Rasfoire documente

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate - Trimestrul I 2004 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2004

Legislatie Acte normative române recent adoptate, care transpun reglementări comunitare - Trimestrul I 2004 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2004

Legislatie Ordonanţa Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2004

Legislatie Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2004

Legislatie CONVENŢII ALE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate - Trimestrul II 2004 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Legislatie Acte normative române recent adoptate, care transpun reglementări comunitare - Trimestrul II 2004 - (legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului)

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Legislatie Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Legislatie Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Legislatie CONVENŢIA NR. 11/1921 RELATIVĂ LA DREPTURILE DE ASOCIERE ŞI DE COALIŢIE ALE MUNCITORILOR AGRICOLI

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Legislatie CONVENŢIA NR. 87/1948 PRIVIND LIBERTATEA SINDICALĂ ŞI APĂRAREA DREPTULUI SINDICAL

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Legislatie CONVENŢIA NR. 135/1971 PRIVIND PROTECŢIA REPREZENTANŢILOR LUCRĂTORILOR ÎN ÎNTREPRINDERI ŞI ÎNLESNIRILE CE SE ACORDĂ ACESTORA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Legislatie DIRECTIVA CONSILIULUI ŞI A PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN 4 NOIEMBRIE 2003 PRIVIND ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ (2003/88/CEE)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate - Trimestrul III 2004 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2004

Legislatie Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/ CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE (Text cu relevanţă pentru SEE) (publicată în J.O.U.E. seria L, nr. 158 din 30 aprilie 2004)*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2004

Legislatie Acte normative române recent adoptate, care transpun reglementări comunitare - Trimestrul III 2004 - (legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului)

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2004

Legislatie Legea nr. 309/2004 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2004

Legislatie Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2004

Legislatie LEGEA NR. 303 DIN 28 IUNIE 2004 PRIVIND STATUTUL MAGISTRAŢILOR

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2004

Legislatie LEGEA NR. 305 DIN 28 IUNIE 2004 PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST, PRECUM ŞI ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2004

Legislatie LEGEA NR. 306 DIN 28 IUNIE 2004 PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC, PRECUM ŞI ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2004

Legislatie LEGEA NR. 307 DIN 28 IUNIE 2004 PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL ŞI A PROFESIEI DE MOAŞĂ, PRECUM ŞI ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI ŞI MOAŞELOR DIN ROMÂNIA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2004

Legislatie LEGEA NR. 308 DIN 28 IUNIE 2004 PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC DENTIST, PRECUM ŞI ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2004

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate - Trimestrul IV 2004 -

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2004

Legislatie Acte normative române recent adoptate, care transpun reglementări comunitare - Trimestrul IV 2004 - (legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului)

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2004

Legislatie Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2004

Legislatie Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2004

Legislatie Legea nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2004

Legislatie Hotărârea nr. 1145 din 23 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2004

Legislatie Hotărârea nr. 1386 din 2 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, 2004-2010

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2004

Legislatie Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului(CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2004