Rasfoire documente

Ordonanta 2/2022 pentru modificarea Legii nr. 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Ordonanta 3/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

publicat in M.Of. 91 din 28-ian-2022

Ordonanta 1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Ordonanta 6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007

publicat in M.Of. 94 din 31-ian-2022

Ordonanta 5/2022 pentru modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2022

Ordonanta 12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere

publicat in M.Of. 98 din 31-ian-2022

Ordonanta 9/2022 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave

publicat in M.Of. 94 din 31-ian-2022

Ordonanta 10/2022 privind utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică pentru evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice care se revizuiesc şi care se suprapun parţial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar

publicat in M.Of. 94 din 31-ian-2022

Ordonanta 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2022

Ordonanta 11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene

publicat in M.Of. 97 din 31-ian-2022

Ordonanta 13/2022 privind reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje nereutilizabile

publicat in M.Of. 709 din 14-iul-2022

Ordonanta 15/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 716 din 15-iul-2022

Ordonanta 7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 94 din 31-ian-2022

Ordonanta 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 778 din 04-aug-2022

Ordonanta 18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine

publicat in M.Of. 779 din 04-aug-2022

Ordonanta 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

publicat in M.Of. 716 din 15-iul-2022

Ordonanta 20/2022 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

publicat in M.Of. 822 din 19-aug-2022

Ordonanta 21/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021

publicat in M.Of. 836 din 25-aug-2022

Ordonanta 22/2022 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 836 din 25-aug-2022

Ordonanta 23/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE şi Comisia Consultativă Cer Deschis

publicat in M.Of. 836 din 25-aug-2022

Ordonanta 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere

publicat in M.Of. 94 din 31-ian-2022

Ordonanta 24/2022 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Ordonanta 25/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Ordonanta 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară

publicat in M.Of. 839 din 26-aug-2022

Ordonanta 26/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

publicat in M.Of. 840 din 26-aug-2022

Ordonanta 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022

Ordonanta 29/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022

Ordonanta 30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare

publicat in M.Of. 850 din 30-aug-2022

Ordonanta 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare

publicat in M.Of. 857 din 31-aug-2022

Ordonanta 32/2022 privind reglementarea unei măsuri financiar-fiscale şi bugetare

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Ordonanta 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 711 din 15-iul-2022

Ordonanta 31/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 857 din 31-aug-2022

Ordonanta 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 857 din 31-aug-2022

Ordonanta 34/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Ordonanta 35/2022 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi de membru instituţional în cadrul Institutului Internaţional de Statistică

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Ordonanta 36/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Ordonanta 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

publicat in M.Of. 821 din 19-aug-2022