Rasfoire documente

Norma 29/2022 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor

publicat in M.Of. 18 din 06-ian-2023

Norma 1/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiţii o scutire de la cerinţele de lichiditate în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 (EBA GL 2022 10)

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Norma din 2023 privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Norma din 2023 sectorială privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniştii contabili, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 56 din 20-ian-2023

Norma 1/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare şi a Normei Băncii Naţionale a României nr. 3/2005 privind funcţionarea pieţei valutare interbancare

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2023

Norma 2/2023 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Norma din 2022 privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2023

Norma din 2022 privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2023

Norma din 2022 privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2023

Norma din 2023 privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2023

Norma 3/2023 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2023

Norma 4/2023 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2023

Norma 5/2023 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 147 din 21-feb-2023

Norma din 2023 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic în data de 22 aprilie 2023

publicat in M.Of. 162 din 24-feb-2023

Norma 8/2023 pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010

publicat in M.Of. 167 din 27-feb-2023

Norma 7/2023 pentru modificarea Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2007

publicat in M.Of. 171 din 28-feb-2023

Norma din 2023 privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice

publicat in M.Of. 181 din 03-mar-2023

Norma din 2023 privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice

publicat in M.Of. 181 din 03-mar-2023

Norma din 2023 profesională privind desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali asistenţi, pe perioada stagiului

publicat in M.Of. 207 din 13-mar-2023

Norma 9/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind cadrul de administrare a activităţii în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/14)

publicat in M.Of. 221 din 17-mar-2023

Norma 10/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/13)

publicat in M.Of. 229 din 21-mar-2023

Norma 11/2023 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 26/2021 privind activitatea desfăşurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terţe prin intermediul sucursalelor

publicat in M.Of. 254 din 28-mar-2023

Norma din 2023 ''N3.15 Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina'' (NI-GAR-15-II/0)''

publicat in M.Of. 260 din 29-mar-2023

Norma din 2023 ''N3.14 Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina'' (NI-FIN-10-II/0)''

publicat in M.Of. 259 din 29-mar-2023

Norma 13/2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări

publicat in M.Of. 266 din 30-mar-2023

Norma din 2023 privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10

publicat in M.Of. 272 din 31-mar-2023

Norma 12/2023 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare

publicat in M.Of. 275 din 03-apr-2023

Norma 14/2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

publicat in M.Of. 275 din 03-apr-2023

Norma 6/2023 privind completarea art. 2 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor

publicat in M.Of. 288 din 06-apr-2023

Norma din 2023 privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor

publicat in M.Of. 359 din 27-apr-2023

Norma din 2023 privind activitatea de inspecţie tehnică pentru transportul urban, suburban şi regional pe şine pentru tramvai, metrou uşor, monorai, calea de rulare şi sistemul de energoalimentare al acestora

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Norma din 2023 privind autorizarea laboratoarelor de încercări şi atestarea standurilor şi dispozitivelor speciale, destinate verificării şi încercării produselor pentru transport urban, suburban şi regional pe şine pentru tramvai, metrou uşor, monorai, calea de rulare şi sistemul de energoalimentare al acestora

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Norma din 2023 privind acordarea de agremente tehnice pentru transport urban, suburban şi regional pe şine pentru tramvai, metrou uşor, monorai, calea de rulare şi sistemul de energoalimentare al acestora

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Norma din 2023 privind omologarea tehnică a produselor şi/sau serviciilor pentru transportul urban, suburban şi regional pe şine pentru tramvai, metrou uşor, monorai, calea de rulare şi sistemul de energoalimentare al acestora

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Norma din 2023 privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse şi/sau servicii pentru transportul urban, suburban şi regional pe şine pentru tramvai, metrou uşor, monorai, calea de rulare şi sistemul de energoalimentare al acestora

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Norma din 2023 privind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 405 din 11-mai-2023

Norma din 2023 specifică de organizare şi funcţionare a teleradiologiei

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2023

Norma 15/2023 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

publicat in M.Of. 463 din 26-mai-2023

Norma 16/2023 privind modificarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds)

publicat in M.Of. 477 bis din 30-mai-2023

Norma 25/2023 privind cotele contribuţiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 542 din 16-iun-2023

Norma 18/2023 pentru modificarea Normei nr. 18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009

publicat in M.Of. 545 din 19-iun-2023

Norma 19/2023 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009

publicat in M.Of. 545 din 19-iun-2023

Norma 24/2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 543 din 19-iun-2023

Norma 20/2023 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 555 din 20-iun-2023

Norma 2/2023 privind perioada permisă pentru întreruperea activităţii infrastructurilor pieţei financiare şi a pieţelor monetară şi valutară

publicat in M.Of. 561 din 22-iun-2023

Norma 17/2023 privind modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 565 din 22-iun-2023

Norma 21/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind exerciţiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE şi al Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2022/08)

publicat in M.Of. 592 din 29-iun-2023

Norma 22/2023 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile şi metodologiile comune referitoare la procesul de supraveghere şi evaluare a contrapărţilor centrale (CPC) în temeiul articolului 21 din EMIR

publicat in M.Of. 598 din 30-iun-2023

Norma 23/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind exerciţiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare şi a diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2022/07)

publicat in M.Of. 599 din 30-iun-2023

Norma din 2023 privind depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 612 din 05-iul-2023

Norma din 2023 ''N3.16 Garanţii Exim Banca Românească în numele şi în contul statului pentru energie regenerabilă'' (NI-GAR-16-I/0)''

publicat in M.Of. 682 din 25-iul-2023

Norma din 2023 pentru desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 16 septembrie 2023, la sală, cu prezenţa fizică a auditorilor financiari

publicat in M.Of. 683 din 25-iul-2023

Norma din 2023 privind certificarea Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială ''General doctor aviator Victor Anastasiu'' pentru a desfăşura activităţile de selecţie şi expertiză medicală şi psihologică a personalului aeronautic care desfăşoară activităţi aeronautice militare

publicat in M.Of. 690 din 27-iul-2023

Norma 26/2023 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010

publicat in M.Of. 749 din 17-aug-2023

Norma 27/2023 pentru modificarea Normei nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2009

publicat in M.Of. 749 din 17-aug-2023

Norma din 2023 privind servituţile aeronautice militare şi stabilirea zonelor supuse servituţilor aeronautice militare

publicat in M.Of. 751 din 18-aug-2023

Norma 28/2023 pentru modificarea art. 13 alin. (12) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

publicat in M.Of. 756 din 21-aug-2023

Norma din 2023 privind organizarea şi exercitarea activităţii de supraveghere desfăşurate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR pentru respectarea Regulamentului (UE) nr. 782/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

publicat in M.Of. 760 din 22-aug-2023

Norma din 2023 de securitate radiologică privind desfăşurarea practicilor de control al parametrilor de proces cu radiaţii ionizante

publicat in M.Of. 759 din 22-aug-2023

Norma din 2023 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

publicat in M.Of. 807 din 07-sep-2023

Norma 29/2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

publicat in M.Of. 861 din 25-sep-2023

Norma 30/2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 897 din 05-oct-2023

Norma 32/2023 pentru aplicarea Ghidului privind cerinţele de guvernanţă a produselor MiFID II, elaborat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA)

publicat in M.Of. 896 din 05-oct-2023

Norma din 2023 privind cerinţele pentru angajarea, pregătirea şi calificarea personalului care asigură paza şi/sau protecţia fizică a materialelor şi a instalaţiilor protejate din domeniul nuclear

publicat in M.Of. 906 din 09-oct-2023

Norma 33/2023 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind indicatorii din planurile de redresare ale contrapărţilor centrale (CPC) şi a Ghidului ESMA privind scenariile din planurile de redresare ale CPC-urilor

publicat in M.Of. 912 din 10-oct-2023

Norma 34/2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Norma 31/2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

publicat in M.Of. 926 din 13-oct-2023

Norma 35/2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

publicat in M.Of. 932 din 16-oct-2023

Norma din 2023 specifică de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România

publicat in M.Of. 936 din 17-oct-2023

Norma din 2023 privind certificarea operatorilor aeronavelor de stat

publicat in M.Of. 966 din 25-oct-2023

Norma 36/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind procedurile şi metodologiile comune pentru procesul de supraveghere şi evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034

publicat in M.Of. 1037 din 15-noi-2023

Norma 37/2023 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

publicat in M.Of. 1038 din 15-noi-2023

Norma din 2023 privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare care circulă pe căile ferate din România

publicat in M.Of. 1071 din 28-noi-2023