Rasfoire documente

Regulament-Cadru din 2023 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 219 din 16-mar-2023

Regulament-Cadru din 2023 de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR

publicat in M.Of. 298 din 10-apr-2023

Regulament-Cadru din 2023 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER

publicat in M.Of. 306 din 11-apr-2023

Regulament-Cadru din 2023 de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală spitalicească -

publicat in M.Of. 509 din 09-iun-2023

Regulament-Cadru din 2023 de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 24 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu -

publicat in M.Of. 509 din 09-iun-2023

Regulament-Cadru din 2023 de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală primară -

publicat in M.Of. 509 din 09-iun-2023

Regulament-Cadru din 2023 de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală spitalicească -

publicat in M.Of. 509 din 09-iun-2023

Regulament-Cadru din 2023 de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 24 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu -

publicat in M.Of. 509 din 09-iun-2023

Regulament-Cadru din 2023 de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală primară -

publicat in M.Of. 509 din 09-iun-2023