Rasfoire documente

Rectificare din 2023 în anexa nr. 12 la Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1253 din 27 decembrie 2022

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2023

Rectificare din 2023 în anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 815/2022 pentru aprobarea Normelor de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1257 din 28 decembrie 2022

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2023

Rectificare din 2023 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.143/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Rectificare din 2023 în anexa nr. 1 la Ordinul ministrul educaţiei nr. 6.434/2022 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023

Rectificare din 2023 în Ordinul ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 366/2022 pentru aprobarea modelelor rapoartelor de clasificare a carcaselor de bovine şi porcine, a modelelor rapoartelor de inspecţie privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine şi porcine, a modelelor rapoartelor de inspecţie privind raportarea preţurilor carcaselor de bovine şi porcine, precum şi a modelelor de note de control pentru verificarea agenţiilor de clasificare şi a clasificatorilor independenţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1253 din 27 decembrie 2022

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023