Rasfoire documente

Procedura din 2024 privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2024

Procedura din 2024 privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2024

Procedura din 2024 specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, Procedură specifică de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi mecanismul de implementare aferent

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Procedura din 2024 specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, Procedură specifică de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi mecanismul de implementare aferent

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Procedura din 2005 de lucru şi mecanismul decizional aplicabile în domeniul afacerilor europene - Republicare

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2024

Procedura din 2023 privind acordarea garanţiilor pentru beneficiarii Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, regulile de gestionare a plafonului de garantare, criteriile de eligibilitate pentru acordarea garanţiilor, garanţiile suplimentare aferente creditului, plata garanţiilor, recuperarea creanţelor, dispoziţiile privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea

publicat in M.Of. 46 din 18-ian-2024

Procedura din 2024 pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare

publicat in M.Of. 50 din 19-ian-2024

Procedura din 2024 privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Procedura din 2024 privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Procedura din 2024 privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Procedura din 2024 internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Procedura din 2024 de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi de entităţile aflate în subordinea, sub autoritatea şi în administrarea Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Procedura din 2024 de acordare şi plată a ajutoarelor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat ''Creditul fermierului''

publicat in M.Of. 169 din 01-mar-2024

Procedura din 2024 privind aprobarea investiţiilor operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie concesionari, ce constau în instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie amplasate în staţiile electrice de transformare proprii

publicat in M.Of. 170 din 01-mar-2024