Rasfoire documente

Hotarirea 1.563/2022 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900'', pe raza localităţilor Glina, Cernica, Popeşti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020

publicat in M.Of. 2 bis din 03-ian-2023

Hotarirea 1.583/2022 pentru aprobarea încetării valabilităţii unor instrumente internaţionale bilaterale din domeniul afacerilor interne

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2023

Hotarirea 1.585/2022 privind declasificarea informaţiilor secrete de stat aflate în gestiunea Ministerului Afacerilor Interne, emise anterior datei de 31 decembrie 1989 de structuri pentru care nu mai există continuator, în drepturi şi obligaţii, pentru activitatea acestora

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2023

Hotarirea 1.589/2022 privind declararea proiectului de investiţii ''Conductă de transport gaze naturale Gherceşti-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică)'' ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2023

Hotarirea 1.590/2022 privind declararea proiectului de investiţii ''Conductă de transport gaze naturale Tetila-Horezu-Râmnicu Vâlcea (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică)'' ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2023

Hotarirea 1.606/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2023

Hotarirea 1.560/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti'' - Secţiunea 1, Sibiu-Boiţa

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.564/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu DN 73A (Predeal) '', aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.565/2022 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti'' - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2020

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.567/2022 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)'', precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 499/2010

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.577/2022 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.578/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.579/2022 privind stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în sectorul de agricultură ecologică

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.580/2022 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes local, precum şi privind modificarea art. 2 şi a anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.581/2022 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023-2026

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.584/2022 privind darea în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Bucureştilor a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.587/2022 privind închirierea unei părţi din imobilul 301 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.588/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Satu Mare, Tulcea, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.591/2022 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundaţiilor a municipiului Craiova'', judeţul Dolj

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.594/2022 pentru modificarea nr. crt. 3.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.598/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.599/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind stabilirea conexiunii drumului expres între Satu Mare-Oar (RO) şi Matészalka-Csenger (H), semnat la Budapesta la 9 aprilie 2021

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Hotarirea 2/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuţiilor, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Hotarirea 32/2022 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Hotarirea 629/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit public extern

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.505/2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.566/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei''

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.586/2022 privind trecerea unei părţi din imobilul 2661 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sibiu şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.593/2022 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi darea acestuia şi a construcţiei edificate pe teren în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, precum şi înscrierea acestor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.595/2022 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea datelor tehnice şi a adresei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Alba, şi trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Alba Iulia, judeţul Alba

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.596/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri culturale mobile şi darea acestora în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.600/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti'' - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.603/2022 privind înscrierea imobilului situat în municipiul Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, judeţul Suceava, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ''Ştefan cel Mare'' din Suceava

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.605/2022 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea lui din administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în administrarea Curţii de Conturi a României, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023

Hotarirea 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 18 din 06-ian-2023

Hotarirea 1.582/2022 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023-2026

publicat in M.Of. 18 din 06-ian-2023

Hotarirea 1.592/2022 privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul privat în domeniul public al statului, precum şi înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2023

Hotarirea 1.597/2022 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri culturale mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2023

Hotarirea 1.601/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea/Consolidarea/Reabilitarea Staţiei CF Gara de Nord Bucureşti - Faza 1'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2023

Hotarirea 1.576/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor mobile culturale aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2023

Hotarirea 1.602/2022 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila'', judeţele Brăila şi Tulcea, şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2023

Hotarirea 149/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2023

Hotarirea 4/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre-Marea Neagră şi Canal Poarta Albă-Midia, Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei''

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2023

Hotarirea 8/2023 pentru alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2023

Hotarirea 153/2022 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Hotarirea 5/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil reprezentând teren, în suprafaţă de 4.053 mp, trecut în domeniul public al statului, precum şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Hotarirea 6/2023 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri situate în municipiul Marghita, trecerea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor şi Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Bihor, instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al municipiului Marghita, judeţul Bihor, şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Hotarirea 7/2023 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Hotarirea 9/2023 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Hotarirea 12/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

publicat in M.Of. 39 din 12-ian-2023

Hotarirea 82/2022 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru automatizare şi viitorul muncii

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Hotarirea 11/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire stadion «Nicolae Dobrin», str. Nicolae Dobrin nr. 10, municipiul Piteşti, judeţul Argeş''

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Hotarirea 13/2023 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 106,3515 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit''

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Hotarirea 14/2023 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reducerea riscului la inundaţii a municipiului Tecuci, judeţul Galaţi''

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Hotarirea 28/2023 pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut de personalul militar, respectiv de poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Hotarirea 14/2023 privind alegerea vicepreşedintelui Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2023

Hotarirea 17/2023 privind trecerea unei părţi din imobilul 3589, aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ''Cantacuzino'', constituită dintr-o amenajare la teren, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Hotarirea 10/2023 privind modificarea şi completarea Strategiei naţionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2020

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2023

Hotarirea 15/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri situate în judeţele Olt, Harghita, Sibiu, Călăraşi şi Ialomiţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Hotarirea 24/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 130

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Hotarirea 25/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 145, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unor imobile şi darea în administrarea Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 145

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Hotarirea 16/2023 privind modificarea valorii de inventar a imobilului 3083, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării construcţiilor şi a amenajării la teren aferente, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2023

Hotarirea 19/2023 privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională de Gaze Naturale ''Romgaz'' - S.A.

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Hotarirea 21/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Hotarirea 22/2023 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Hotarirea 23/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil - teren + construcţie - aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, precum şi trecerea construcţiei aparţinând imobilului din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării sau, după caz, a casării

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Hotarirea 26/2023 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2023

Hotarirea 27/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2023

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2023

Hotarirea 29/2023 pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2023

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Hotarirea 36/2023 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, instituţiei prefectului din judeţele Buzău, Dolj şi Timiş pentru protecţia populaţiei afectate de incendii şi pentru protecţia populaţiei în contextul persistenţei unor efecte pandemice

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Hotarirea 23/700/2023 privind renunţarea domnului Bunea Alexandru la funcţia de preşedinte al Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 54 din 19-ian-2023

Hotarirea 37/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Reparaţie capitală Pod pe DN 3B km 0 + 822 peste Canal la Călăraşi'', judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Hotarirea 38/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia'', judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Hotarirea 41/2023 privind modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Hotarirea 42/2023 privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, în vederea asigurării protecţiei populaţiei în contextul conflictului din Ucraina

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Hotarirea 43/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Hotarirea 47/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2023

Hotarirea 48/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2023

Hotarirea 18/2023 privind aprobarea stemei comunei Cămăraşu, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 60 din 20-ian-2023

Hotarirea 23/701/2023 pentru aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniştii contabili, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 56 din 20-ian-2023

Hotarirea 35/2023 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş - Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie, a unor imobile, construcţie şi terenuri

publicat in M.Of. 60 din 20-ian-2023

Hotarirea 44/2023 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare restante a României pentru anul 2021 şi pentru anul 2022 şi plăţii primei tranşe a contribuţiei financiare a României pentru anul 2023 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

publicat in M.Of. 58 din 20-ian-2023

Hotarirea 46/2023 privind organizarea, funcţionarea şi repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi gărzile forestiere

publicat in M.Of. 58 din 20-ian-2023

Hotarirea 53/2023 privind aprobarea stemei oraşului Techirghiol, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 60 din 20-ian-2023

Hotarirea 54/2023 privind aprobarea stemei comunei Bălăneşti, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 60 din 20-ian-2023

Hotarirea 31/2023 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Teatrului Naţional ''Mihai Eminescu'' din Timişoara, precum şi modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional ''Mihai Eminescu'' din Timişoara

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Hotarirea 32/2023 privind transmiterea unei părţi din imobilul 3192 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii, pentru Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, şi modificarea anexelor nr. 4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Hotarirea 52/2023 privind recunoaşterea Asociaţiei Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Hotarirea 55/2023 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Hotarirea 15/2023 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2023

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Hotarirea 30/2023 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda''

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Hotarirea 33/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii situate în judeţele Buzău, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Mureş şi municipiul Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2023

Hotarirea 49/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 430

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Hotarirea 51/2023 privind modificarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Hotarirea 58/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului şi în administrarea Biroului Român de Metrologie Legală, aflat în subordinea Ministerului Economiei, şi pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2023

Hotarirea 34/2023 privind darea în folosinţa gratuită Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi ''Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir'', pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 497 şi 1191 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Hotarirea 45/2023 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1, semnat la Bruxelles în data de 30 decembrie 2021, la Acordul încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 şi la Bucureşti în data de 30 martie 2021

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023

Hotarirea 50/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350

publicat in M.Of. 71 din 27-ian-2023

Hotarirea 56/2023 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri mobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2023

Hotarirea 57/2023 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023