NR. 241/2005 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE lector univ. dr. Radu POPESCU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Doctrina STRUCTURA MULTIPILON A SISTEMULUI DE SECURITATE SOCIALĂ drd. Costel GÎLCĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2006

Doctrina COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI ROMÂNE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR CIVILE ŞI COMERCIALE DERIVATE DIN RAPORTURI DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT, POTRIVIT LEGII NR. 187/2003 PRIVIND COMPETENŢA DE JURISDICŢIE, RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA ÎN ROMÂNIA A HOTĂRÂRILOR ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ PRONUNŢATE ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE (U.E.)

publicat in Pandectele Romane 3 din 2006

Doctrina PROBLEME INEDITE PRIVIND CONTESTAŢIA LA EXECUTARE IVITE ÎN PRACTICA JUDICIARĂ

publicat in Pandectele Romane 3 din 2006

Doctrina OBLIGAŢIA DE DILIGENŢĂ ŞI PRUDENŢĂ A ADMINISTRATORILOR1 ÎN CONTEXTUL REFORMEI DREPTULUI SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

publicat in Pandectele Romane 3 din 2006

Doctrina REGULA JUDECĂŢII DE AFACERI: UN TRANSPLANT LEGAL IMPOSIBIL

publicat in Pandectele Romane 3 din 2006

Doctrina ASPECTE PRIVIND PROCEDURA SUSPENDĂRII EXECUTĂRII ÎN CADRUL RECURSULUI ÎN PROCESUL CIVIL

publicat in Pandectele Romane 3 din 2006

Doctrina CODUL FISCAL 2007 - MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SFERA IMPOZITĂRII VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE ŞI A MICROÎNTREPRINDERILOR

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2006

Doctrina NOŢIUNEA DE INVESTIŢIE POTRIVIT CONVENŢIEI PENTRU REGLEMENTAREA DIFERENDELOR RELATIVE LA INVESTIŢII ÎNTRE STATE ŞI PERSOANE ALE ALTOR STATE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2006

Doctrina CLAUZA DE REZERVĂ A DREPTULUI DE PROPRIETATE VÂNZAREA CU REZERVA PROPRIETĂŢII ŞI CONTRACTUL DE CONSIGNAŢIE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2006

Doctrina ORDINEA DISTRIBUIRII CREANŢELOR ÎN DREPTUL ROMÂN

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2006

Doctrina CONSIDERAŢII DE DREPT COMPARAT ASUPRA UNORA DINTRE ACTELE JURIDICE ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA SUSPECTĂ DE DEBITORUL AFLAT ÎN PROCEDURA INSOLVENŢEI

publicat in Pandectele Romane 4 din 2006

Doctrina PROBLEME DE DREPT CU PRIVIRE LA PRELUAREA DE CĂTRE STAT A UNOR IMOBILE ÎN TEMEIUL UNOR HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI PENALE PRIN CARE S-A APLICAT PEDEAPSA COMPLEMENTARĂ A CONFISCĂRII AVERII - studiu de caz -

publicat in Pandectele Romane 4 din 2006

Doctrina DESPRE PROCEDURA, CONDIŢIILE ŞI EFECTELE RECUNOAŞTERII ŞI EXECUTĂRII ÎN ROMÂNIA A HOTĂRÂRILOR PRONUNŢATE ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, ÎN REGLEMENTAREA LEGII NR. 187/2003

publicat in Pandectele Romane 4 din 2006

Doctrina DESPRE CONSECINŢELE PRESCRIERII ACŢIUNII DE REGULARIZARE A ÎNCĂLCĂRII CERINŢELOR LEGALE DE CONSTITUIRE A SOCIETĂŢII COMERCIALE

publicat in Pandectele Romane 4 din 2006

Doctrina PROBLEME JURIDICE PRIVIND ABUZURILE SĂVÂRŞITE ASUPRA MINORILOR ÎN INTERNET - Partea a II-a -

publicat in Pandectele Romane 4 din 2006

Doctrina EUROPA, LOCURILE DE MUNCĂ ŞI GLOBALIZAREA Dr. Michel Hansenne

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2006

Doctrina Concedierea salariaţilor pentru motive care nu ţin de persoana lor, individuală şi colectivă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Doctrina IERARHIA NORMELOR DE DREPT DERIVAT ÎN LUMINA TRATATULUI CONSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE Prof. univ. dr. Ovidiu Ţinca

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2006

Doctrina Unele clarificări conceptuale referitoare la aspecte juridice ale procesului de integrare a României în Uniunea Europeană în materie socială

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Doctrina UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND ACCESUL CETĂŢEANULUI EUROPEAN LA JUSTIŢIA COMUNITARĂ

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2006

Doctrina Comentarii despre contractul individual de muncă al angajatului casnic

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Doctrina PERSPECTIVA INCLUDERII ÎN PRIMUL PILON AL UNIUNII EUROPENE A UNUI DREPT PENAL COMUNITAR Mihai Banu

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2006

Doctrina Securitatea şi sănătatea în muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Doctrina PRINCIPIILE DREPTULUI COMUNITAR CONSACRATE ÎN CONSTITUŢIA ROMÂNIEI REVIZUITĂ ŞI REPUBLICATĂ Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2006

Doctrina Viaţa publică şi viaţa privată a salariatului

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Doctrina REGIMUL JURIDIC COMUNITAR AL CONTRACTELOR PRIVIND DOBÂNDIREA UNUI DREPT DE UTILIZARE TEMPORARĂ A UNOR BUNURI IMOBILE Conf. univ. dr. Nicolae Grădinaru Universitatea "Constantin Brâncoveanu", Piteşti - Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2006

Doctrina Reglementarea contractului de muncă cu timp parţial în lumina noilor modificări ale Codului muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Doctrina NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA AJUTOARELOR DE STAT ÎN DREPTUL COMUNITAR Drd. Tiberiu Savu

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2006

Doctrina Modificările Codului muncii privind protecţia salariaţilor în cazul concedierilor colective

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Doctrina Consideraţii referitoare la modificările aduse Legii nr. 76/20021 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu privire specială asupra dreptului muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006

Doctrina Discuţii privind dreptul poliţistului de a-şi suspenda raportul de serviciu la cererea motivată a acestuia

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2006