Rasfoire documente

Legea 1/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Legea 2/2023 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Legea 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Legea 4/2023 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Legea 5/2023 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Legea 385/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2023

Legea 6/2023 privind modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Legea 8/2023 pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Legea 10/2023 pentru modificarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Legea 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 14 din 05-ian-2023

Legea 379/2022 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Legea 381/2022 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023

Legea 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 19 din 06-ian-2023

Legea 11/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 12/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România'' finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018 - 31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România''

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 13/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2022 pentru aprobarea Acordului privind garanţia reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuţie dintre România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 14/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 15/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 16/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Legea 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2023

Legea 18/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2021 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2023

Legea 19/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 20/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2022 privind prelungirea mandatelor unor membri ai Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 21/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 22/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2022 pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 23/2023 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2022 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 24/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Legea 25/2023 privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2023

Legea 26/2023 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 27/2023 privind instituirea ''Zilei Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti'' şi declararea unor municipii ca oraşe-martir ale Revoluţiei de la 1848

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 28/2023 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 29/2023 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 30/2023 privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru susţinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington D.C.

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 31/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Legea 32/2023 privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 33/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 34/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 35/2023 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 36/2023 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 37/2023 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Legea 38/2023 privind instituirea anului 2023 ca ''Anul cultural Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu''

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Legea 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Legea 40/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Legea 41/2023 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Legea 42/2023 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023