Rasfoire documente

Decizia 76/2022 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea prevederilor art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decizia 420/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''în camera de consiliu'' din cuprinsul art. 86 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi a sintagmei ''în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în condiţiile alin. (2)'' din cuprinsul art. 86 alin. (5) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2023

Decizia 498/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 39 din 12-ian-2023

Decizia 448/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2023

Decizia 70/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 94 pct. 1 lit. k), art. 125, art. 651 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Decizia 1/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Stoica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sportului

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Decizia 2/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Damian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Decizia 3/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius-Silvian Dan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Decizia 4/2023 privind menţinerea domnului Cătălin Popescu în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2023

Decizia 81/2022 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind art. 3, dimpreună cu cele ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 77 din 28 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016 - în forma modificată prin Legea nr. 52 din 13 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 13 mai 2020, prin considerentul decizoriu din paragraful 48 al Deciziei nr. 432 din 17 iunie 2021 a Curţii Constituţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 21 septembrie 2021

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2023

Decizia 22/2022 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Decizia 65/2022 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi p) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 şi art. 2 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, raportat la dispoziţiile art. 5 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 14 din 05-ian-2023

Decizia 582/2022 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Decizia 69/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.385 alin. (1) şi (3) din Codul civil, art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2023

Decizia 444/2022 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2022 pentru constituirea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul securităţii naţionale

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023

Decizia 509/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 alin. (5) tezele întâi şi a treia din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decizia 5/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Anca-Didona Matasaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decizia 6/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia-Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decizia 7/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decizia 8/2023 privind acordarea autorizării pentru EMC Information Systems International Unlimited Company, EMC Computer Systems Austria GmbH, DELL Global B.V. şi DELL Emerging Markets (EMEA) Limited privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decizia 454/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) lit. f) şi ale art. 31 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 88 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2023

Decizia 456/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2023

Decizia 709/2022 pentru aprobarea aspectelor procedurale specifice cu privire la participarea persoanelor private de libertate la cursurile învăţământului dual

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decizia 497/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (13) şi (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în forma modificată prin art. I pct. 52 din Legea nr. 134/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi ale art. 5 alin. (3) lit. a), ale art. 24 alin. (1) şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2023

Decizia 501/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 şi ale art. 246 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Decizia 10/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Florin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Decizia 362/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi d) şi ale art. 155 alin. (1) din Codul penal, precum şi ale art. 22 alin. (2) şi alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Decizia 495/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 13 din 3 iulie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Decizia 493/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (6^4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Decizia 510/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015, în ansamblul său

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Decizia 11/2023 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela-Andreea Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Decizia 12/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Romi Mihăescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 42 din 13-ian-2023

Decizia 441/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, în interpretarea dată prin Decizia nr. 3 din 28 februarie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2023

Decizia 496/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza a doua şi ale art. 52 alin. (1) fraza a doua din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale art. 354 alin. (2) fraza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Decizia 455/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''sau calităţi decât cea în care a fost numit'' din cuprinsul art. 94 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, precum şi ale articolului unic pct. 1 din Legea nr. 155/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2023

Decizia 491/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. f) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2023

Decizia 77/2022 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea articolului 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Decizia 13/2023 privind numirea unor membri ai Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 372/2021 privind numirea membrilor Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2023

Decizia 78/2022 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind art. 335 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2023

Decizia 500/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 şi ale art. 120 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Decizia 434/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Decizia 80/2022 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea articolului 73^1 alin. (13) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 54 din 19-ian-2023

Decizia 502/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (4) şi ale art. 465 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Decizia 14/2023 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Decizia 518/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, astfel cum au fost modificate prin art. VII pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2023

Decizia 511/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 58 din 20-ian-2023

Decizia 494/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 528/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 583 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 97 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 563/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 15/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 16/2023 privind numirea doamnei Alina Jalea în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 17/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Emil Muşat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 18/2023 privind acordarea autorizării pentru VMware International Unlimited Company şi VMware, Inc. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2023

Decizia 79/2022 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 497 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă în corelaţie cu prevederile art. 492 alin. (1), art. 498 şi ale art. 501 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 61 din 25-ian-2023

Decizia 307/2023 privind modificarea şi completarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.201/2017

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2023

Decizia 519/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1), (4) şi (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Decizia 27/2022 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 173 alin. (2), precum şi ale art. 180 din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2023

Decizia 570/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal

publicat in M.Of. 69 din 26-ian-2023

Decizia 530/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2023

Decizia 4400/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2023

Decizia 3.039/2022 [R] privind recursul declarat de Guvernul României împotriva Sentinţei civile nr. 218 din 23 martie 2020 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 69 din 26-ian-2023

Decizia 73/2022 [A] privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 lit. a) şi lit. b) teza finală din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Decizia 19/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Victor Banţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Decizia 20/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Viziteu Mădălina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Decizia 21/2023 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 262/2022 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Decizia 565/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (2) teza finală, ale art. 70 alin. (4) şi ale art. 193 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023

Decizia 318/2023 privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 76 din 30-ian-2023

Decizia 1/2023 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 77 din 30-ian-2023

Decizia 539/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 77 din 30-ian-2023

Decizia 24/2022 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană, cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României

publicat in M.Of. 77 din 30-ian-2023

Decizia 1/2023 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 78 din 30-ian-2023

Decizia 23/2022 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. c) şi art. 40 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 78 din 30-ian-2023

Decizia 566/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 80 din 30-ian-2023

Decizia 571/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 79 din 30-ian-2023

Decizia 23/2023 privind numirea domnului Levente Porzsolt în funcţia de inspector general cu rang de secretar de stat la Garda Forestieră Naţională

publicat in M.Of. 85 din 31-ian-2023

Decizia 529/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale şi ale art. 286 alin. (2) lit. c), d) şi f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Decizia 564/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. d) din Codul penal

publicat in M.Of. 91 din 02-feb-2023

Decizia 531/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 92 din 02-feb-2023

Decizia 569/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a dispoziţiilor art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 92 din 02-feb-2023

Decizia 24/2023 privind acordarea autorizării pentru CISCO SYSTEMS ROMÂNIA - S.R.L. şi CISCO INTERNATIONAL LIMITED privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 93 din 02-feb-2023

Decizia 72/2022 [R] pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind dispoziţiile art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 93 din 02-feb-2023

Decizia 540/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 97 din 03-feb-2023

Decizia 475/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 101 din 06-feb-2023

Decizia 567/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul penal

publicat in M.Of. 101 din 06-feb-2023

Decizia 583/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

publicat in M.Of. 102 din 06-feb-2023

Decizia 662/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 401 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 102 din 06-feb-2023

Decizia 25/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Piceava Athena Steriana a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 102 din 06-feb-2023

Decizia 82/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dispoziţiile art. 426 lit. b) şi ale art. 431 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 104 din 07-feb-2023

Decizia 492/2022 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea art. 56^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, în ansamblul său

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2023

Decizia 572/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 105 din 07-feb-2023

Decizia 526/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 107 din 07-feb-2023

Decizia 568/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (9) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 107 din 07-feb-2023

Decizia 26/2023 privind eliberarea, la cerere, a domnului Aurel-George Mohan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 107 din 07-feb-2023

Decizia 27/2023 privind aplicarea mobilităţii domnului Ion Anghel din funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate în funcţia publică de secretar general al Gărzii Forestiere Naţionale

publicat in M.Of. 107 din 07-feb-2023

Decizia 28/2023 privind numirea domnului Eugen Gioancă în funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, la Garda Forestieră Naţională

publicat in M.Of. 107 din 07-feb-2023

Decizia 30/2023 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Constantin-Daniel Vişoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii pentru Digitalizarea României

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decizia 31/2023 privind numirea domnului Gabriel-Cătălin Dinu în funcţia de director adjunct al directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decizia 561/2022 [R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''sistemului public de pensii'' din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, şi din cuprinsul art. 1 alin. (1) din această lege, precum şi a dispoziţiilor art. 9 din aceeaşi lege şi a celor ale art. 113 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2023

Decizia 414/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2023

Decizia 538/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (1) şi ale art. 47 alin. (1) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2023