Rasfoire documente

Instructiuni din 2021 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România

publicat in M.Of. 21 din 07-ian-2022

Instructiuni din 2022 privind modul de raportare şi investigare a evenimentelor de aviaţie produse cu aeronave de stat

publicat in M.Of. 130 din 09-feb-2022

Instructiuni din 2022 pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2022 - indicativ AND 557-2022

publicat in M.Of. 264 din 18-mar-2022

Instructiuni din 2022 pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2022 - indicativ AND 557-2022

publicat in M.Of. 264 din 18-mar-2022

Instructiuni din 2022 de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 306 din 30-mar-2022

Instructiunile 597/2022 privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi nu au solicitat o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 335 din 05-apr-2022

Instructiunile 1/2022 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 473 din 12-mai-2022

Instructiuni din 2022 privind siguranţa activităţilor aeronautice militare

publicat in M.Of. 545 din 03-iun-2022

Instructiuni din 2022 de stabilire a participării sportivilor de performanţă români, la nivel de seniori şi tineret, într-o pondere de minimum 40% din totalul de sportivi participanţi la competiţiile sportive naţionale oficiale, la sporturile de echipă

publicat in M.Of. 686 din 08-iul-2022

Instructiuni din 2022 privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Instructiunile 2/2022 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022

Instructiunile 3/2022 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 886 din 08-sep-2022

Instructiunile 4/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerinţele prudenţiale ale firmelor de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 806/2014

publicat in M.Of. 1014 din 19-oct-2022

Instructiuni din 2022 pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 1020 din 20-oct-2022

Instructiuni din 2022 de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

publicat in M.Of. 1107 din 17-noi-2022