Rasfoire documente

Ordonanta 1/2023 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei financiare anuale în vederea participării Poliţiei Române, prin intermediul Poliţiei Rutiere, la Reţeaua Europeană a Poliţiilor Rutiere - ROADPOL, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2023

Ordonanta 2/2023 pentru modificarea art. 4^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2023

Ordonanta 3/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 39 din 12-ian-2023

Ordonanta 4/2023 privind stabilirea destinaţiei unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Ordonanta 5/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2023

Ordonanta 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2023

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2023

Ordonanta 8/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

publicat in M.Of. 69 din 26-ian-2023

Ordonanta 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 69 din 26-ian-2023

Ordonanta 10/2023 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Ordonanta 11/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 84 din 31-ian-2023

Ordonanta 12/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate

publicat in M.Of. 84 din 31-ian-2023

Ordonanta 13/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României la Asociaţia Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT)

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Ordonanta 14/2023 privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Ordonanta 15/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Ordonanta 16/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 86 din 31-ian-2023

Ordonanta 17/2023 privind modificarea şi completarea Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România

publicat in M.Of. 85 din 31-ian-2023

Ordonanta 18/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

publicat in M.Of. 87 din 31-ian-2023

Ordonanta 19/2023 pentru modificarea art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 87 din 31-ian-2023

Ordonanta 20/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 86 din 31-ian-2023

Ordonanta 21/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 87 din 31-ian-2023

Ordonanta 22/2023 pentru modificarea şi completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 644 din 13-iul-2023

Ordonanta 23/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

publicat in M.Of. 670 din 20-iul-2023

Ordonanta 24/2023 pentru completarea art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 670 din 20-iul-2023

Ordonanta 25/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 691 din 27-iul-2023

Ordonanta 26/2023 pentru modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului

publicat in M.Of. 692 din 27-iul-2023

Ordonanta 27/2023 pentru completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 717 din 03-aug-2023

Ordonanta 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 737 din 10-aug-2023

Ordonanta 29/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 737 din 10-aug-2023

Ordonanta 30/2023 pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind utilizarea contribuţiei de solidaritate instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie

publicat in M.Of. 737 din 10-aug-2023

Ordonanta 31/2023 pentru modificarea art. 41 alin. (1^1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 754 din 18-aug-2023

Ordonanta 32/2023 privind unele măsuri bugetare

publicat in M.Of. 769 din 24-aug-2023

Ordonanta 33/2023 privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului şi al construcţiilor

publicat in M.Of. 769 din 24-aug-2023

Ordonanta 34/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 769 din 24-aug-2023

Ordonanta 35/2023 pentru modificarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006

publicat in M.Of. 786 din 31-aug-2023

Ordonanta 36/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023''

publicat in M.Of. 786 din 31-aug-2023

Ordonanta 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 787 din 31-aug-2023

Ordonanta 37/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 790 din 01-sep-2023

Ordonanta 38/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

publicat in M.Of. 790 din 01-sep-2023

Ordonanta 39/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului

publicat in M.Of. 791 din 01-sep-2023

Ordonanta 40/2023 pentru modificarea Legii nr. 152/2020 privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

publicat in M.Of. 791 din 01-sep-2023

Ordonanta 41/2023 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 791 din 01-sep-2023