Rasfoire documente

Protocol din 2022 de cooperare interinstituţională pentru operaţionalizarea Registrului special privind victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 123 din 13-feb-2023

Protocol din 2022 de cooperare interinstituţională pentru operaţionalizarea Registrului special privind victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 123 din 13-feb-2023

Protocol din 2022 de cooperare interinstituţională pentru operaţionalizarea Registrului special privind victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 123 din 13-feb-2023

Protocol din 2023 de cooperare interinstituţională pentru operaţionalizarea Registrului special privind victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 123 din 13-feb-2023

Protocol din 2022 al celei de a doua sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii, semnat la Chisinau la 28 iunie 2010

publicat in M.Of. 149 din 22-feb-2023

Protocol din 2022 de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chişinău la 20 mai 2021

publicat in M.Of. 233 din 22-mar-2023

Protocol din 2023 al Sesiunii a XXXIV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

publicat in M.Of. 681 din 25-iul-2023

Protocolul 2/2022 de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, aşa cum a fost modificată de Protocolul şi Protocolul adiţional semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Protocol din 2021 de modificare a Acordului dintre statele părţi la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor

publicat in M.Of. 1028 din 13-noi-2023

Protocol din 2023 al celei de-a doua sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010

publicat in M.Of. 1109 din 11-dec-2023