Rasfoire documente

Regulament din 2022 privind activitatea de audit public extern

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2023

Regulamentul 18/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 95 din 03-feb-2023

Regulament din 2023 de furnizare a energiei electrice la clienţii finali

publicat in M.Of. 100 din 06-feb-2023

Regulament din 2023 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval

publicat in M.Of. 110 din 08-feb-2023

Regulament din 2023 de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

publicat in M.Of. 125 bis din 14-feb-2023

Regulament din 2023 privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2023

Regulament din 2022 de funcţionare a subcomisiilor permanente şi a subcomisiei ad-hoc

publicat in M.Of. 149 din 22-feb-2023

Regulamentul 1/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 150 din 22-feb-2023

Regulamentul 2/2023 privind modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

publicat in M.Of. 161 din 24-feb-2023

Regulamentul 1/2023 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată

publicat in M.Of. 166 din 27-feb-2023

Regulament din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2023, promoţia Constantin G. Rarincescu

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Regulament din 2023 privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor de utilităţi publice aflate în sfera de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

publicat in M.Of. 181 din 03-mar-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale

publicat in M.Of. 187 din 06-mar-2023

Regulamentul 2/2023 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 190 din 07-mar-2023

Regulament din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţiile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 197 din 09-mar-2023

Regulament din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 197 din 09-mar-2023

Regulament din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

publicat in M.Of. 200 din 10-mar-2023

Regulament din 2023 privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor referitoare la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

publicat in M.Of. 209 din 14-mar-2023

Regulament din 2023 privind procedura şi criteriile de evaluare profesională a magistraţilor-asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora

publicat in M.Of. 210 din 14-mar-2023

Regulament din 2023 privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele organizate de energie electrică la termen administrate de Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

publicat in M.Of. 253 din 28-mar-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 267 din 30-mar-2023

Regulament din 2023 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 274 din 03-apr-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a pieţei organizate de energie electrică, administrată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.

publicat in M.Of. 283 din 05-apr-2023

Regulament din 2023 privind concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2023

Regulamentul 4/2023 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor

publicat in M.Of. 316 din 13-apr-2023

Regulamentul 3/2023 privind transmiterea informaţiilor în Platforma Portal Autorizare de către societăţile de administrare a investiţiilor şi administratorii de fonduri de investiţii alternative şi pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum şi pentru abrogarea unui act normativ

publicat in M.Of. 327 din 19-apr-2023

Regulament din 2012 de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Republicare

publicat in M.Of. 336 din 21-apr-2023

Regulamentul 6/2023 privind neaplicarea temporară a cotei pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

publicat in M.Of. 343 din 24-apr-2023

Regulament din 2023 privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor

publicat in M.Of. 356 din 27-apr-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 355 din 27-apr-2023

Regulament din 2023 de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, în Ministerul Educaţiei şi în alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023-2026

publicat in M.Of. 374 din 03-mai-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării

publicat in M.Of. 374 din 03-mai-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public

publicat in M.Of. 375 din 03-mai-2023

Regulament din 2023 privind concursul de promovare a judecătorilor

publicat in M.Of. 376 din 03-mai-2023

Regulament din 2023 privind concursul de promovare a procurorilor

publicat in M.Of. 394 din 09-mai-2023

Regulament din 2023 pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 409 din 12-mai-2023

Regulament din 2023 pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

publicat in M.Of. 417 din 16-mai-2023

Regulament din 2023 electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină

publicat in M.Of. 424 din 17-mai-2023

Regulament din 2023 pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism, a asociaţiilor profesionale, patronale şi a organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului şi a altor entităţi a căror activitate are impact în domeniul turismului la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului în străinătate

publicat in M.Of. 430 din 17-mai-2023

Regulament din 2023 al Parcului Natural Văcăreşti

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2023

Regulament din 2023 privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială

publicat in M.Of. 433 din 18-mai-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

publicat in M.Of. 432 din 18-mai-2023

Regulamentul 4/2023 privind cerinţe prudenţiale pentru băncile de dezvoltare

publicat in M.Of. 434 din 18-mai-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia

publicat in M.Of. 444 bis din 23-mai-2023

Regulamentul 5/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 469 din 29-mai-2023

Regulamentul 5/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 469 din 29-mai-2023

Regulamentul 7/2023 privind certificatele de depozit având la bază acţiuni emise de o societate cu sediul într-un stat membru sau într-un stat terţ, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit

publicat in M.Of. 477 din 30-mai-2023

Regulamentul 8/2023 privind neaplicarea temporară a cotei asupra veniturilor din activitatea de distribuţie aferentă asigurărilor de răspundere civilă auto

publicat in M.Of. 476 din 30-mai-2023

Regulamentul 1/2023 pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

publicat in M.Of. 480 din 31-mai-2023

Regulamentul 3/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 481 din 31-mai-2023

Regulament din 2001 de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - Republicare

publicat in M.Of. 495 din 07-iun-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private

publicat in M.Of. 493 bis din 07-iun-2023

Regulament din 2023 de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

publicat in M.Of. 497 din 07-iun-2023

Regulament din 2023 de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

publicat in M.Of. 497 din 07-iun-2023

Regulament din 2023 de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

publicat in M.Of. 497 din 07-iun-2023

Regulament din 2023 de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

publicat in M.Of. 497 din 07-iun-2023

Regulament din 2023 de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

publicat in M.Of. 497 din 07-iun-2023

Regulament din 2023 de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

publicat in M.Of. 497 din 07-iun-2023

Regulament din 2023 de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

publicat in M.Of. 497 din 07-iun-2023

Regulament din 2023 de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

publicat in M.Of. 497 din 07-iun-2023

Regulament din 2023 al Institutului Naţional al Magistraturii

publicat in M.Of. 499 din 08-iun-2023

Regulament din 2021 privind administrarea şi gestionarea patrimoniului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România

publicat in M.Of. 537 din 16-iun-2023

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori la nivelul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România - sediul central şi filiale

publicat in M.Of. 537 din 16-iun-2023

Regulament din 2021 de aplicare a Statutului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România

publicat in M.Of. 537 din 16-iun-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil

publicat in M.Of. 562 din 22-iun-2023

Regulament din 2023 privind numirea procurorilor în funcţii de execuţie la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 578 din 27-iun-2023

Regulament din 2023 privind examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii

publicat in M.Of. 578 din 27-iun-2023

Regulament din 2023 privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie

publicat in M.Of. 586 din 28-iun-2023

Regulament din 2023 electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 591 din 29-iun-2023

Regulamentul 9/2023 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 596 din 29-iun-2023

Regulament din 2023 privind concursul de admitere în magistratură

publicat in M.Of. 605 bis din 03-iul-2023

Regulament din 2023 privind admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii

publicat in M.Of. 605 bis din 03-iul-2023

Regulament din 1992 al activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului - REPUBLICARE*)

publicat in M.Of. 623 din 07-iul-2023

Regulament din 2023 privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 625 din 10-iul-2023

Regulament din 2023 de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiei de director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

publicat in M.Of. 637 din 12-iul-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic

publicat in M.Of. 636 din 12-iul-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 640 bis din 13-iul-2023

Regulament din 2023 privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari

publicat in M.Of. 640 bis din 13-iul-2023

Regulament din 2023 privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 657 din 18-iul-2023

Regulament din 2023 privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă

publicat in M.Of. 681 din 25-iul-2023

Regulamentul 10/2023 privind stabilirea pragurilor în aplicarea art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 858/2022 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieţei bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 909/2014 şi a Directivei 2014/65/UE, precum şi privind aplicarea Ghidului ESMA privind formularele, formatele şi modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieţei bazate pe DLT

publicat in M.Of. 684 din 25-iul-2023

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

publicat in M.Of. 714 din 03-aug-2023

Regulament din 2023 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Speciale pentru Acordarea Despăgubirilor

publicat in M.Of. 715 din 03-aug-2023

Regulamentul 11/2023 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 713 din 03-aug-2023

Regulamentul 6/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar

publicat in M.Of. 724 din 07-aug-2023

Regulament din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea atestării pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului

publicat in M.Of. 749 din 17-aug-2023

Regulament din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante de execuţie şi de conducere (director direcţie, şef serviciu, şef birou) din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

publicat in M.Of. 758 din 22-aug-2023

Regulament din 2023 privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 764 din 23-aug-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

publicat in M.Of. 768 bis din 24-aug-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 777 din 29-aug-2023

Regulament din 2023 privind numirea procurorilor în funcţii de execuţie la Direcţia Naţională Anticorupţie şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 795 din 04-sep-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare al grupului interministerial pentru coordonarea, elaborarea şi implementarea strategiei naţionale în domeniul tehnologiilor cuantice

publicat in M.Of. 832 din 15-sep-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior

publicat in M.Of. 841 din 19-sep-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital

publicat in M.Of. 852 din 21-sep-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei ministeriale pentru romi

publicat in M.Of. 857 din 22-sep-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Oficiului de Film şi Investiţii Culturale

publicat in M.Of. 902 din 06-oct-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 913 din 10-oct-2023