Rasfoire documente

Rectificare din 2023 în anexa nr. 12 la Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1253 din 27 decembrie 2022

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2023

Rectificare din 2023 în anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 815/2022 pentru aprobarea Normelor de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1257 din 28 decembrie 2022

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2023

Rectificare din 2023 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.143/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Rectificare din 2023 în anexa nr. 1 la Ordinul ministrul educaţiei nr. 6.434/2022 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023

Rectificare din 2023 în Ordinul ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 366/2022 pentru aprobarea modelelor rapoartelor de clasificare a carcaselor de bovine şi porcine, a modelelor rapoartelor de inspecţie privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine şi porcine, a modelelor rapoartelor de inspecţie privind raportarea preţurilor carcaselor de bovine şi porcine, precum şi a modelelor de note de control pentru verificarea agenţiilor de clasificare şi a clasificatorilor independenţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1253 din 27 decembrie 2022

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023

Rectificare din 2023 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 370/2022 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1259 din 28 decembrie 2022

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2023

Rectificare din 2023 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2022 pentru repartizarea pe judeţe a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1086 din 10 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 113 din 09-feb-2023

Rectificare din 2023 la art. I pct. 40 din Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei nr. 2.228/2022/3.025/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 27 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 118 din 10-feb-2023

Rectificare din 2023 la Ordinul ministrul investiţiilor şi proiectelor europene nr. 220/2023 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 4 - ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', prioritatea de investiţii 13i ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', obiectivul specific 4.1 - ''Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19'', acţiunea 4.1.1 ''Investiţii în activităţi productive'', aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.096/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 februarie 2023

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2023

Rectificare din 2023 la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 46/2023 privind organizarea, funcţionarea şi repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi gărzile forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 20 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Rectificare din 2023 la Hotărârea Guvernului nr. 1.576/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor mobile culturale aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 şi 22 bis din 9 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 198 din 09-mar-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2022 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale bunului imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1149 din 29 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 709/2021 privind aprobarea stemei comunei Roşia, judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 7 iulie 2021

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.080/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Berteştii de Jos, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci şi Vişani, judeţul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 22 decembrie 2014

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 391/2023 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management al preşedintelui şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 17 februarie 2023

publicat in M.Of. 225 din 20-mar-2023

Rectificare din 2023 la art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.957/2022 pentru schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Eri'' din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 16 septembrie 2022

publicat in M.Of. 231 din 21-mar-2023

Rectificare din 2023 la Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 75 din 14 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 3 martie 2023

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Rectificare din 2023 în anexa (anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.443/2019) la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 234/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 27 februarie 2023

publicat in M.Of. 286 din 06-apr-2023

Rectificare din 2023 în Decizia prim-ministrului nr. 75/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dumitru Jeacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 martie 2023

publicat in M.Of. 304 din 11-apr-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 137/2013 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 5 aprilie 2013

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei nr. 4.884/2022 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din satul Moreni, comuna Văleni, judeţul Neamţ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 septembrie 2022

publicat in M.Of. 344 din 24-apr-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul articolului unic al Legii nr. 84/2023 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 7 aprilie 2023

publicat in M.Of. 362 din 27-apr-2023

Rectificare din 2023 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Arca - Dreptate Adevăr Credinţă, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 13 aprilie 2023

publicat in M.Of. 380 din 04-mai-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 723/2022 privind suplimentarea, pe anul 2022, a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET'', precum şi pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 775/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 3 iunie 2022

publicat in M.Of. 380 din 04-mai-2023

Rectificare din 2023 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 40/2023 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire a plantelor ornamentale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 784/2016 privind cerinţele specifice pentru genurile şi speciile de plante fructifere menţionate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, cerinţele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii şi normele detaliate privind inspecţiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 15 februarie 2023

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Rectificare din 2023 în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 356/2023 privind aprobarea domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2023-2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 şi 345 bis din 25 aprilie 2023

publicat in M.Of. 421 din 16-mai-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.260/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ''George Emil Palade'' din municipiul Târgu Mureş pentru Colegiul UMFST ''George Emil Palade'' şi Liceul UMFST ''George Emil Palade'' din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1094 din 14 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 439 din 19-mai-2023

Rectificare din 2023 la Decretul nr. 546/2023 pentru numirea unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 mai 2023

publicat in M.Of. 439 din 19-mai-2023

Rectificare din 2023 în Decizia prim-ministrului nr. 138/2023 privind numirea domnului Valentin Vatajelu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 30 mai 2023

publicat in M.Of. 504 din 08-iun-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 709/2021 privind aprobarea stemei comunei Roşia, judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 7 iulie 2021

publicat in M.Of. 504 din 08-iun-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 29 iunie 2022

publicat in M.Of. 508 din 09-iun-2023

Rectificare din 2023 la Decretul nr. 899/2023 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 15 iunie 2023

publicat in M.Of. 535 din 15-iun-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2023 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iunie 2023

publicat in M.Of. 535 din 15-iun-2023

Rectificare din 2023 în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.970/2023 pentru modificarea Normelor metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 774/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 13 iunie 2023

publicat in M.Of. 567 din 23-iun-2023

Rectificare din 2023 în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 5/5/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 29 mai 2023

publicat in M.Of. 567 din 23-iun-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.305/2022 pentru schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Montessori MSB-MKB din municipiul Bucureşti, sectorul 4, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 26 septembrie 2022

publicat in M.Of. 622 din 07-iul-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 30 iunie 2023

publicat in M.Of. 638 din 12-iul-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Legii nr. 216/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 11 iulie 2023

publicat in M.Of. 643 din 13-iul-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 571/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Ploieşti-Buzău'', aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti din judeţul Buzău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 11 iulie 2023

publicat in M.Of. 670 din 20-iul-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 29 iunie 2023

publicat in M.Of. 684 din 25-iul-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 22/2023 pentru modificarea şi completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 13 iulie 2023

publicat in M.Of. 682 din 25-iul-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul art. I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 14 iulie 2022

publicat in M.Of. 682 din 25-iul-2023

Rectificare din 2023 în anexa (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009) la Hotărârea Guvernului nr. 578/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru suplimentarea numărului maxim de posturi prevăzut pentru Direcţia Naţională Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 14 iulie 2023

publicat in M.Of. 688 din 27-iul-2023

Rectificare din 2023 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - P.S.D., publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 26 aprilie 2023

publicat in M.Of. 713 din 03-aug-2023

Rectificare din 2023 în anexa nr. 17 la Metodologia privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei nr. 2.508/4.493/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 şi 703 bis din 1 august 2023

publicat in M.Of. 737 din 10-aug-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Legii nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 20 iulie 2023

publicat in M.Of. 768 din 24-aug-2023

Rectificare din 2023 la Decretul nr. 1.124/2023 privind numirea unui judecător în funcţia de procuror, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 22 august 2023

publicat in M.Of. 770 din 25-aug-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 771/2023 pentru instituirea unei derogări de la prevederile pct. 53 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în ceea ce priveşte nivelul indemnizaţiei de cazare ce urmează a se acorda personalului încadrat în categoria I a indemnizaţiei de deplasare, trimis în străinătate pentru participarea la Conferinţa Mondială de Radiocomunicaţii din 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 28 august 2023

publicat in M.Of. 789 din 01-sep-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.267/2022 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştin Ortodoxă ''Efremia'' din localitatea Arad, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1041 din 27 octombrie 2022

publicat in M.Of. 805 din 06-sep-2023

Rectificare din 2023 în Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.906/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei pentru Educaţie ''IQ-EST'' din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''IQ-EST Popeşti'' din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 26 septembrie 2022

publicat in M.Of. 805 din 06-sep-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Legii nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 7 iulie 2022

publicat in M.Of. 820 din 12-sep-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.106/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 şi 794 bis din 4 septembrie 2023

publicat in M.Of. 839 din 18-sep-2023

Rectificare din 2023 în anexa la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 17 august 2023

publicat in M.Of. 853 din 21-sep-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.271/2023 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 19 septembrie 2023

publicat in M.Of. 901 din 06-oct-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordinului ministrului culturii nr. 3.158/2023 privind clasarea mai multor corpuri în cadrul ansamblului cod LMI B-II-a-A-18157, denumire Mănăstirea Mărcuţa, situată în strada Biserica Mărcuţa nr. 8, sectorul 2, Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 2 octombrie 2023

publicat in M.Of. 940 din 18-oct-2023

Rectificare din 2023 în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 846/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024 şi pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 15 septembrie 2023

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul articolului unic din Hotărârea Parlamentului României nr. 33/2023 privind numirea vicepreşedinţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 10 octombrie 2023

publicat in M.Of. 970 din 25-oct-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.105/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat pe malul stâng al Dunării, în aval de Sulina, Sulina, judeţul Tulcea, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Farul de pe digul de sud al Comisiei Europene a Dunării, în categoria m - monument, II - arhitectură, în grupa valorică B, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 iunie 2019

publicat in M.Of. 989 din 31-oct-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Legii nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1105 din 16 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 989 din 31-oct-2023

Rectificare din 2023 În anexa la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 603/2023 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 şi 976 bis din 27 octombrie 2023

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Rectificare din 2023 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 20 aprilie 2023

publicat in M.Of. 1010 din 07-noi-2023

Rectificare din 2023 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 999/2023 pentru aprobarea Listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanţarea Programului în anul 2023 şi a repartizării acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 23 octombrie 2023

publicat in M.Of. 1021 din 09-noi-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023

publicat in M.Of. 1035 din 14-noi-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.010/2023 privind modificarea denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei Judeţene de Pensii Neamţ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Rectificare din 2023 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 822/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 27 iunie 2022

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 12 octombrie 2023

publicat in M.Of. 1068 din 27-noi-2023

Rectificare din 2023 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 28 aprilie 2023

publicat in M.Of. 1068 din 27-noi-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.973/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit ''Veveriţa Jucăuşă'' din municipiul Bucureşti, sectorul 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 18 septembrie 2023

publicat in M.Of. 1067 din 27-noi-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.657/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 2 octombrie 2023

publicat in M.Of. 1067 din 27-noi-2023

Rectificare din 2023 în Ordonanţa Guvernului nr. 29/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 29 august 2022

publicat in M.Of. 1074 din 28-noi-2023