Rasfoire documente

Info SISTEM JURIDIC ORGANIZAT PRIN PROGRAME INFERENŢIALE PE BAZĂ DE LIMBAJE DE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ - Partea I -

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. CUMUL DE FUNCŢII LA ACELAŞI ANGAJATOR OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. IMPOSIBILITATEA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ A ASOCIATULUI UNIC LA PROPRIA SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. UNELE SITUAŢII IVITE CU OCAZIA APLICĂRII LEGII NR. 507/2002 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI ECONOMICE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. TERMENUL MAXIM DE 18 LUNI PENTRU CARE SE ÎNCHEIE UN CONTRACT DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ CURGE DE LA DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE MUNCĂ SAU DE LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A CODULUI MUNCII? OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. DURATA MAXIMĂ A TIMPULUI DE MUNCĂ OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. CUM SE ACORDĂ SPORUL DE VECHIME? OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. ESTE AFECTATĂ DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ DE ANUMITE PERIOADE DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ? OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. CONCEDIUL MEDICAL ŞI CONCEDIUL DE ODIHNĂ OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. APLICAREA DISPOZIŢIILOR CODULUI MUNCII PRIVIND CONCEDIUL DE ODIHNĂ ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE DISPOZIŢIILE ART. 8 DIN HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 281/1993 OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. ESTE POSIBILĂ COMPENSAREA ÎN BANI A CONCEDIULUI DE ODIHNĂ NEEFECTUAT PE ANUL 2003? OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL NEEXECUTĂRII UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE DE CĂTRE ANGAJATOR? OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. RECONSTITUIREA VECHIMII ÎN MUNCĂ OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. CONCEDIEREA COLECTIVĂ LA SUCURSALELE CARE NU AU PERSONALITATE JURIDICĂ OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. UNELE PROBLEME PRIVIND ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info Lucrările celei de a 91-a sesiuni a Conferinţe Internaţionale a Muncii RĂZVAN CIRICĂ secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Info SISTEM JURIDIC ORGANIZAT PRIN PROGRAME INFERENŢIALE PE BAZĂ DE LIMBAJE DE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ - Partea a II-a -

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2004

Info ASOCIAŢIA ''HENRI CAPITANT'' A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE

publicat in Pandectele Romane 3 din 2004

Info PRECIZĂRI ALE MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI CU PRIVIRE LA UNELE PROBLEME RIDICATE ÎN PRACTICĂ OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Info Lucrările celei de a 92-a sesiuni a Conferinţe Internaţionale a Muncii RĂZVAN IONUŢ CIRICĂ secretar de stat Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2004

Info Sesiunea de comunicări ştiinţifice ''PROBLEME CONTROVERSATE ÎN DOCTRINA ROMÂNEASCĂ''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2004

Info CRIMESTAT ŞI IMPLICAŢIILE SALE ASUPRA PARTICIPANŢILOR ÎN PROCESUL PENAL

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Info CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ''ASOCIEREA SINDICALĂ ŞI PATRONALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ŢĂRILE CANDIDATE LA ADERARE'' Dr. ELIODOR TANISLAV

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2004