Rasfoire documente

Decizia 491/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2024

Decizia 447/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1^1)-(1^3), (3) şi (4) şi ale art. 8 alin. (5) tezele a doua şi a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2024

Decizia 1/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marcel-Dumitru Miclău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decizia 2/2024 privind constituirea Comitetului interinstituţional pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a planului de acţiune aferent

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decizia 500/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. VI pct. 1, 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2024

Decizia 492/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33^1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2024

Decizia 20/2023 privind stabilirea datei organizării alegerilor organelor de conducere şi control ale colegiilor teritoriale şi ale Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2024

Decizia 74/2023 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2024

Decizia 3/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Anca-Didona Matasaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decizia 4/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decizia 5/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Victor Banţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decizia 6/2024 pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înfiinţarea Grupului de lucru interinstituţional GLI-CYBER

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Decizia 8/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Damian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Decizia 9/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Alina-Veronica Hagima a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Decizia 7/2024 privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 1/2007 pentru stabilirea componenţei nominale a Comisiei naţionale privind incluziunea socială

publicat in M.Of. 19 din 10-ian-2024

Decizia 490/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice şi ale art. 35 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

publicat in M.Of. 20 din 10-ian-2024

Decizia 462/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 128 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2024

Decizia 10/2024 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Silviu-Gabriel Barbu din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2024

Decizia 11/2024 pentru numirea domnului Adrian Nicuşor Nica în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2024

Decizia 12/2024 privind numirea domnului Alin-Cuzma Muntean în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2024

Decizia 679/2023 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024

Decizia 13/2024 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Cătălin Balan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decizia 14/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Paica Ovidiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decizia 489/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2024

Decizia 22/2CN/2023 privind perioada de desfăşurare a alegerilor membrilor biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Constanţa şi ai biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Vâlcea pentru perioada rămasă din mandatul 2023-2027

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Decizia 18/2CN/2023 privind aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile parţiale organizate până la expirarea mandatului 2023-2027 al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, la nivel local şi naţional

publicat in M.Of. 27 din 12-ian-2024

Decizia 75/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dispoziţiile art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 30 din 15-ian-2024

Decizia 15/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Dorobanţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Decizia 16/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Emil Muşat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Decizia 17/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Piron a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Decizia 18/2024 privind numirea domnului Silviu-Gabriel Barbu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Decizia 19/2024 privind numirea doamnei Valeria Herdea în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decizia 481/2023 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, ale art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 14 alin. (1) şi (5) şi ale art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, precum şi ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 34 din 16-ian-2024

Decizia 645/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024

Decizia 21/2024 privind numirea doamnei Larisa Mezinu-Bălan în funcţia de membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decizia 539/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2024

Decizia 540/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2024

Decizia 20/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Stoica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2024

Decizia 596/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2024

Decizia 81/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept referitoare la noţiunea de ''spaţiu minim locuit de debitor şi familia sa'', utilizată de art. 242 alin. (3) din Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2024

Decizia 599/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. b) şi ale art. 38 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 87 alin. (2) din anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2024

Decizia 602/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2024

Decizia 593/2023 [R] asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

publicat in M.Of. 43 din 18-ian-2024

Decizia 565/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

publicat in M.Of. 45 din 18-ian-2024

Decizia 23/2024 privind eliberarea domnului Ion Cupă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 48 din 18-ian-2024

Decizia 24/2024 privind numirea domnului Marcel Simion Mutescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 48 din 18-ian-2024

Decizia 22/2024 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Cătălin Popescu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decizia 79/2023 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la anumite chestiuni de dreptul muncii

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decizia 534/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 50 din 19-ian-2024

Decizia 25/2024 pentru eliberarea domnului Costea Sandu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decizia 26/2024 privind numirea doamnei Gabriela-Florentina Ionescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decizia 27/2024 privind numirea domnului Alexandru Drăghici în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decizia 28/2024 privind numirea domnului Alexandru Ioan Dudu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decizia 29/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia-Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 30/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 31/2024 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Victoria-Ivonne Saghiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 33/2024 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru realizarea transferului serviciilor publice

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 34/2024 privind aplicarea mobilităţii domnului Dragoş-Ionuţ Bănescu din funcţia publică de secretar general în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 35/2024 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 305/2023 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei speciale pentru acordarea despăgubirilor

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 36/2024 pentru numirea domnului Marius Zinca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 568/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 52 din 19-ian-2024

Decizia 78/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea sintagmei ''indemnizaţia de încadrare brută lunară avută'' din art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Decizia 538/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Decizia 1/2024 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2024

Decizia 597/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) şi (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2024

Decizia 39/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Cupă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 64 din 23-ian-2024

Decizia 32/2024 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 524/2023 privind numirea membrilor Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 472/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70-72 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 64 din 23-ian-2024

Decizia 38/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Liliana Anghel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 64 din 23-ian-2024

Decizia 37/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius-Silvian Dan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024

Decizia 471/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 373 lit. b) şi ale art. 379 alin. (1) din Codul civil, precum şi ale art. 934 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 64 din 23-ian-2024

Decizia 40/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Costinel-Daniel Nache a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 64 din 23-ian-2024

Decizia 77/2023 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea termenului de ''militar'' din art. 13 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 66 din 25-ian-2024

Decizia 41/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ramona Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 68 din 25-ian-2024

Decizia 619/2023 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (8) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu referire la sintagma ''în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei''

publicat in M.Of. 71 din 26-ian-2024

Decizia 42/2024 privind eliberarea doamnei Adriana Petcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 70 din 26-ian-2024

Decizia 43/2024 privind numirea doamnei Adriana Petcu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

publicat in M.Of. 70 din 26-ian-2024

Decizia 44/2024 privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către doamna Valentina-Veronica Mitran-Piticu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 70 din 26-ian-2024

Decizia 45/2024 privind acordarea autorizării pentru compania ROHDE & SCHWARZ TOPEX - S.A. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 70 din 26-ian-2024

Decizia 46/2024 pentru acordarea autorizării Splunk Services UK Limited privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 70 din 26-ian-2024

Decizia 47/2024 privind acordarea autorizării pentru FUJITSU LIMITED privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 70 din 26-ian-2024

Decizia 48/2024 privind acordarea autorizării pentru FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS GMBH privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 70 din 26-ian-2024

Decizia 474/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 513 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte sintagma ''în cazul hotărârilor potrivnice ea va anula cea din urmă hotărâre''

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Decizia 23/2023 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Decizia 22/2023 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 223 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 78 din 29-ian-2024

Decizia 24/2023 privind eliberarea Avizului de practică necesar exercitării activităţii medicale în scop didactic şi ocazional pe teritoriul României pentru medici cetăţeni ai unui stat terţ

publicat in M.Of. 77 din 29-ian-2024

Decizia 536/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. i) şi vi) şi alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 52 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 5 lit. d) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Decizia 560/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin art. I pct. 2 din Legea nr. 216/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Decizia 2/2024 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Decizia 1/2024 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Decizia 604/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 82 din 29-ian-2024

Decizia 473/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 din Codul de procedură civilă din 1865, ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi ale art. 31 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 80 din 29-ian-2024

Decizia 80/2023 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 6 lit. b) şi c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2024

Decizia 470/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1^1)-(1^3), (3) şi (4), ale art. 5 alin. (3) şi (3^1), ale art. 7 alin. (4) şi (5^1) şi ale art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 85 din 30-ian-2024

Decizia 761/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 şi 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, astfel cum au fost modificate prin art. VII pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, precum şi ale art. VII, în ansamblul său, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024

Decizia 49/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024

Decizia 50/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nelu Fleşer a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024

Decizia 19/2023 [A] pentru admiterea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 35 şi 95 din Legea nr. 69/2000, coroborate cu art. 6, 33 şi 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, precum şi cu art. 8 din Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 954/2000

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024

Decizia 505/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2024

Decizia 506/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. f) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2024