Rasfoire documente

Contract din 2022 de finanţare nerambursabilă

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Contract din 2023 DE DELEGARE - Anexa nr. 2 la Ghidul de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

publicat in M.Of. 279 din 04-apr-2023

Contract din 2023 de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 CONTRACT/ACT ADIŢIONAL privind decontarea prescripţiilor medicale aferente medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat eliberate şi înregistrate în sistemul naţional de prescriere electronică - componentă a PIAS, de care au beneficiat pacienţii care, în urma evaluării, au înregistrat rezultat medical - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare medicală şi medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 DE FURNIZARE de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 DE FURNIZARE de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii medicale spitaliceşti - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii medicale spitaliceşti - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 CONTRACT/ACT ADIŢIONAL privind decontarea prescripţiilor medicale aferente medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat eliberate şi înregistrate în sistemul naţional de prescriere electronică - componentă a PIAS, de care au beneficiat pacienţii care, în urma evaluării, au înregistrat rezultat medical - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare medicală şi medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 DE FURNIZARE de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 DE FURNIZARE de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 484 bis din 31-mai-2023

Contract din 2023 - Model -

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Contract din 2023 - Model -

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023