Rasfoire documente

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere din domeniul naval

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2022

Regulament din 2021 de programare şi funcţionare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Regulament din 2021 Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2022

Regulamentul 20/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 54 din 18-ian-2022

Regulamentul 6/2021 privind condiţiile necesare pentru a beneficia de exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă potrivit art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare

publicat in M.Of. 60 din 19-ian-2022

Regulamentul 1/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Regulament din 2022 privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale

publicat in M.Of. 108 din 03-feb-2022

Regulamentul 2/2022 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

publicat in M.Of. 108 din 03-feb-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

publicat in M.Of. 116 din 04-feb-2022

Regulament din 2021 privind desfăşurarea anchetei disciplinare la nivelul colegiilor teritoriale şi, respectiv, al Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 123 din 07-feb-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere

publicat in M.Of. 119 din 07-feb-2022

Regulamentul 2/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

publicat in M.Of. 121 din 07-feb-2022

Regulamentul 1/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2020 privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestora

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel pentru soluţionarea cauzelor cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping

publicat in M.Of. 151 din 15-feb-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere al personalului militar în rezervă şi în retragere

publicat in M.Of. 149 din 15-feb-2022

Regulamentul 3/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 152 din 15-feb-2022

Regulamentul 3/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

publicat in M.Of. 166 din 18-feb-2022

Regulament din 2022 al serviciului interior

publicat in M.Of. 174 din 22-feb-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2022

Regulamentul 4/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

publicat in M.Of. 183 din 24-feb-2022

Regulament din 2022 privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 187 din 25-feb-2022

Regulament din 2022 privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 196 din 28-feb-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Regulament din 2022 privind organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2022

publicat in M.Of. 217 din 04-mar-2022

Regulament din 2022 şi procedură generală pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel, prin vot electronic, din data de 14 aprilie 2022

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 242 din 11-mar-2022

Regulament din 2022 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Grupului operativ pentru minorii neînsoţiţi

publicat in M.Of. 246 din 12-mar-2022

Regulament din 2022 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Grupului operativ pentru minorii neînsoţiţi

publicat in M.Of. 246 din 12-mar-2022

Regulament din 2022 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Grupului operativ pentru minorii neînsoţiţi

publicat in M.Of. 246 din 12-mar-2022

Regulamentul 4/2022 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată

publicat in M.Of. 252 din 15-mar-2022

Regulamentul 5/2022 pentru modificarea art. 27 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 292 din 25-mar-2022

Regulamentul 5/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi pentru abrogarea unor acte normative

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022

Regulament din 2022 privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari

publicat in M.Of. 320 din 01-apr-2022

Regulamentul 6/2022 pentru modificarea art. 73 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

publicat in M.Of. 328 din 04-apr-2022

Regulament din 2022 pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică

publicat in M.Of. 341 din 07-apr-2022

Regulament din 2022 privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 379 din 18-apr-2022

Regulament din 2022 privind gestionarea şi operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român

publicat in M.Of. 379 din 18-apr-2022

Regulament din 2022 de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Regulamentul 7/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

publicat in M.Of. 390 din 21-apr-2022

Regulamentul 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

publicat in M.Of. 397 din 26-apr-2022

Regulamentul 7/2022 pentru completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Regulament din 2022 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis

publicat in M.Of. 422 din 02-mai-2022

Regulamentul 8/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

publicat in M.Of. 423 din 02-mai-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ

publicat in M.Of. 429 din 03-mai-2022

Regulamentul 6/2022 privind cadrul de desfăşurare a testelor de rezilienţă cibernetică TIBER-RO

publicat in M.Of. 432 din 03-mai-2022

Regulamentul 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor

publicat in M.Of. 441 din 05-mai-2022

Regulamentul 9/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Regulament din 2022 privind stocarea gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 474 din 12-mai-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 496 din 19-mai-2022

Regulamentul 11/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022

Regulament din 2022 privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu

publicat in M.Of. 588 din 16-iun-2022

Regulamentul 9/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

publicat in M.Of. 611 din 22-iun-2022

Regulamentul 12/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

publicat in M.Of. 611 din 22-iun-2022

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

publicat in M.Of. 615 din 23-iun-2022

Regulament din 2022 privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Regulament din 2022 pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor

publicat in M.Of. 628 din 27-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional, constituit conform prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

publicat in M.Of. 650 din 30-iun-2022

Regulament din 2022 privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

publicat in M.Of. 658 din 30-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 706 din 14-iul-2022

Regulamentul 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit - Republicare

publicat in M.Of. 717 din 18-iul-2022

Regulament din 2022 Parcului Natural Apuseni, al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0081 Munţii Apuseni - Vlădeasa şi al ariilor naturale protejate de interes naţional cu care se suprapun

publicat in M.Of. 753 din 27-iul-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei ministeriale pentru romi

publicat in M.Of. 759 din 28-iul-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv ''Dinamo'' Bucureşti

publicat in M.Of. 764 din 01-aug-2022

Regulamentul 13/2022 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

publicat in M.Of. 768 din 02-aug-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie

publicat in M.Of. 781 din 05-aug-2022

Regulament din 2022 privind recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase şi supravegherea activităţii acestor organisme

publicat in M.Of. 802 din 12-aug-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 809 din 17-aug-2022

Regulamentul 10/2022 privind emiterea de obligaţiuni garantate

publicat in M.Of. 835 din 25-aug-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 860 din 01-sep-2022

Regulamentul 14/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 917 din 19-sep-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.

publicat in M.Of. 933 din 23-sep-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping

publicat in M.Of. 963 din 03-oct-2022

Regulamentul 15/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 961 din 03-oct-2022

Regulament din 2022 privind stocarea gazelor naturale în sistemul de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 984 din 11-oct-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general

publicat in M.Of. 986 din 11-oct-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 992 din 13-oct-2022

Regulamentul 16/2022 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa de capital

publicat in M.Of. 1018 din 19-oct-2022

Regulamentul 11/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României

publicat in M.Of. 1036 din 25-oct-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Regulament din 2022 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

publicat in M.Of. 1045 din 28-oct-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe

publicat in M.Of. 1079 din 08-noi-2022

Regulamentul 1/2022 pentru modificarea Regulamentului Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. 2/2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente

publicat in M.Of. 1131 din 24-noi-2022

Regulament din 2017 privind sistemul de management al situaţiilor de urgenţă în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1135 din 25-noi-2022

Regulamentul 17/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1144 din 28-noi-2022