Rasfoire documente

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate - Trimestrul I 2005 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Legislatie Acte normative române recent adoptate, care transpun reglementări comunitare - Trimestrul I 2005 (M. Of. nr. 1 - 269)

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Legislatie CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2005-2006

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate - Trimestrul II 2005 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2005

Legislatie Acte normative române recent adoptate, care transpun reglementări comunitare - Trimestrul II 2005 (M. Of. nr. 270 - 563)

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2005

Legislatie ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 65 DIN 29 IUNIE 2005 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 53/2003 - CODUL MUNCII

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Legislatie HOTĂRÂREA NR. 567 DIN 15 IUNIE 2005 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Legislatie LEGEA MUNCII A REPUBLICII POPULARE CHINEZE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate - Trimestrul III 2005 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2005

Legislatie Acte normative române recent adoptate, care transpun reglementări comunitare - Trimestrul III 2005 (M. Of. nr. 564 - 882) -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2005

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate - Trimestrul IV 2005 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2005

Legislatie Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2005/36/CE din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale (text ce prezintă interes pentru SEE), publicată în JOUE seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005 (extras)

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2005

Legislatie Acte normative române recent adoptate, care transpun reglementări comunitare - Trimestrul IV 2005 (M. Of. nr. 883 - 1196) -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2005

Legislatie PROTOCOL RELATIV LA CONVENŢIA ASUPRA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII LUCRĂTORILOR, 1981

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2005

Legislatie ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 148 DIN 3 NOIEMBRIE 2005 PRIVIND SUSŢINEREA FAMILIEI ÎN VEDEREA CREŞTERII COPILULUI*

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2005

Legislatie ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 158 DIN 17 NOIEMBRIE 2005 PRIVIND CONCEDIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE*

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2005

Legislatie LEGEA CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ - ISRAEL

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2005