Rasfoire documente

Procedura din 2021 privind determinarea capacităţii disponibile în reţelele electrice pentru racordarea de noi instalaţii de producere a energiei electrice

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2022

Procedura din 2021 de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ

publicat in M.Of. 14 din 05-ian-2022

Procedura din 2021 de rezolvare a reclamaţiilor/sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Procedura din 2021 privind elaborarea avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2022

Procedura din 2022 privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2022

Procedura din 2022 privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Procedura din 2022 de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022

Procedura din 2022 de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022

Procedura din 2022 de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării'', cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele în baza cărora se realizează decontarea

publicat in M.Of. 155 din 15-feb-2022

Procedura din 2022 de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării'', cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele în baza cărora se realizează decontarea

publicat in M.Of. 155 din 15-feb-2022

Procedura din 2022 de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării'', cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele în baza cărora se realizează decontarea

publicat in M.Of. 155 din 15-feb-2022

Procedura din 2022 de selecţie a administratorului sistemului de garanţie-returnare

publicat in M.Of. 191 din 25-feb-2022

Procedura din 2022 privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acţiunilor de investigaţii

publicat in M.Of. 195 din 28-feb-2022

Procedura din 2022 privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2022

Procedura din 2022 privind finanţarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale

publicat in M.Of. 224 din 07-mar-2022

Procedura din 2022 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor

publicat in M.Of. 222 din 07-mar-2022

Procedura din 2022 privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici

publicat in M.Of. 220 din 07-mar-2022

Procedura din 2022 de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Procedura din 2022 de selecţie a membrilor Comisiei de audiere

publicat in M.Of. 239 din 10-mar-2022

Procedura din 2022 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

publicat in M.Of. 242 din 11-mar-2022

Procedura din 2022 de înscriere ca audienţi la cursurile unităţilor de învăţământ a minorilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul României

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Procedura din 2022 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare a activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ în care pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Procedura din 2022 privind desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe

publicat in M.Of. 260 din 17-mar-2022

Procedura din 2022 de cooperare între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 266 din 18-mar-2022

Procedura din 2022 de cooperare între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 266 din 18-mar-2022

Procedura din 2022 de cooperare între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 266 din 18-mar-2022

Procedura din 2022 de cooperare între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 266 din 18-mar-2022

Procedura din 2022 de cooperare între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 266 din 18-mar-2022

Procedura din 2022 de supraveghere a pieţei cu privire la introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor rutiere şi a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere şi cu privire la activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză

publicat in M.Of. 273 din 22-mar-2022

Procedura din 2022 de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID)

publicat in M.Of. 286 din 25-mar-2022

Procedura din 2022 privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanţă, în data de 29 aprilie 2022

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Procedura din 2022 de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism

publicat in M.Of. 337 bis din 06-apr-2022

Procedura din 2022 de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare

publicat in M.Of. 337 bis din 06-apr-2022

Procedura din 2022 de control al statului privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism

publicat in M.Of. 337 bis din 06-apr-2022

Procedura din 2022 de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 342 din 07-apr-2022

Procedura din 2022 de înregistrare în România a furnizorilor Serviciului european de taxare rutieră electronică

publicat in M.Of. 367 din 13-apr-2022

Procedura din 2022 de înregistrare în România a furnizorilor Serviciului european de taxare rutieră electronică

publicat in M.Of. 367 din 13-apr-2022

Procedura din 2022 de implementare a Programului RURAL INVEST

publicat in M.Of. 398 bis din 26-apr-2022

Procedura din 2022 de implementare a Programului RURAL INVEST

publicat in M.Of. 398 bis din 26-apr-2022

Procedura din 2022 de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

publicat in M.Of. 402 din 27-apr-2022

Procedura din 2022 DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI GARANT CONSTRUCT

publicat in M.Of. 399 bis din 27-apr-2022

Procedura din 2022 DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI GARANT CONSTRUCT

publicat in M.Of. 399 bis din 27-apr-2022

Procedura din 2022 de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Procedura din 2022 de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Procedura din 2022 privind plata compensaţiilor de către Fondul de compensare a investitorilor

publicat in M.Of. 441 din 05-mai-2022

Procedura din 2022 privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate ca urmare a implementării proiectului ''Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi'' POCU/605/3/1/130164

publicat in M.Of. 447 din 05-mai-2022

Procedura din 2022 de emitere a autorizaţiei de acces în porturile româneşti al navelor care arborează pavilion rus

publicat in M.Of. 449 din 05-mai-2022

Procedura din 2022 DE LUCRU a Comisiei tehnice comune

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Procedura din 2022 DE LUCRU a Comisiei tehnice comune

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Procedura din 2022 privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Procedura din 2022 privind asigurarea egalităţii de şanse şi interzicerea discriminării

publicat in M.Of. 1 cc din 16-mai-2022

Procedura din 2022 cercetării disciplinare prealabile

publicat in M.Of. 1 cc din 16-mai-2022

Procedura din 2022 de stabilire şi aplicare a sancţiunii la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control aplicată în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023 şi instrucţiunile referitoare la procedura de lucru

publicat in M.Of. 499 din 20-mai-2022

Procedura din 2022 privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, modelul formularului de prescripţie medical-veterinară şi modul de utilizare a acesteia, precum şi lista preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară

publicat in M.Of. 499 din 20-mai-2022

Procedura din 2022 privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, modelul formularului de prescripţie medical-veterinară şi modul de utilizare a acesteia, precum şi lista preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară

publicat in M.Of. 499 din 20-mai-2022

Procedura 1/2022 privind participanţii Fondului de compensare a investitorilor, determinarea şi plata obligaţiilor la fond (PP1(1)-2022)

publicat in M.Of. 511 din 24-mai-2022

Procedura din 2022 de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase

publicat in M.Of. 550 din 06-iun-2022

Procedura din 2022 de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 550 din 06-iun-2022

Procedura din 2022 de declarare a opoziţiei la nivel naţional

publicat in M.Of. 550 din 06-iun-2022

Procedura din 2022 pentru evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică

publicat in M.Of. 555 din 07-iun-2022

Procedura din 2022 de selecţie a membrilor Comisiei de apel prevăzute de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

publicat in M.Of. 559 din 08-iun-2022

Procedura din 2022 şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 559 din 08-iun-2022

Procedura din 2022 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a absolvenţilor clasei a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa naţională/internaţională a competiţiilor şcolare

publicat in M.Of. 573 din 10-iun-2022

Procedura din 2022 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elev

publicat in M.Of. 573 din 10-iun-2022

Procedura din 2022 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

publicat in M.Of. 585 din 16-iun-2022

Procedura din 2005 de lucru şi mecanismul decizional aplicabile în domeniul afacerilor europene - Republicare

publicat in M.Of. 615 din 23-iun-2022

Procedura din 2022 de instituire a supravegherii şi a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2022

Procedura din 2022 de înregistrare, raportare şi declarare a operatorilor economici care introduc deşeuri în ţară pentru a fi valorificate

publicat in M.Of. 637 din 28-iun-2022

Procedura din 2022 de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

publicat in M.Of. 656 din 30-iun-2022

Procedura din 2022 de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

publicat in M.Of. 656 din 30-iun-2022

Procedura din 2022 de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor

publicat in M.Of. 661 din 01-iul-2022

Procedura din 2022 de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară

publicat in M.Of. 661 din 01-iul-2022

Procedura din 2022 de lucru pentru stabilirea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022

Procedura din 2022 privind fundamentarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 695 din 12-iul-2022

Procedura din 2022 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele cuprinse în dispoziţia de plată întocmită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 694 din 12-iul-2022

Procedura din 2022 de numire în funcţiile de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

publicat in M.Of. 750 din 26-iul-2022

Procedura din 2022 de numire în funcţia de registrator de registrul comerţului

publicat in M.Of. 750 din 26-iul-2022

Procedura din 2022 referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022

Procedura din 2022 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice

publicat in M.Of. 778 din 04-aug-2022

Procedura din 2022 de transmitere, recepţionare, înregistrare, semnare, eliberare şi arhivare a diplomelor/certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională emise de către furnizorii de formare profesională înregistraţi la Colegiul Psihologilor din România pentru programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 789 din 09-aug-2022

Procedura din 2022 de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

publicat in M.Of. 799 bis din 11-aug-2022

Procedura din 2022 de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei

publicat in M.Of. 818 din 19-aug-2022

Procedura din 2022 de selecţie a membrilor Comisiei de audiere

publicat in M.Of. 850 din 30-aug-2022

Procedura din 2022 privind recrutarea specialiştilor IT

publicat in M.Of. 860 din 01-sep-2022

Procedura din 2022 privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării sistemelor de irigaţii locale, independente de infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al statului, sau sistemelor amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigaţii prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al statului

publicat in M.Of. 874 din 06-sep-2022

Procedura din 2022 de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 885 din 08-sep-2022

Procedura din 2022 de avizare a documentaţiei privind pierderile tehnologice utilizate la calculul preţurilor şi tarifelor energiei termice, întocmită pe baza bilanţului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

publicat in M.Of. 897 din 12-sep-2022

Procedura din 2022 privind obţinerea acordului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Procedura din 2022 de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL INVEST

publicat in M.Of. 910 bis din 15-sep-2022

Procedura din 2022 de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL INVEST

publicat in M.Of. 910 bis din 15-sep-2022

Procedura din 2022 de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022

Procedura din 2022 de monitorizare a utilizării creditelor garantate în cadrul schemelor de ajutor de stat administrate de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A.

publicat in M.Of. 953 din 30-sep-2022

Procedura din 2022 de certificare şi monitorizare online pentru programele cu finanţare nerambursabilă aflate în implementare la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului prin intermediul agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, precum şi prin intermediul instituţiilor de credit partenere

publicat in M.Of. 975 din 06-oct-2022

Procedura din 2022 privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanţiei

publicat in M.Of. 1037 din 25-oct-2022

Procedura din 2022 de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Procedura din 2022 de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Procedura din 2022 privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru minorii care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru minorii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1089 din 11-noi-2022

Procedura din 2022 privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Procedura din 2022 privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 1144 din 28-noi-2022