Rasfoire documente

Norma din 2021 de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi bazelor de date aferente

publicat in M.Of. 3 bis din 03-ian-2022

Norma din 2021 Norma N3.5 ''Garanţii EximBank în numele şi în contul statului'' (NI-GAR-10-VI/0)

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2022

Norma din 2021 N3.12 ''Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-FIN-08-IV/0)''

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Norma din 2021 privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2022

Norma din 2021 Norma N3.13 ''Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-GAR-14-IV/0)

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2022

Norma din 2022 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2022

Norma 1/2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2022

Norma 2/2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1.156 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuţiei transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 şi (UE) nr. 1.286/2014

publicat in M.Of. 75 din 26-ian-2022

Norma 3/2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind obligaţiile în materie de date de piaţă prevăzute în MiFID II/MiFIR

publicat in M.Of. 135 din 10-feb-2022

Norma din 2022 internă privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de produse rezervă de stat aparţinând unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 159 din 17-feb-2022

Norma 5/2022 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 161 din 17-feb-2022

Norma 6/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022

Norma 4/2022 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

publicat in M.Of. 185 din 24-feb-2022

Norma 7/2022 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

publicat in M.Of. 185 din 24-feb-2022

Norma din 2022 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanţă în data de 29 aprilie 2022

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022

Norma din 2022 de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 232 din 09-mar-2022

Norma 8/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

publicat in M.Of. 247 din 14-mar-2022

Norma 9/2022 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

publicat in M.Of. 247 din 14-mar-2022

Norma din 2021 proprie de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 299 din 28-mar-2022

Norma din 2021 proprie de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 299 din 28-mar-2022

Norma din 2021 proprie de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 299 din 28-mar-2022

Norma din 2022 proprie de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 299 din 28-mar-2022

Norma din 2022 proprie de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 299 din 28-mar-2022

Norma din 2022 proprie de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 299 din 28-mar-2022

Norma din 2022 proprie de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 299 din 28-mar-2022

Norma din 2022 proprie de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 299 din 28-mar-2022

Norma din 2022 PROCEDURALE privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Norma 10/2022 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

publicat in M.Of. 330 din 04-apr-2022

Norma 11/2022 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010

publicat in M.Of. 344 din 07-apr-2022

Norma din 2022 privind procedura de alegeri, prin vot la distanţă, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 387 din 20-apr-2022

Norma 13/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Norma 14/2022 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 389 din 21-apr-2022

Norma 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

publicat in M.Of. 397 din 26-apr-2022

Norma 12/2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR)

publicat in M.Of. 400 din 27-apr-2022

Norma din 2022 Norma N3.3.2 ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă'' (NI-ASR-07-XII/0)

publicat in M.Of. 405 din 28-apr-2022

Norma din 2022 FUNDAMENTALE pentru gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

publicat in M.Of. 480 din 13-mai-2022

Norma 16/2022 pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcţia de supraveghere şi ţinerea evidenţelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referinţă şi pentru modificarea şi completarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referinţă

publicat in M.Of. 517 din 26-mai-2022

Norma 15/2022 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 528 din 30-mai-2022

Norma din 2022 privind cerinţele de elaborare şi implementare a programului de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive

publicat in M.Of. 565 din 09-iun-2022

Norma 18/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022

Norma din 2022 privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

publicat in M.Of. 587 din 16-iun-2022

Norma din 2022 privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat

publicat in M.Of. 587 din 16-iun-2022

Norma 19/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 589 din 16-iun-2022

Norma 20/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

publicat in M.Of. 589 din 16-iun-2022

Norma 21/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Norma 22/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

publicat in M.Of. 749 din 26-iul-2022

Norma din 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

publicat in M.Of. 760 din 29-iul-2022

Norma din 2022 pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Norma din 2022 pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Norma 23/2022 pentru aplicarea Ghidului MAR - Amânarea publicării informaţiilor privilegiate şi interacţiunile care fac obiectul supravegherii prudenţiale

publicat in M.Of. 777 din 04-aug-2022

Norma din 2022 privind acordarea mandatelor de reprezentare preşedinţilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 789 din 09-aug-2022

Norma din 2022 privind cerinţele de eliberare a materialelor şi clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 808 din 17-aug-2022

Norma din 2022 privind utilizatorii şi responsabilităţile furnizorilor de servicii medicale implicaţi în procesul de vaccinare privind metodologia de raportare şi circuitul informaţional în Registrul electronic naţional de vaccinări

publicat in M.Of. 819 din 19-aug-2022

Norma din 2022 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020

publicat in M.Of. 819 din 19-aug-2022

Norma 24/2022 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022

Norma din 2022 de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu

publicat in M.Of. 852 din 31-aug-2022

Norma din 2022 de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională

publicat in M.Of. 947 din 28-sep-2022

Norma din 2022 de aplicare a programelor guvernamentale de creditare ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart''

publicat in M.Of. 951 bis din 29-sep-2022

Norma din 2022 de aplicare a programelor guvernamentale de creditare ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart''

publicat in M.Of. 951 bis din 29-sep-2022

Norma 25/2022 privind autorizarea societăţilor şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare

publicat in M.Of. 984 din 11-oct-2022

Norma 26/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 988 din 12-oct-2022

Norma 27/2022 privind modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds)

publicat in M.Of. 1010 din 18-oct-2022

Norma din 2022 privind certificarea aerodromurilor pe care se desfăşoară activităţi aeronautice militare

publicat in M.Of. 1016 din 19-oct-2022

Norma din 2022 DE APLICARE a dispoziţiilor privind verificarea şi controlul îndeplinirii obligaţiilor de securitate cibernetică pentru spaţiul cibernetic naţional civil

publicat in M.Of. 1062 din 02-noi-2022

Norma din 2022 privind autorizarea şi verificarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică

publicat in M.Of. 1076 din 08-noi-2022

Norma din 2022 privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare

publicat in M.Of. 1097 din 15-noi-2022

Norma 28/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

publicat in M.Of. 1158 din 29-noi-2022