Rasfoire documente

Sentinta civila 923/2019 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2023

Sentinta civila 218/2020 [A] privind soluţionarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect ''anulare act administrativ'', formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României

publicat in M.Of. 69 din 26-ian-2023

Sentinta civila 138/2020 [A] privind anularea art. 20 alin. (1) din anexa nr. 1 a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2023

Sentinta civila 10/CA/2020 a Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 245 din 24-mar-2023

Sentinta civila 1796/2021 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal referitoare la anularea în parte a Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2021 şi a Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 101/2021, în privinţa dispoziţiilor din anexe care condiţionează participarea la diverse activităţi de vaccinare/imunizare sau de testare pe cheltuiala proprie a persoanei în cauză

publicat in M.Of. 610 din 04-iul-2023

Sentinta civila 329/2017 având ca obiect anulare act administrativ cu caracter normativ OMEN nr. 3.192/6.02.2017 [modificarea Ordinului MECTS nr. 5.549/6.10.2011 - sintagma prevăzută la art. 21 alin. (2)]

publicat in M.Of. 705 din 01-aug-2023

Sentinta civila 24/2023 din Dosar nr. 51/36/2018*

publicat in M.Of. 879 din 29-sep-2023

Sentinta civila 3/2022 [A] privind soluţionarea acţiunii în contencios administrativ referitoare la nulitatea şi anularea unor dispoziţii

publicat in M.Of. 896 din 05-oct-2023