Rasfoire documente

Legea 423/2023 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Legea 426/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Legea 427/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Legea 428/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziţiei şi montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Legea 429/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2023 privind transferul reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii către alte ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii, aşa cum sunt reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Legea 430/2023 pentru completarea art. 299 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Legea 1/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii de control la frontieră a Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Legea 3/2024 pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 23 martie 2023

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2024

Legea 2/2024 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2024

Legea 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2024

Legea 4/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2024

Legea 5/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2022 privind sprijinirea entităţilor juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2024

Legea 6/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2024

Legea 7/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2024

Legea 8/2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2024

Legea 9/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul de contribuţie în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) 2022/2.463 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Legea 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Legea 12/2024 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Legea 13/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Legea 14/2024 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Legea 15/2024 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Legea 11/2024 privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

publicat in M.Of. 26 din 12-ian-2024

Legea 16/2024 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la convenţie, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Legea 17/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2024

Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - Republicare

publicat in M.Of. 61 din 23-ian-2024

Legea 672/2002 privind auditul public intern*)

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2024

Legea 18/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Legea 19/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Legea 20/2024 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Legea 21/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2022 privind ajustarea preţurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024

Legea 22/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024

Legea 23/2024 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, semnat la Bucureşti la 18 august 2023

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Legea 24/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Legea 25/2024 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Legea 27/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 171 din 01-mar-2024

Legea 29/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de regenerare urbană

publicat in M.Of. 171 din 01-mar-2024