Rasfoire documente

Rectificare din 2022 în debutul art. II din Legea nr. 313/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1232 din 28 decembrie 2021

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2022

Rectificare din 2022 la Decretul nr. 1/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2022

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Rectificare din 2022 în Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.774/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Dunărea de Jos'' din Galaţi în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.235 din 28 decembrie 2021

publicat in M.Of. 82 din 27-ian-2022

Rectificare din 2022 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 16 aprilie 2021

publicat in M.Of. 82 din 27-ian-2022

Rectificare din 2022 în Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.514/2021 privind schimbarea sediului Grădiniţei cu program normal din satul Laslău Mare, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Sf. Nicolae'' din satul Laslău Mare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1187 din 15 decembrie 2021

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2022

Rectificare din 2022 la art. 2 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 122/2021 privind suspendarea calculării penalităţilor de întârziere aferente neachitării cotizaţiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1213 din 21 decembrie 2021

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022

Rectificare din 2022 în Hotărârea Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 3 februarie 2022

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Rectificare din 2022 la art. 17 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1154 din 6 decembrie 2021

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Rectificare din 2022 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 aprilie 2021

publicat in M.Of. 152 din 15-feb-2022

Rectificare din 2022 la art. I pct. 8 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 316/2022 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 9 februarie 2022

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului energiei şi al ministrului finanţelor nr. 183/112/173/2022 pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 161 din 17-feb-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 şi 900 bis din 20 septembrie 2021

publicat in M.Of. 190 din 25-feb-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul ministrului finanţelor nr. 118/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 4 februarie 2022

publicat in M.Of. 198 din 28-feb-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.176/2021 privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale şi pentru completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1084 din 12 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 36/2022 pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 3 martie 2022

publicat in M.Of. 256 din 16-mar-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 19/2022 privind validarea unui mandat de deputat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 martie 2022

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 1.644/2021 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 iunie 2021

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Rectificare din 2022 la art. I pct. 27 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 4 martie 2022

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 38/2022 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna ianuarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 14 februarie 2022

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 bis din 1 aprilie 2022

publicat in M.Of. 329 din 04-apr-2022

Rectificare din 2022 în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi alte categorii de măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 24 martie 2022

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 57/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unor licenţe de dare în administrare pentru exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 8 aprilie 2022

publicat in M.Of. 373 din 14-apr-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 şi 318 bis din 31 martie 2022

publicat in M.Of. 378 din 15-apr-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 346/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta ocolitoare a oraşului Aleşd'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 28 martie 2022

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 60/2022 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prin 5 licenţe de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Carpart Agregate - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 14 aprilie 2022

publicat in M.Of. 392 din 21-apr-2022

Rectificare din 2022 la anexa nr. 4 la Procedura de implementare şi schema de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 955/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 şi 366 bis din 13 aprilie 2022

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 710/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 4 aprilie 2022

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022

Rectificare din 2022 în anexa nr. 1 (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010) la Hotărârea Guvernului nr. 496/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 11 aprilie 2022

publicat in M.Of. 494 din 18-mai-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 323/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 13 mai 2022

publicat in M.Of. 510 din 24-mai-2022

Rectificare din 2022 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 678/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 23 mai 2022

publicat in M.Of. 548 din 06-iun-2022

Rectificare din 2022 în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 27 mai 2022

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 260/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Omega şi (**)1Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 şi 471 bis din 11 mai 2022

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 60/2022 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prin 5 licenţe de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Carpart Agregate - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 14 aprilie 2022

publicat in M.Of. 627 din 27-iun-2022

Rectificare din 2022 în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.617/365/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 627 din 27-iun-2022

Rectificare din 2022 la titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2022 privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanţă a Platformei de cloud guvernamental, precum şi pentru stabilirea cadrului legal de organizare şi funcţionare a infrastructurilor informatice şi a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 28 iunie 2022

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Rectificare din 202 în Decizia prim-ministrului nr. 362/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 10 iunie 2022

publicat in M.Of. 692 din 11-iul-2022

Rectificare din 2022 la articolul unic pct. 85 din Legea nr. 180/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 15 iunie 2022

publicat in M.Of. 692 din 11-iul-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Legii nr. 188/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 23 iunie 2022

publicat in M.Of. 703 din 13-iul-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 6 mai 2022

publicat in M.Of. 731 din 20-iul-2022

Rectificare din 2022 la Decizia prim-ministrului nr. 408/2022 privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 12 iulie 2022

publicat in M.Of. 731 din 20-iul-2022

Rectificare din 2022 în Decizia prim-ministrului nr. 409/2022 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Ioana Dorobanţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 12 iulie 2022

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 860/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Ştei'', aferent etapei I - Centura Beiuş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 iulie 2022

publicat in M.Of. 741 din 22-iul-2022

Rectificare din 2022 în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 794/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. Dr. G.K. Constantinescu'' şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 23 iunie 2022

publicat in M.Of. 755 din 27-iul-2022

Rectificare din 2022 în Decizia prim-ministrului nr. 411/2022 privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 18 iulie 2022

publicat in M.Of. 763 din 29-iul-2022

Rectificare din 2022 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 29 aprilie 2022, la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2021

publicat in M.Of. 767 din 01-aug-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 15 iulie 2022

publicat in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Rectificare din 2022 în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.760/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 29 iulie 2022

publicat in M.Of. 803 din 12-aug-2022

Rectificare din 2022 în anexa nr. 3 (anexa nr. 7 la normele metodologice) la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2022 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 420/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 august 2022

publicat in M.Of. 860 din 01-sep-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2022 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi de determinare a valorii medii a unui racord, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 25 februarie 2022

publicat in M.Of. 868 din 02-sep-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2022 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea iniţiativelor legislative din domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 1 septembrie 2022

publicat in M.Of. 872 din 05-sep-2022

Rectificare din 2022 în anexa nr. 3 (anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022) la Hotărârea Guvernului nr. 978/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 şi 781 bis din 5 august 2022

publicat in M.Of. 877 din 06-sep-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Legii nr. 263/2022 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 21 iulie 2022

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Rectificare din 2022 la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 1 septembrie 2022

publicat in M.Of. 892 din 09-sep-2022

Rectificare din 2022 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Uniunea Independentă pentru Tecuci, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 29 aprilie 2022

publicat in M.Of. 887 din 09-sep-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.520/2022 pentru aprobarea Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 31 august 2022

publicat in M.Of. 902 din 13-sep-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul anexei la Legea nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1052 din 12 decembrie 2018

publicat in M.Of. 927 din 21-sep-2022

Rectificare din 2022 în finalul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.662/2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2020

publicat in M.Of. 927 din 21-sep-2022

Rectificare din 2022 la Hotărârea Conferinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 22/153/2022 privind validarea alegerii domnului Bunea Alexandru pentru funcţia de preşedinte al Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 20 aprilie 2022

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Rectificare din 2022 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Umanist Social-Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 29 aprilie 2022

publicat in M.Of. 975 din 06-oct-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 904/2022 pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii ''Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 20 iulie 2022

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Rectificare din 2022 în Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 3.265/21.453/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 octombrie 2022

publicat in M.Of. 1004 din 17-oct-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1038 din 26 octombrie 2022

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Ghidului de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.595/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014 din 19 octombrie 2022

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Rectificare din 2022 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 29 aprilie 2022

publicat in M.Of. 1121 din 21-noi-2022

Rectificare din 2022 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1115 din 18 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 1123 din 22-noi-2022