Rasfoire documente

Ghid de finantare din 2023 privind modalitatea de acordare a primei de sechestrare forestieră persoanelor fizice şi juridice, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 124 din 14-feb-2023

Ghid de finantare din 2023 a Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente şi/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor şi reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice

publicat in M.Of. 275 din 03-apr-2023

Ghid de finantare din 2023 a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

publicat in M.Of. 364 din 28-apr-2023

Ghid de finantare din 2023 pentru investiţia specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare şi optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină

publicat in M.Of. 623 bis din 07-iul-2023

Ghid de finantare din 2023 pentru investiţia specifică: I3.3 - Investiţii în sistemele informatice şi în infrastructura digitală a unităţilor sanitare publice din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină

publicat in M.Of. 623 bis din 07-iul-2023

Ghid de finantare din 2023 a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat

publicat in M.Of. 771 din 25-aug-2023

Ghid de finantare din 2023 pentru investiţia specifică: I3.2 - Digitalizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I.3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină

publicat in M.Of. 965 bis din 25-oct-2023