Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 1/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 48 din 18-ian-2024

Ordonanta urgenta 2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen

publicat in M.Of. 48 din 18-ian-2024

Ordonanta urgenta 3/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale şi pentru abrogarea Legii nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Ordonanta urgenta 4/2024 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 şi ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

publicat in M.Of. 82 din 29-ian-2024

Ordonanta urgenta 5/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2024

Ordonanta urgenta 6/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

publicat in M.Of. 116 din 09-feb-2024

Ordonanta urgenta 7/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Creditul fermierului'', în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă

publicat in M.Of. 118 din 09-feb-2024

Ordonanta urgenta 8/2024 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2024

Ordonanta urgenta 9/2024 pentru instituirea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024

publicat in M.Of. 151 din 23-feb-2024

Ordonanta urgenta 10/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2024

Ordonanta urgenta 11/2024 privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură aferente politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2024

Ordonanta urgenta 12/2024 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013 şi a proiectelor de asistenţă tehnică, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Ordonanta urgenta 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

publicat in M.Of. 168 din 29-feb-2024

Ordonanta urgenta 14/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

publicat in M.Of. 166 din 29-feb-2024