Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 1/2023 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

publicat in M.Of. 89 din 01-feb-2023

Ordonanta urgenta 2/2023 pentru modificarea lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2023

Ordonanta urgenta 3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

publicat in M.Of. 116 din 09-feb-2023

Ordonanta urgenta 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Ordonanta urgenta 5/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 156 din 23-feb-2023

Ordonanta urgenta 6/2023 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienţilor nr. 46/2003

publicat in M.Of. 178 din 02-mar-2023

Ordonanta urgenta 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Şcoli sigure şi sănătoase''

publicat in M.Of. 189 din 06-mar-2023

Ordonanta urgenta 8/2023 privind procedura de închiriere a suprafeţelor de plajă cu destinaţie turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024

publicat in M.Of. 203 din 10-mar-2023

Ordonanta urgenta 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

publicat in M.Of. 204 din 10-mar-2023

Ordonanta urgenta 10/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 11/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 12/2023 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială şi modificarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale

publicat in M.Of. 219 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 14/2023 pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

publicat in M.Of. 219 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 13/2023 pentru modificarea art. 205 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 226 din 20-mar-2023

Ordonanta urgenta 15/2023 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 243 din 23-mar-2023

Ordonanta urgenta 16/2023 pentru finanţarea activităţilor cuprinse în Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014, şi în Acordul de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021

publicat in M.Of. 243 din 23-mar-2023

Ordonanta urgenta 17/2023 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 243 din 23-mar-2023

Ordonanta urgenta 18/2023 privind cadrul de desfăşurare a sprijinului financiar şi tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 248 din 24-mar-2023