Rasfoire documente

Ordonanta 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2024

Ordonanta 1/2024 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Ordonanta 2/2024 pentru modificarea art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 48 din 18-ian-2024

Ordonanta 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier

publicat in M.Of. 48 din 18-ian-2024

Ordonanta 4/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Ordonanta 5/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

publicat in M.Of. 52 din 19-ian-2024

Ordonanta 6/2024 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Ordonanta 7/2024 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Ordonanta 8/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Ordonanta 9/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Ordonanta 10/2024 pentru completarea art. XLVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Ordonanta 11/2024 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Ordonanta 12/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suin şi avicol, în perioada 1 august 2022-31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

publicat in M.Of. 75 din 26-ian-2024

Ordonanta 14/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Ordonanta 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovinelor de carne şi al bubalinelor, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

publicat in M.Of. 80 din 29-ian-2024

Ordonanta 15/2024 privind aprobarea plăţii sumelor restante provenite din cotizaţii anuale către organizaţii internaţionale din domeniul transportului naval

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Ordonanta 16/2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Ordonanta 17/2024 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Ordonanta 18/2024 pentru modificarea art. 55 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Ordonanta 19/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Ordonanta 20/2024 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Ordonanta 21/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Ordonanta 22/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2024

Ordonanta 23/2024 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Ordonanta 24/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024