Rasfoire documente

Legea 1/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Legea 2/2023 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Legea 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Legea 4/2023 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Legea 5/2023 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Legea 385/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2023

Legea 6/2023 privind modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Legea 8/2023 pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Legea 10/2023 pentru modificarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Legea 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 14 din 05-ian-2023

Legea 379/2022 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Legea 381/2022 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023

Legea 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 19 din 06-ian-2023

Legea 11/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 12/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România'' finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018 - 31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România''

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 13/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2022 pentru aprobarea Acordului privind garanţia reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuţie dintre România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 14/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 15/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 16/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2023

Legea 18/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2021 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2023

Legea 19/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 20/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2022 privind prelungirea mandatelor unor membri ai Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 21/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 22/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2022 pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 23/2023 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2022 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 24/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 25/2023 privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2023

Legea 26/2023 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 27/2023 privind instituirea ''Zilei Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti'' şi declararea unor municipii ca oraşe-martir ale Revoluţiei de la 1848

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 28/2023 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 29/2023 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 30/2023 privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru susţinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington D.C.

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 31/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Legea 32/2023 privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 33/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 34/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 35/2023 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 36/2023 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 37/2023 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 38/2023 privind instituirea anului 2023 ca ''Anul cultural Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu''

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Legea 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Legea 40/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Legea 41/2023 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Legea 42/2023 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Legea 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992 - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2023

Legea 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale

publicat in M.Of. 163 din 24-feb-2023

Legea 44/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 163 din 24-feb-2023

Legea 45/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru modificarea Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

publicat in M.Of. 178 din 02-mar-2023

Legea 46/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2022 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale

publicat in M.Of. 182 din 03-mar-2023

Legea 47/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 182 din 03-mar-2023

Legea 48/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria naţională de apărare

publicat in M.Of. 182 din 03-mar-2023

Legea 49/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Legea 50/2023 privind modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 51/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 53/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 54/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 55/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2022 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 56/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

publicat in M.Of. 188 din 06-mar-2023

Legea 57/2023 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 481/2004 privind protecţia civilă - Republicare*)

publicat in M.Of. 192 din 07-mar-2023

Legea 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 214 din 15-mar-2023

Legea 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică - Republicare

publicat in M.Of. 217 din 16-mar-2023

Legea 59/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

publicat in M.Of. 224 din 20-mar-2023

Legea 60/2023 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varşovia la 3 martie 2022

publicat in M.Of. 224 din 20-mar-2023

Legea 61/2023 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 225 din 20-mar-2023

Legea 62/2023 pentru modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 225 din 20-mar-2023

Legea 63/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

publicat in M.Of. 225 din 20-mar-2023

Legea 64/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

publicat in M.Of. 225 din 20-mar-2023

Legea 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora - Republicare

publicat in M.Of. 229 din 21-mar-2023

Legea 65/2023 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Legea 66/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Legea 67/2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Legea 68/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Legea 69/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 265 din 30-mar-2023

Legea 70/2023 pentru modificarea art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

publicat in M.Of. 265 din 30-mar-2023

Legea 71/2023 pentru completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

publicat in M.Of. 265 din 30-mar-2023

Legea 72/2023 pentru modificarea art. 150 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 277 din 03-apr-2023

Legea 73/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului

publicat in M.Of. 277 din 03-apr-2023

Legea 74/2023 pentru aprobarea semnării Acordului de sprijin dintre statul român şi Societatea Naţională ''Nuclearelectrica'' - S.A. privind Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

publicat in M.Of. 276 din 03-apr-2023

Legea 75/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice

publicat in M.Of. 276 din 03-apr-2023

Legea 77/2023 pentru completarea tabelelor-anexă nr. I şi II la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Legea 76/2023 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic naţional de semnalări şi participarea României la Sistemul de informaţii Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 282 din 05-apr-2023

Legea 78/2023 pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Legea 79/2023 pentru modificarea şi completarea art. 67 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Legea 80/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Legea 81/2023 privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova

publicat in M.Of. 294 din 07-apr-2023

Legea 82/2023 pentru modificarea art. 32 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 294 din 07-apr-2023

Legea 83/2023 pentru modificarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate

publicat in M.Of. 294 din 07-apr-2023

Legea 84/2023 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 294 din 07-apr-2023

Legea 85/2023 pentru instituirea zilei de 3 martie ca ''Ziua solidarităţii româno-polone''

publicat in M.Of. 307 din 11-apr-2023

Legea 86/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 310 din 12-apr-2023

Legea 87/2023 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 310 din 12-apr-2023

Legea 88/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 310 din 12-apr-2023

Legea 89/2023 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 310 din 12-apr-2023

Legea 90/2023 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023 la Albiţa

publicat in M.Of. 311 din 12-apr-2023

Legea 104/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private

publicat in M.Of. 319 din 13-apr-2023

Legea 91/2023 privind aprobarea participării României la runda de suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare - IDA20

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Legea 92/2023 privind participarea României la garanţiile acordate de statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1.628 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1.201

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023