Rasfoire documente

Instructiuni din 2021 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România

publicat in M.Of. 21 din 07-ian-2022

Instructiuni din 2022 privind modul de raportare şi investigare a evenimentelor de aviaţie produse cu aeronave de stat

publicat in M.Of. 130 din 09-feb-2022

Instructiuni din 2022 pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2022 - indicativ AND 557-2022

publicat in M.Of. 264 din 18-mar-2022

Instructiuni din 2022 pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2022 - indicativ AND 557-2022

publicat in M.Of. 264 din 18-mar-2022

Instructiuni din 2022 de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 306 din 30-mar-2022

Instructiunile 597/2022 privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi nu au solicitat o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 335 din 05-apr-2022

Instructiunile 1/2022 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 473 din 12-mai-2022

Instructiuni din 2022 privind siguranţa activităţilor aeronautice militare

publicat in M.Of. 545 din 03-iun-2022