Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2022

Norme Metodologice din 2022 privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 50 din 17-ian-2022

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2022

Norme Metodologice din 2022 privind controlul doping

publicat in M.Of. 199 din 28-feb-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021

publicat in M.Of. 221 din 07-mar-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021

publicat in M.Of. 221 din 07-mar-2022

Norme Metodologice din 2022 proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 358 din 11-apr-2022

Norme Metodologice din 2022 privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

publicat in M.Of. 522 din 27-mai-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru identificarea obiectivelor strategice de interes naţional, aflate în stadiul de proiectare

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

publicat in M.Of. 579 din 15-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic

publicat in M.Of. 631 din 27-iun-2022