Rasfoire documente

Actul din 2023 SCHEMĂ de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, aferentă măsurii de investiţii I.5 - Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial, din cadrul componentei C.6 Energie din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2024

Actul din 2023 Tarife de folosire a bazelor sportive şi a unităţilor de cazare aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport prin instituţiile subordonate

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Actul din 2024 Schemă de ajutor de minimis ''Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creşterea volumului de carte realizat în format electronic şi mobilizarea de noi audienţe prin utilizarea instrumentelor digitale''

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2024

Actul din 2024 Regimul de acceptanţă a trenurilor de marfă în staţiile de cale ferată care deservesc portul maritim Constanţa

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Actul din 2024 MECANISMUL de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea şi frecvenţa măsurilor de sprijin, precum şi instituţiile responsabile

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Actul din 2024 Modelul, precum şi modul de completare şi de operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale şi patronale

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Actul din 2024 Modelul, precum şi modul de completare şi de operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale şi patronale

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Actul din 2024 Politici de confidenţialitate şi transparenţă ale Platformei Naţionale pentru Raportarea Incidentelor de Securitate Cibernetică

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Actul din 2024 Schemă de ajutor de stat ''Susţinerea participării României la parteneriatele şi misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 şi Orizont Europa''

publicat in M.Of. 123 din 13-feb-2024

Actul din 2024 Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în Suprastructura portuară de încărcare/descărcare şi depozitare a mărfurilor în vederea reducerii blocadei din zona porturilor româneşti ca urmare a blocării căilor navale din Ucraina

publicat in M.Of. 129 din 15-feb-2024

Actul din 2024 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectaţi de creşterea ROBOR

publicat in M.Of. 154 din 23-feb-2024

Actul din 2024 Schemă de ajutor de stat şi de minimis ''Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate''

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2024