Rasfoire documente

Decretul 1/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decretul 2/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decretul 3/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decretul 4/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decretul 5/2023 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decretul 6/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decretul 7/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decretul 8/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decretul 9/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decretul 10/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decretul 11/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decretul 1.788/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2023

Decretul 1.792/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2023

Decretul 12/2023 pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Decretul 14/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Decretul 16/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Decretul 17/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Decretul 18/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Decretul 19/2023 eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Decretul 15/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 14 din 05-ian-2023

Decretul 1.748/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Decretul 1.750/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023

Decretul 13/2023 pentru promulgarea Legii privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 19 din 06-ian-2023

Decretul 20/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Decretul 21/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România'' finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018 - 31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România''

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Decretul 22/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2022 pentru aprobarea Acordului privind garanţia reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuţie dintre România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Decretul 23/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Decretul 24/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Decretul 25/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2023

Decretul 27/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 19 din 06-ian-2023

Decretul 28/2023 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 19 din 06-ian-2023

Decretul 26/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2023

Decretul 36/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 37/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 38/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 39/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 40/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 41/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 29/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2021 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2023

Decretul 30/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Decretul 31/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2022 privind prelungirea mandatelor unor membri ai Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Decretul 32/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Decretul 33/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2022 pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Decretul 34/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2022 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Decretul 35/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Decretul 42/2023 pentru promulgarea Legii privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2023

Decretul 43/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decretul 44/2023 pentru promulgarea Legii privind instituirea ''Zilei Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti'' şi declararea unor municipii ca oraşe-martir ale Revoluţiei de la 1848

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decretul 45/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decretul 46/2023 pentru promulgarea Legii privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decretul 47/2023 pentru promulgarea Legii privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru susţinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington D.C.

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decretul 48/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Decretul 49/2023 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Decretul 50/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Decretul 51/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Decretul 52/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Decretul 53/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Decretul 54/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Decretul 55/2023 pentru promulgarea Legii privind instituirea anului 2023 ca ''Anul cultural Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu''

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Decretul 56/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Decretul 57/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Decretul 58/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Decretul 60/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Decretul 61/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Decretul 62/2023 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Decretul 63/2023 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Decretul 64/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Decretul 65/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Decretul 66/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Decretul 67/2023 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Decretul 59/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Decretul 68/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2023

Decretul 69/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2023

Decretul 70/2023 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2023

Decretul 71/2023 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2023

Decretul 72/2023 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 58 din 20-ian-2023

Decretul 73/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 58 din 20-ian-2023

Decretul 74/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 58 din 20-ian-2023

Decretul 75/2023 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 58 din 20-ian-2023

Decretul 76/2023 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 58 din 20-ian-2023

Decretul 77/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2023

Decretul 78/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2023

Decretul 79/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2023

Decretul 80/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Decretul 81/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Decretul 82/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Decretul 83/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Decretul 84/2023 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 79 din 30-ian-2023

Decretul 85/2023 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 79 din 30-ian-2023

Decretul 86/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 79 din 30-ian-2023

Decretul 87/2023 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 79 din 30-ian-2023

Decretul 88/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Decretul 89/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Decretul 90/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Decretul 91/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Decretul 92/2023 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Decretul 93/2023 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Decretul 94/2023 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Decretul 95/2023 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Decretul 96/2023 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023