Rasfoire documente

Metodologie din 2022 privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Metodologie din 2022 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Metodologie din 2022 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2023

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Metodologie din 2023 DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR, INDICATIV Mc 001-2022

publicat in M.Of. 46 bis din 17-ian-2023

Metodologie din 2023 privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2023

Metodologie din 2023 de organizare a Programului ''Săptămâna verde''

publicat in M.Of. 102 din 06-feb-2023

Metodologie din 2023 privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Metodologie din 2023 pentru acordarea şi decontarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 156 din 23-feb-2023

Metodologie din 2023 privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană

publicat in M.Of. 166 din 27-feb-2023

Metodologie din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării activităţii managerului spitalului public pentru anul 2022

publicat in M.Of. 200 din 10-mar-2023

Metodologie din 2023 de monitorizare specială a Universităţii Creştine ''Dimitrie Cantemir'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 214 din 15-mar-2023

Metodologie din 2023 privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2023

publicat in M.Of. 232 din 21-mar-2023

Metodologie din 2023 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Metodologie din 2023 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Metodologie din 2023 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2023

publicat in M.Of. 263 din 30-mar-2023

Metodologie din 2023 de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică

publicat in M.Of. 278 din 03-apr-2023

Metodologie din 2023 de admitere a persoanelor adulte cu dizabilităţi în mediul rezidenţial, prevăzută la art. 13 din Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 291 din 06-apr-2023

Metodologie din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea grupelor de acomodare pentru dobândirea de noţiuni de limbă, cultură şi civilizaţie românească de către elevii care nu au fost înscrişi în sistemul de învăţământ din România în ultimii doi ani

publicat in M.Of. 310 din 12-apr-2023

Metodologie din 2023 de finanţare a serviciilor sociale de tip rezidenţial prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 329 din 19-apr-2023

Metodologie din 2023 privind măsurile de prevenire a violenţei domestice

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Metodologie din 2023 privind măsurile de prevenire a violenţei domestice

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Metodologie din 2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiei IS-V-03 ''Asigurarea recoltelor'' din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

publicat in M.Of. 330 din 20-apr-2023

Metodologie din 2023 de includere sau excludere a medicamentelor imunologice prevăzute la art. 242 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în lista de medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală

publicat in M.Of. 360 din 27-apr-2023

Metodologie din 2023 ŞI CRITERIILE privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023

publicat in M.Of. 387 bis din 05-mai-2023

Metodologie din 2023 de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în România

publicat in M.Of. 424 din 17-mai-2023

Metodologie din 2023 privind stabilirea tarifelor pentru activităţile specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER

publicat in M.Of. 503 din 08-iun-2023

Metodologie din 2023 pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/1.616 al Comisiei din 15 septembrie 2022 privind materialele şi obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare, şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008

publicat in M.Of. 511 din 12-iun-2023

Metodologie din 2023 de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor destinate victimelor infracţiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum şi a criteriilor de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare

publicat in M.Of. 515 din 12-iun-2023

Metodologie din 2023 pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de bacalaureat 2023

publicat in M.Of. 513 din 12-iun-2023

Metodologie din 2023 pentru înregistrarea şi înscrierea calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

publicat in M.Of. 611 din 04-iul-2023

Metodologie din 2023 pentru depunerea cererilor de acordare a avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale

publicat in M.Of. 620 din 07-iul-2023

Metodologie din 2023 de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

publicat in M.Of. 622 din 07-iul-2023

Metodologie din 2023 de supraveghere a unităţilor sanitare cu paturi reînscrise în procesul de acreditare

publicat in M.Of. 626 din 10-iul-2023

Metodologie din 2023 privind înfiinţarea, desfiinţarea şi reorganizarea secţiilor clinice/compartimentelor clinice din spitale

publicat in M.Of. 631 din 11-iul-2023

Metodologie din 2023 privind înfiinţarea, desfiinţarea şi reorganizarea secţiilor clinice/compartimentelor clinice din spitale

publicat in M.Of. 631 din 11-iul-2023

Metodologie din 2023 de constituire, gestionare şi utilizare a garanţiei financiare de mediu prevăzute la art. 13 şi la art. 40 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor

publicat in M.Of. 673 din 21-iul-2023

Metodologie din 2023 privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

publicat in M.Of. 703 bis din 01-aug-2023

Metodologie din 2023 privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

publicat in M.Of. 703 bis din 01-aug-2023

Metodologie din 2023 pentru determinarea concentraţiei de radon în aerul din interiorul clădirilor şi de la locurile de muncă

publicat in M.Of. 729 din 08-aug-2023

Metodologie din 2023 de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare

publicat in M.Of. 858 din 22-sep-2023

Metodologie din 2023 de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, a reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

publicat in M.Of. 856 din 22-sep-2023

Metodologie din 2023 de identificare şi declarare a veniturilor preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulaţie şi categorie de trenuri

publicat in M.Of. 873 din 28-sep-2023

Metodologie din 2023 de monitorizare a veniturilor reale raportate la veniturile preliminate şi implementare a acţiunilor necesare

publicat in M.Of. 882 din 02-oct-2023

Metodologie din 2023 de selectare, prin concurs, a membrilor - cadre didactice în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

publicat in M.Of. 903 din 06-oct-2023

Metodologie din 2023 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2023

publicat in M.Of. 907 din 09-oct-2023

Metodologie din 2023 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2023

publicat in M.Of. 907 din 09-oct-2023

Metodologie din 2023 de desfăşurare a probelor examenului de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Metodologie din 2023 de desfăşurare a probelor examenului de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Metodologie din 2023 de organizare a Programului ''Şcoala altfel''

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Metodologie din 2023 prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă

publicat in M.Of. 939 din 17-oct-2023

Metodologie din 2023 de raportare a administratorului sistemului de garanţie-returnare

publicat in M.Of. 995 din 02-noi-2023

Metodologie din 2023 de elaborare şi aplicare a Testului IMM

publicat in M.Of. 1006 din 06-noi-2023

Metodologie din 2023 de stabilire a tarifelor practicate de către operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică

publicat in M.Of. 1038 din 15-noi-2023

Metodologie din 2023 pentru raportarea durabilităţii - Codul român al sustenabilităţii

publicat in M.Of. 1052 bis din 21-noi-2023