Rasfoire documente

Regulamentul 2/2023 pentru abrogarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 4/2016 privind organizarea exerciţiilor de simulare de criză de către Fondul de garantare a depozitelor bancare

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2024

Regulament din 2024 de organizare şi funcţionare a Comisiei de verificare a cererilor pentru emiterea acordului pentru punerea în liberă circulaţie şi utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2024

Regulament din 2024 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de director al Direcţiei de inspecţie pentru procurori din cadrul Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

publicat in M.Of. 72 din 26-ian-2024

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Desegregare Şcolară

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Regulamentul 1/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 71 din 26-ian-2024

Regulament din 2024 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de inspector judiciar în cadrul Direcţiei de inspecţie pentru procurori

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024

Regulamentul 27/2023 privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri

publicat in M.Of. 77 din 29-ian-2024

Regulament din 2024 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - anul 2024, promoţia Anibal Teodorescu

publicat in M.Of. 114 din 08-feb-2024

Regulament din 2024 de organizare şi funcţionare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat şi componenţa acestuia

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Regulamentul 1/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Regulament din 2024 electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de membru în biroul consiliului colegiului teritorial, de reprezentant al colegiului teritorial în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România şi de vicepreşedinte coordonator al Comisiei economico-sociale şi de asigurări sociale de sănătate în Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România, pentru un mandat incomplet

publicat in M.Of. 158 din 27-feb-2024

Regulament din 2024 de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in M.Of. 163 din 28-feb-2024

Regulamentul 4/2024 privind modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

publicat in M.Of. 164 din 29-feb-2024