Rasfoire documente

Ordonanta 1/2023 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei financiare anuale în vederea participării Poliţiei Române, prin intermediul Poliţiei Rutiere, la Reţeaua Europeană a Poliţiilor Rutiere - ROADPOL, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2023

Ordonanta 2/2023 pentru modificarea art. 4^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2023

Ordonanta 3/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 39 din 12-ian-2023

Ordonanta 4/2023 privind stabilirea destinaţiei unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Ordonanta 5/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2023

Ordonanta 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2023

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2023

Ordonanta 8/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

publicat in M.Of. 69 din 26-ian-2023

Ordonanta 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 69 din 26-ian-2023