Rasfoire documente

Metodologie din 2023 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular pentru anul şcolar 2024-2025

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Metodologie din 2024 privind organizarea claselor în regim simultan

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Metodologie din 2023 privind eliberarea online, prin Punctul de contact unic electronic (PCUe), a documentelor de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 27 din 12-ian-2024

Metodologie din 2023 de acordare a creditelor transferabile în învăţarea pe tot parcursul vieţii

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2024

Metodologie din 2023 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2024

publicat in M.Of. 54 din 22-ian-2024

Metodologie din 2023 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2024

publicat in M.Of. 60 din 23-ian-2024

Metodologie din 2024 privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024

Metodologie din 2024 DE CALCUL pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru coeficientul 1, aferent cheltuielilor cu formarea continuă şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii

publicat in M.Of. 98 din 01-feb-2024

Metodologie din 2024 DE CALCUL pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora

publicat in M.Of. 98 din 01-feb-2024

Metodologie din 2024 de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor la nivelul Ministerului Energiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Metodologie din 2024 de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor la nivelul Ministerului Energiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Metodologie din 2024 de monitorizare a entităţilor de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL)

publicat in M.Of. 106 din 06-feb-2024

Metodologie din 2024 de stabilire a sistemului de cooperare la nivel naţional şi european între entităţile de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL) şi autorităţile naţionale şi europene însărcinate cu punerea în aplicare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor

publicat in M.Of. 106 din 06-feb-2024