Rasfoire documente

Norme Tehnice din 2021 de clasificare a carcaselor, de înregistrare şi raportare a preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, pentru specia porcine

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2022

Norme Tehnice din 2022 de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022

Norme Tehnice din 2022 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022

Norme Tehnice din 2022 de clasificare a carcaselor, de înregistrare şi raportare a preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, pentru specia bovine

publicat in M.Of. 406 din 28-apr-2022

Norme Tehnice din 2022 pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali

publicat in M.Of. 784 bis din 08-aug-2022

Norme Tehnice din 2022 privind modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru capacităţile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

publicat in M.Of. 928 din 22-sep-2022

Norme Tehnice din 2022 privind îngrijirea şi conducerea arboretelor

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022

Norme Tehnice din 2022 privind alegerea şi aplicarea tratamentelor

publicat in M.Of. 994 din 13-oct-2022

Norme Tehnice din 2022 privind regenerarea pădurilor şi efectuarea controlului anual al regenerărilor

publicat in M.Of. 995 din 13-oct-2022

Norme Tehnice din 2022 privind amenajarea pădurilor

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Norme Tehnice din 2022 privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022