Rasfoire documente

Rectificare din 2022 în debutul art. II din Legea nr. 313/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1232 din 28 decembrie 2021

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2022

Rectificare din 2022 la Decretul nr. 1/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2022

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Rectificare din 2022 în Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.774/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Dunărea de Jos'' din Galaţi în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.235 din 28 decembrie 2021

publicat in M.Of. 82 din 27-ian-2022

Rectificare din 2022 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 16 aprilie 2021

publicat in M.Of. 82 din 27-ian-2022

Rectificare din 2022 în Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.514/2021 privind schimbarea sediului Grădiniţei cu program normal din satul Laslău Mare, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Sf. Nicolae'' din satul Laslău Mare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1187 din 15 decembrie 2021

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2022

Rectificare din 2022 la art. 2 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 122/2021 privind suspendarea calculării penalităţilor de întârziere aferente neachitării cotizaţiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1213 din 21 decembrie 2021

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022

Rectificare din 2022 în Hotărârea Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 3 februarie 2022

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Rectificare din 2022 la art. 17 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1154 din 6 decembrie 2021

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Rectificare din 2022 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 aprilie 2021

publicat in M.Of. 152 din 15-feb-2022

Rectificare din 2022 la art. I pct. 8 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 316/2022 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 9 februarie 2022

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului energiei şi al ministrului finanţelor nr. 183/112/173/2022 pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 161 din 17-feb-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 şi 900 bis din 20 septembrie 2021

publicat in M.Of. 190 din 25-feb-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul ministrului finanţelor nr. 118/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 4 februarie 2022

publicat in M.Of. 198 din 28-feb-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.176/2021 privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale şi pentru completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1084 din 12 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 36/2022 pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 3 martie 2022

publicat in M.Of. 256 din 16-mar-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 19/2022 privind validarea unui mandat de deputat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 martie 2022

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 1.644/2021 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 iunie 2021

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Rectificare din 2022 la art. I pct. 27 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 4 martie 2022

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 38/2022 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna ianuarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 14 februarie 2022

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Rectificare din 2022 în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi alte categorii de măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 24 martie 2022

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 57/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unor licenţe de dare în administrare pentru exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 8 aprilie 2022

publicat in M.Of. 373 din 14-apr-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 346/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta ocolitoare a oraşului Aleşd'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 28 martie 2022

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 bis din 1 aprilie 2022

publicat in M.Of. 329 din 04-apr-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 60/2022 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prin 5 licenţe de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Carpart Agregate - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 14 aprilie 2022

publicat in M.Of. 392 din 21-apr-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 şi 318 bis din 31 martie 2022

publicat in M.Of. 378 din 15-apr-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 710/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 4 aprilie 2022

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022

Rectificare din 2022 în anexa nr. 1 (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010) la Hotărârea Guvernului nr. 496/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 11 aprilie 2022

publicat in M.Of. 494 din 18-mai-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 323/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 13 mai 2022

publicat in M.Of. 510 din 24-mai-2022

Rectificare din 2022 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 678/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 23 mai 2022

publicat in M.Of. 548 din 06-iun-2022

Rectificare din 2022 la anexa nr. 4 la Procedura de implementare şi schema de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 955/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 şi 366 bis din 13 aprilie 2022

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Rectificare din 2022 în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 27 mai 2022

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 260/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Omega şi (**)1Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 şi 471 bis din 11 mai 2022

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 60/2022 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prin 5 licenţe de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Carpart Agregate - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 14 aprilie 2022

publicat in M.Of. 627 din 27-iun-2022

Rectificare din 2022 în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.617/365/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 627 din 27-iun-2022