Rasfoire documente

Jurisprudenta comentata Decizia CJCE din 11 martie 2004 în afacerea C - 9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant c. Ministrul Economiei, Finanţelor şi Industriei, concl. J. Mischo ( Libertatea de stabilire - Art. 43 din Tratatul CE - Legislaţie fiscală - Transferul domiciliului fiscal - Modalităţi de impozitare a câştigurilor din transferul valorilor mobiliare)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Jurisprudenta comentata SINDICATUL POLIŢIŞTILOR. ACORDAREA PERSONALITĂŢII JURIDICE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Jurisprudenta comentata CONCEDIERE PENTRU NECORESPUNDERE PROFESIONALĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Jurisprudenta comentata Executare a garanţiei reale mobiliare. Notificare prealabilă. Notificări subsecvente. Opoziţie la executarea garanţiei. Tardivitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2005

Jurisprudenta comentata Procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale este o procedură administrativ-jurisdicţională căreia îi sunt aplicabile prevederile art. 21 alin. (4) din Constituţie, care prevăd că Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite''

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2005

Jurisprudenta comentata Profanare de cadavre. Latura subiectivă. Concurs real caracterizat

publicat in Pandectele Romane 3 din 2005

Jurisprudenta comentata Consumator de droguri. Introducere în ţară de droguri de risc fără drept. Comiterea infracţiunii în formă continuată

publicat in Pandectele Romane 4 din 2005