Rasfoire documente

Instructiunile 161/2023 privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

publicat in M.Of. 15 din 05-ian-2023

Instructiuni din 2023 de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) şi a documentului administrativ simplificat electronic (e-DAS) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile

publicat in M.Of. 121 din 13-feb-2023

Instructiuni din 2023 de publicare a anunţului privind organizarea etapei de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 121 din 13-feb-2023

Instructiuni din 2023 privind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023

Instructiuni din 2023 de efectuare a controlului respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniul sportului şi de verificare a activităţilor sportive, a modului de funcţionare şi administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare, şi a documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul sportului

publicat in M.Of. 156 din 23-feb-2023

Instructiunile 1/2023 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice

publicat in M.Of. 181 din 03-mar-2023

Instructiunile 6.218/2023 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice

publicat in M.Of. 181 din 03-mar-2023

Instructiunile 5.288/2023 privind încetarea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

publicat in M.Of. 223 din 17-mar-2023

Instructiunile 1/2023 pentru obţinerea unor date şi informaţii privind verificarea beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie

publicat in M.Of. 264 din 30-mar-2023

Instructiunile 1/2023 cu privire la acordarea, exclusiv în cadrul proiectului ''Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi'', a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate reglementate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

publicat in M.Of. 341 din 24-apr-2023

Instructiunile 2/2023 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor

publicat in M.Of. 343 din 24-apr-2023

Instructiuni din 2023 privind condiţiile, termenele şi procedura de urmat pentru adoptarea de măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 3^1 alin. (9) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2023

Instructiuni din 2023 privind utilizarea formularului ''Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale''

publicat in M.Of. 452 din 24-mai-2023

Instructiuni din 2023 privind utilizarea formularului ''Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale''

publicat in M.Of. 452 din 24-mai-2023

Instructiuni din 2023 privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale

publicat in M.Of. 527 din 14-iun-2023

Instructiuni din 2023 privind modul de constatare şi aplicare a contravenţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

publicat in M.Of. 552 din 20-iun-2023

Instructiuni din 2009 privind activitatea legislativă, de reprezentare şi asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale - Republicare

publicat in M.Of. 581 din 27-iun-2023

Instructiunile 3/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor

publicat in M.Of. 718 din 04-aug-2023

Instructiunile 4/2023 pentru aplicarea Ghidului privind utilizarea soluţiilor de înregistrare la distanţă a clienţilor în temeiul art. 13 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849

publicat in M.Of. 964 din 25-oct-2023

Instructiunile 171/2023 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 982 din 30-oct-2023