Rasfoire documente

Legea 4/2022 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Legea 1/2022 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate şi cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Legea 3/2022 privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala la 10 iunie 2010, la New York la 14 decembrie 2017 şi la Haga la 6 decembrie 2019 la articolul 8 al Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Legea 8/2022 pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Legea 9/2022 pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Legea 10/2022 pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Legea 6/2022 pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Legea 7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Legea 11/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

publicat in M.Of. 25 din 07-ian-2022

Legea 12/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare ''ELECTRIC UP''

publicat in M.Of. 25 din 07-ian-2022

Legea 13/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 25 din 07-ian-2022

Legea 2/2022 pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 5 mai 2020

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2022

Legea 5/2022 privind ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Legea 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Legea 15/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2022

Legea 16/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Legea 17/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Legea 18/2022 privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 19/2022 pentru instituirea anului 2022 ca Anul Smaranda Brăescu

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 21/2022 privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naţională a lecturii

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 22/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 23/2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 20/2022 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 60 din 19-ian-2022

Legea 24/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 156 din 16-feb-2022

Legea 25/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2022

Legea 26/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2020 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2022

Legea 27/2022 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internaţională de Salvare Alpină, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Legea 28/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Legea 29/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2021 privind acordarea de sprijin şi asistenţă de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Legea 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2022

Legea 30/2022 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru completarea art. 20^2 alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 192 din 25-feb-2022

Legea 31/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Legea 32/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Legea 33/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Legea 34/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Legea 35/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Legea 36/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Legea 37/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Legea 38/2022 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Legea 39/2022 pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Legea 40/2022 pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Legea 41/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Legea 42/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Legea 43/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Legea 44/2022 privind cooperarea judiciară dintre România şi Curtea Penală Internaţională

publicat in M.Of. 233 din 09-mar-2022

Legea 46/2022 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF)

publicat in M.Of. 235 din 09-mar-2022

Legea 47/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 236 din 09-mar-2022

Legea 48/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 236 din 09-mar-2022

Legea 45/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 237 din 10-mar-2022

Legea 49/2022 privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 244 din 11-mar-2022

Legea 50/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei tranşe din cotizaţia României la bugetul instrumentului financiar al UE ''Instrumentul European pentru Pace (EPF)'', aferente anului 2021

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 51/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare ''Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile''

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 52/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului şi Sportului de a transfera documentaţia tehnică achiziţionată prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 53/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 54/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 55/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 56/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Legea 57/2022 pentru modificarea art. 4 alin. (8) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Legea 58/2022 pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Legea 59/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030

publicat in M.Of. 266 din 18-mar-2022

Legea 60/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2020 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 266 din 18-mar-2022

Legea 61/2022 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României la bugetul comun al Centrului de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 266 din 18-mar-2022

Legea 62/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Legea 63/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Legea 64/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Legea 65/2022 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Legea 66/2022 pentru modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Legea 67/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Legea 68/2022 privind ratificarea Protocolului, încheiat la Montreal la 4 aprilie 2014 şi semnat de România la 13 decembrie 2019, pentru amendarea Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokyo la 14 septembrie 1963

publicat in M.Of. 286 din 25-mar-2022

Legea 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022

Legea 71/2022 pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Legea 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Legea 73/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Legea 74/2022 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Legea 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 321 din 01-apr-2022

Legea 75/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 324 din 01-apr-2022

Legea 76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 333 din 05-apr-2022

Legea 77/2022 pentru declararea lui Vasile Lucaciu ''Erou al Naţiunii Române''

publicat in M.Of. 335 din 05-apr-2022

Legea 78/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Legea 79/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Legea 80/2022 pentru completarea tabelelor-anexă nr. I, II şi III la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Legea 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

publicat in M.Of. 363 din 12-apr-2022

Legea 82/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2021 privind echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Legea 83/2022 pentru instituirea zilei de 11 aprilie ca Ziua educaţiei financiare

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Legea 84/2022 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Legea 85/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Legea 86/2022 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Legea 87/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 370 din 14-apr-2022

Legea 88/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 370 din 14-apr-2022

Legea 89/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 370 din 14-apr-2022

Legea 90/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru abrogarea unor acte normative

publicat in M.Of. 371 din 14-apr-2022

Legea 91/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ''O familie, o casă''

publicat in M.Of. 371 din 14-apr-2022

Legea 92/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

publicat in M.Of. 371 din 14-apr-2022

Legea 93/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

publicat in M.Of. 371 din 14-apr-2022

Legea 94/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 371 din 14-apr-2022

Legea 95/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor

publicat in M.Of. 371 din 14-apr-2022

Legea 96/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

publicat in M.Of. 372 din 14-apr-2022

Legea 97/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Legea 98/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Legea 99/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022