Rasfoire documente

Decretul 4/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 5/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 6/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 7/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 1.721/2023 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 1.724/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Decretul 1.725/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 1.726/2023 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziţiei şi montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Decretul 1.727/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2023 privind transferul reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii către alte ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii, aşa cum sunt reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Decretul 1.728/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 299 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Decretul 1/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii de control la frontieră a Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 3/2024 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 23 martie 2023

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2024

Decretul 8/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 9/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 10/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 11/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 12/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 13/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei de resurse umane şi documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 2/2024 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2024

Decretul 1.729/2023 pentru promulgarea Legii privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2024

Decretul 14/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2024

Decretul 15/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2022 privind sprijinirea entităţilor juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2024

Decretul 16/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2024

Decretul 17/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2024

Decretul 18/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2024

Decretul 19/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul de contribuţie în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) 2022/2.463 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decretul 20/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decretul 22/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decretul 23/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2024

Decretul 24/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2024

Decretul 25/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2024

Decretul 26/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2024

Decretul 27/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 28/2024 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 29/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 30/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 31/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 32/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 33/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 34/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 35/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 36/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 37/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 38/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 21/2024 pentru promulgarea Legii privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

publicat in M.Of. 26 din 12-ian-2024

Decretul 41/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2024

Decretul 42/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2024

Decretul 43/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2024

Decretul 44/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2024

Decretul 45/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2024

Decretul 39/2024 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la convenţie, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Decretul 46/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 47/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 48/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 49/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 50/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 51/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 52/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 53/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 54/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 55/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 56/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 57/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 58/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 59/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 60/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 61/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 62/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 63/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 64/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 65/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 66/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 67/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 68/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 69/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 70/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 71/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 40/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2024

Decretul 72/2024 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024

Decretul 73/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024

Decretul 74/2024 privind reîncadrarea în funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2024

Decretul 75/2024 privind reîncadrarea în funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2024

Decretul 76/2024 privind reîncadrarea în funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2024

Decretul 77/2024 privind reîncadrarea în funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2024

Decretul 78/2024 privind reîncadrarea în funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2024

Decretul 79/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 80/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 81/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 82/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 83/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 84/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 85/2024 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decretul 86/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decretul 87/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decretul 88/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Decretul 89/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Decretul 90/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Decretul 91/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Decretul 92/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024

Decretul 93/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024