Rasfoire documente

Legea 4/2022 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Legea 1/2022 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate şi cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Legea 3/2022 privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala la 10 iunie 2010, la New York la 14 decembrie 2017 şi la Haga la 6 decembrie 2019 la articolul 8 al Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Legea 8/2022 pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Legea 9/2022 pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Legea 10/2022 pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Legea 11/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

publicat in M.Of. 25 din 07-ian-2022

Legea 12/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare ''ELECTRIC UP''

publicat in M.Of. 25 din 07-ian-2022

Legea 13/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 25 din 07-ian-2022

Legea 6/2022 pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Legea 2/2022 pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 5 mai 2020

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2022

Legea 7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Legea 5/2022 privind ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Legea 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Legea 15/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2022

Legea 16/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Legea 17/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Legea 21/2022 privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naţională a lecturii

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 18/2022 privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 19/2022 pentru instituirea anului 2022 ca Anul Smaranda Brăescu

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 22/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 23/2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022