Rasfoire documente

Protocol din 2020 de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Protocol din 2021 al Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

publicat in M.Of. 80 din 27-ian-2022

Protocol din 2022 de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2022

Protocol din 2021 prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziţia publicului a spectacolelor de teatru în mediul online, încheiat între UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, şi Asociaţia Teatrelor Independente, Teatrul Naţional Bucureşti ''I.L. Caragiale'', Teatrul ''C.I. Nottara'' din Bucureşti şi Teatrul ''Stela Popescu'' din Bucureşti, CREART, Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, Teatrul ''Ion Creangă'' din Bucureşti, Teatrul Naţional ''Radu Stanca'' din Sibiu, Teatrul Naţional Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, Teatrul Naţional ''Marin Sorescu'' din Craiova, Teatrul Naţional ''Vasile Alecsandri'' din Iaşi, Teatrul Municipal ''Lucia Sturdza Bulandra'' din Bucureşti şi Societatea Quantum Media Creative - S.R.L. din Bucureşti, pe de altă parte

publicat in M.Of. 189 din 25-feb-2022

Protocol din 2022 pentru amendarea Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor

publicat in M.Of. 286 din 25-mar-2022

Protocol din 2022 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022

Protocolul 16/2013 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Protocol din 2020 la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002*)

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Protocol din 2022 de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord

publicat in M.Of. 739 din 22-iul-2022

Protocol din 2022 de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord

publicat in M.Of. 739 din 22-iul-2022

Protocol din 2022 de amendare a Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 17 iunie 2019

publicat in M.Of. 944 din 27-sep-2022

Protocol din 2022 al Sesiunii Comisiei româno-sârbe pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2019

publicat in M.Of. 977 din 07-oct-2022